HELSENORGE

Økonomi og analyse

Enhetens ansatte representerer sykehuset i fora som omhandler regnskap, rapportering og analyse. Enheten deltar blant annet i utarbeidelse av årlig melding, tertialvis risikovurdering og strategidokumenter. 

Fant du det du lette etter?