Bevegelseslaboratoriet

Bevegelseslaboratoriet brukes i hovedsak til evaluering av gangfunksjon hos personer med nevrologiske lidelser, som bl.a. cerebral parese, slag, hodeskade og ryggmargsskade. Vi vurderer hva som er hovedårsaken til avvik i bevegelsesmønsteret og hva som er kompenserende strategier, og kommer med forslag til tiltak, som f.eks spastisitetsbehandling, ortoser, trening og i noen tilfeller kirurgi.

Bevegelsesmønster tas opp av høyteknologisk utstyr, hvor det i etterkant kan utledes tredimensjonale bevegelses- (kinematiske) og belastningsdata (kinetiske). Resultatene blir analysert av et spesialkompetent personell bestående av leger, fysioterapeuter, bevegelsesviter og en ortopediingeniør.

Analysen (tredimensjonal ganganalyse) blir diskutert i tverrfaglig team før utsendelse og gir forslag til behandlingstiltak. Testresultater for tredimensjonal ganganalyse for inneliggende og polikliniske pasienter foreligger innen tre måneder.

Enklere ganganalyser, instrumentell 10-m gangtest, videoanalyse og video-vektoranalyse, tilbys også. Testresultater for gangtest og videoanalyse foreligger (i DIPS) normalt innen en uke. Testresultater fra videovektor ganganalyse for inneliggende og polikliniske pasienter foreligger i DIPS innen to til tre uker. 

Laboratoriet er tilgjengelig for andre sykehus.

Ventetid for poliklinisk avtaler etter henvisning er 1-2 måneder.

Det er også tilknyttet undervisning og forskning til laboratoriet. Studenter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå har gjennomført datainnsamling herfra. Utstyret som benyttes er avansert, og det finnes ikke mange tilsvarende laboratorier med et så komplett utstyr for ganganalyse.

Daglig leder og kontaktperson for forskningsprosjekter

Linda Rennie

Kontaktperson for kliniske undersøkelser og timeavtaler

Sandra Klund-Hansen

Slik finner du fram

Adresse

Åpningstider
  • I dag STENGT
  • Mandag 08:30 - 15:30
  • Tirsdag 08:30 - 15:30
  • Onsdag 08:30 - 15:30
  • Torsdag 08:30 - 15:30
  • Fredag 08:30 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Sunnaas sykehus Nesodden

Bjørnemyrveien 11

1453 Bjørnemyr