Administrasjon og organisasjon

Avdelingen inkluderer stabsrådgivere og arkiv, og har tre underenheter.

Avdelingen ledes av administrasjons- og organisasjonsdirektør Trude Gjeldvik.

Les mer om Administrasjon og organisasjon

Administrasjon og organisasjon

Underenheter

Personal og virksomhetsstyring

har ansvar for personal- og stabsutvikling og- rådgivning, juridiske spørsmål, organisasjonsutvikling, personvern, informasjonssikkerhet, miljø, HMS- og beredskap. Enheten har også ansvar for det administrative knyttet til målarbeid, virksomhetsstyring, lederstøtte og lederutvikling.

Administrasjons- og organisasjonsdirektør: Trude Gjeldvik

Eiendom og teknisk drift

har ansvar for utbygging, drift og forvaltning av eiendom og servicerelaterte tjenester knyttet til bygg og eiendom.

Enhetsleder: Steinar Østli

Sykehusservice

har ansvar for innkjøp, lager og logistikk, servicetorg og avtaleforvaltning.

Enhetsleder: Ann-Sissel Pettersen

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?