Avdelinger

Enheter og besøksadresser

Finn avdeling

Ambulant rehabiliteringsteamhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-poliklinikk-inntak-og-ambulant-tjeneste/ambulant-rehabiliteringsteamAmbulant rehabiliteringsteamAAmbulant rehabiliteringsteam - Sunnaas sykehusAmbulant rehabiliteringsteam - Sunnaas sykehusAmbulant rehabiliteringsteam - Sunnaas sykehusAmbulant rehabiliteringsteam - Sunnaas sykehus
Avdeling for hjerneslaghttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-hjerneslagAvdeling for hjerneslagAAvdeling for hjerneslag - Sunnaas sykehusAvdeling for hjerneslag - Sunnaas sykehusAvdeling for hjerneslag - Sunnaas sykehusAvdeling for hjerneslag - Sunnaas sykehus
Avdeling for kognitiv rehabiliteringhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-kognitiv-rehabiliteringAvdeling for kognitiv rehabiliteringAAvdeling for kognitiv rehabilitering - Sunnaas sykehusAvdeling for kognitiv rehabilitering - Sunnaas sykehusAvdeling for kognitiv rehabilitering - Sunnaas sykehusAvdeling for kognitiv rehabilitering - Sunnaas sykehus
Avdeling for multitraume, nevrologi og brannskaderhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-multitraume-nevrologi-og-brannskaderAvdeling for multitraume, nevrologi og brannskaderAAvdeling for multitraume, nevrologi og brannskader - Sunnaas sykehusAvdeling for multitraume, nevrologi og brannskader - Sunnaas sykehusAvdeling for multitraume, nevrologi og brannskader - Sunnaas sykehusAvdeling for multitraume, nevrologi og brannskader - Sunnaas sykehus
Avdeling for oppfølginghttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-oppfolgingAvdeling for oppfølgingAAvdeling for oppfølging - Sunnaas sykehusAvdeling for oppfølging - Sunnaas sykehusAvdeling for oppfølging - Sunnaas sykehusAvdeling for oppfølging - Sunnaas sykehus
Avdeling for poliklinikk, inntak og ambulant tjenestehttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-poliklinikk-inntak-og-ambulant-tjenesteAvdeling for poliklinikk, inntak og ambulant tjenesteAAvdeling for poliklinikk, inntak og ambulant tjeneste - Sunnaas sykehusAvdeling for poliklinikk, inntak og ambulant tjeneste - Sunnaas sykehusAvdeling for poliklinikk, inntak og ambulant tjeneste - Sunnaas sykehusAvdeling for poliklinikk, inntak og ambulant tjeneste - Sunnaas sykehus
Avdeling for ryggmargsskade og barn/ungehttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-ryggmargsskade-og-barn-ungeAvdeling for ryggmargsskade og barn/ungeAAvdeling for ryggmargsskade og barn/unge - Sunnaas sykehusAvdeling for ryggmargsskade og barn/unge - Sunnaas sykehusAvdeling for ryggmargsskade og barn/unge - Sunnaas sykehusAvdeling for ryggmargsskade og barn/unge - Sunnaas sykehus
Avdeling for traumatisk hjerneskadehttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-traumatisk-hjerneskadeAvdeling for traumatisk hjerneskadeAAvdeling for traumatisk hjerneskade - Sunnaas sykehusAvdeling for traumatisk hjerneskade - Sunnaas sykehusAvdeling for traumatisk hjerneskade - Sunnaas sykehusAvdeling for traumatisk hjerneskade - Sunnaas sykehus
Avdeling for vurderinghttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-vurderingAvdeling for vurderingAAvdeling for vurdering - Sunnaas sykehusAvdeling for vurdering - Sunnaas sykehusAvdeling for vurdering - Sunnaas sykehusAvdeling for vurdering - Sunnaas sykehus
