Administrasjon og organisasjon

Avdelingen inkluderer stabsrådgivere og arkiv, og har tre underenheter: personal og virksomhetsstyring, eiendom og teknisk drift og sykehusservice.

Administrasjon og organisasjon

Avdelingen ledes av administrasjons- og organisasjonsdirektør Trude Gjeldvik.

Underenheter

Personal og virksomhetsstyring

har ansvar for personal- og stabsutvikling og- rådgivning, juridiske spørsmål, organisasjonsutvikling, personvern, informasjonssikkerhet, miljø, HMS- og beredskap. Enheten har også ansvar for det administrative knyttet til målarbeid, virksomhetsstyring, lederstøtte og lederutvikling.

Administrasjons- og organisasjonsdirektør: Trude Gjeldvik

Eiendom og teknisk drift

har ansvar for utbygging, drift og forvaltning av eiendom og servicerelaterte tjenester knyttet til bygg og eiendom.

Enhetsleder: Steinar Østli

Sykehusservice

har ansvar for innkjøp, lager og logistikk, servicetorg og avtaleforvaltning.

Enhetsleder: Johannes Groh

Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT
Avdelingen er stengt i helger og på helligdager.

Slik finner du fram

Sunnaas sykehus Nesodden

Bjørnemyrveien 11

1453 Bjørnemyr