HELSENORGE

Bevegelseslaboratoriet

Bevegelseslaboratoriet brukes i hovedsak til evaluering av gangfunksjon hos personer med nevrologiske lidelser, som bl.a. cerebral parese, slag, hodeskade og ryggmargsskade. Vi vurderer hva som er hovedårsaken til avvik i bevegelsesmønsteret og hva som er kompenserende strategier, og kommer med forslag til tiltak, som f.eks spastisitetsbehandling, ortoser, trening og i noen tilfeller kirurgi. 

Fant du det du lette etter?