Økonomi og analyse

Enhetens ansatte representerer sykehuset i fora som omhandler regnskap, rapportering og analyse. Enheten deltar blant annet i utarbeidelse av årlig melding, tertialvis risikovurdering og strategidokumenter.

Enheten er ansvarlig for å

 • bokføre, avstemme og rapportere månedlige regnskapsdata
 • utarbeide komplett årsregnskap
 • utarbeide komplett budsjett (resultat, balanse og kontantstrøm)
 • arrangere budsjettkonferanse og budsjettseminar
 • analysere budsjettavvik, følge opp budsjettenheter
 • utarbeide økonomisk langtidsplan (20 år) hvert år
 • utarbeide korrekt og nyttig styringsinformasjon til ledelsen (virksomhetsstatus, utvidet målekort m.m.)
 • drifte, oppdatere og utvikle styringsverktøyet LISSY (Power BI)
 • bistå foretaket med investeringsanalyser, kostnadsberegninger, herunder beregninger til foretakets lønnsutvalg
 • utarbeide prosjektregnskap og bistå prosjektledere
 • årlig rapportering av kostnad per pasient til Helsedirektoratet og av økonomiske data til SSB 
 • koordinere tre analysenettverk: virksomhetsomfattende data, HR-data og pasientdata
 • opplæring av ledere i økonomistyring, budsjettoppfølging og verktøy som IP Thinclient og LISSY (Power BI)

Helse Sør-Øst, eget styre, foretaksledelsen, utvidet ledergruppe og prosjektledere er de viktigste mottakere av enhetens rapporter, analyser og tjenester. Enhetens mål er å levere i tide til god nok kvalitet, samt bidra med korrekt og nyttig styringsinformasjon til ledelsen. Ansatte fra enheten deltar i flere regionale fora:

 • Økonomidirektørforum
 • Regnskapsforum
 • Fellesarena ERP
 • Controllerforum

Økonomidirektør

Toril Stensrud, fungerende økonomidirektør

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Avdelingen er stengt i helger og på helligdager.

Slik finner du fram

Sunnaas sykehus Nesodden

Bjørnemyrveien 11

1453 Bjørnemyr