Bevegelseslaboratoriethttps://www.sunnaas.no/avdelinger/forskningsavdelingen/bevegelseslaboratorietBevegelseslaboratorietBBevegelseslaboratoriet - Sunnaas sykehusBevegelseslaboratoriet - Sunnaas sykehusBevegelseslaboratoriet - Sunnaas sykehusBevegelseslaboratoriet - Sunnaas sykehus
Direktørens stabhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/direktorens-stabDirektørens stabDDirektørens stab - Sunnaas sykehusDirektørens stab - Sunnaas sykehusDirektørens stab - Sunnaas sykehusDirektørens stab - Sunnaas sykehus
Enhet for aktivitet, kultur, idrett og miljø - AKIMhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-ryggmargsskade-og-barn-unge/enhet-for-aktivitet-kultur-idrett-og-miljo-akimEnhet for aktivitet, kultur, idrett og miljø - AKIMEEnhet for aktivitet, kultur, idrett og miljø - AKIM - Sunnaas sykehusEnhet for aktivitet, kultur, idrett og miljø - AKIM - Sunnaas sykehusEnhet for aktivitet, kultur, idrett og miljø - AKIM - Sunnaas sykehusEnhet for aktivitet, kultur, idrett og miljø - AKIM - Sunnaas sykehus
Enhet for barn og ungehttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-ryggmargsskade-og-barn-unge/enhet-for-barn-og-ungeEnhet for barn og ungeEEnhet for barn og unge - Sunnaas sykehusEnhet for barn og unge - Sunnaas sykehusEnhet for barn og unge - Sunnaas sykehusEnhet for barn og unge - Sunnaas sykehus
Enhet for kvalitet og pasientsikkerhethttps://www.sunnaas.no/avdelinger/direktorens-stab/enhet-for-kvalitet-og-pasietsikkerhetEnhet for kvalitet og pasientsikkerhetEEnhet for kvalitet og pasientsikkerhet - Sunnaas sykehusEnhet for kvalitet og pasientsikkerhet - Sunnaas sykehusEnhet for kvalitet og pasientsikkerhet - Sunnaas sykehusEnhet for kvalitet og pasientsikkerhet - Sunnaas sykehus
Enhet for teknologi og e-helsehttps://www.sunnaas.no/avdelinger/samhandlingsavdelingen/enhet-for-teknologi-og-e-helseEnhet for teknologi og e-helseEEnhet for teknologi og e-helse - Sunnaas sykehusEnhet for teknologi og e-helse - Sunnaas sykehusEnhet for teknologi og e-helse - Sunnaas sykehusEnhet for teknologi og e-helse - Sunnaas sykehus
Forskningsavdelingenhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/forskningsavdelingenForskningsavdelingenFForskningsavdelingen - Sunnaas sykehusForskningsavdelingen - Sunnaas sykehusForskningsavdelingen - Sunnaas sykehusForskningsavdelingen - Sunnaas sykehus
HR-enhethttps://www.sunnaas.no/avdelinger/direktorens-stab/hr-enhetHR-enhetHHR-enhet - Sunnaas sykehusHR-enhet - Sunnaas sykehusHR-enhet - Sunnaas sykehusHR-enhet - Sunnaas sykehus
Innovasjonsenhethttps://www.sunnaas.no/avdelinger/direktorens-stab/innovasjonsenhetInnovasjonsenhetIInnovasjonsenhet - Sunnaas sykehusInnovasjonsenhet - Sunnaas sykehusInnovasjonsenhet - Sunnaas sykehusInnovasjonsenhet - Sunnaas sykehus
Klinikkhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikkKlinikkKKlinikk - Sunnaas sykehusKlinikk - Sunnaas sykehusKlinikk - Sunnaas sykehusKlinikk - Sunnaas sykehus
Klinisk fysiologisk laboratoriumhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/forskningsavdelingen/klinisk-fysiologisk-laboratoriumKlinisk fysiologisk laboratoriumKKlinisk fysiologisk laboratorium - Sunnaas sykehusKlinisk fysiologisk laboratorium - Sunnaas sykehusKlinisk fysiologisk laboratorium - Sunnaas sykehusKlinisk fysiologisk laboratorium - Sunnaas sykehus
Kommunikasjonsenhetenhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/direktorens-stab/kommunikasjonsenhetKommunikasjonsenhetenKKommunikasjonsenheten - Sunnaas sykehusKommunikasjonsenheten - Sunnaas sykehusKommunikasjonsenheten - Sunnaas sykehusKommunikasjonsenheten - Sunnaas sykehus
Kompetanseenhetenhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/kompetanseenhetKompetanseenhetenKKompetanseenheten - Sunnaas sykehusKompetanseenheten - Sunnaas sykehusKompetanseenheten - Sunnaas sykehusKompetanseenheten - Sunnaas sykehus
Koordinerende enhethttps://www.sunnaas.no/avdelinger/samhandlingsavdelingen/koordinerende-enhetKoordinerende enhetKKoordinerende enhet - Sunnaas sykehusKoordinerende enhet - Sunnaas sykehusKoordinerende enhet - Sunnaas sykehusKoordinerende enhet - Sunnaas sykehus
Leger og sekretærerhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/leger-og-sekretererLeger og sekretærerLLeger og sekretærer - Sunnaas sykehusLeger og sekretærer - Sunnaas sykehusLeger og sekretærer - Sunnaas sykehusLeger og sekretærer - Sunnaas sykehus
Lærings- og mestringssenterethttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/kompetanseenhet/lerings-og-mestringssenteretLærings- og mestringssenteretLLærings- og mestringssenteret - Sunnaas sykehusLærings- og mestringssenteret - Sunnaas sykehusLærings- og mestringssenteret - Sunnaas sykehusLærings- og mestringssenteret - Sunnaas sykehus
Nasjonal behandlingstjenenste for locked-in syndromhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-traumatisk-hjerneskade/nasjonal-behandlingstjeneste-locked-in-syndromNasjonal behandlingstjenenste for locked-in syndromNNasjonal behandlingstjenenste for locked-in syndrom - Sunnaas sykehusNasjonal behandlingstjenenste for locked-in syndrom - Sunnaas sykehusNasjonal behandlingstjenenste for locked-in syndrom - Sunnaas sykehusNasjonal behandlingstjenenste for locked-in syndrom - Sunnaas sykehus
Poliklinikkhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-poliklinikk-inntak-og-ambulant-tjeneste/poliklinikkPoliklinikkPPoliklinikk - Sunnaas sykehusPoliklinikk - Sunnaas sykehusPoliklinikk - Sunnaas sykehusPoliklinikk - Sunnaas sykehus
Raskere tilbake poliklinikk Akerhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-poliklinikk-inntak-og-ambulant-tjeneste/raskere-tilbake-poliklinikk-akerRaskere tilbake poliklinikk AkerRRaskere tilbake poliklinikk Aker - Sunnaas sykehusRaskere tilbake poliklinikk Aker - Sunnaas sykehusRaskere tilbake poliklinikk Aker - Sunnaas sykehusRaskere tilbake poliklinikk Aker - Sunnaas sykehus
Regional kompetansetjeneste for rehabiliteringhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/samhandlingsavdelingen/regional-kompetansetjeneste-for-rehabiliteringRegional kompetansetjeneste for rehabiliteringRRegional kompetansetjeneste for rehabilitering - Sunnaas sykehusRegional kompetansetjeneste for rehabilitering - Sunnaas sykehusRegional kompetansetjeneste for rehabilitering - Sunnaas sykehusRegional kompetansetjeneste for rehabilitering - Sunnaas sykehus
Regional koordinerende enhethttps://www.sunnaas.no/avdelinger/samhandlingsavdelingen/regional-koordinerende-enhetRegional koordinerende enhetRRegional koordinerende enhet - Sunnaas sykehusRegional koordinerende enhet - Sunnaas sykehusRegional koordinerende enhet - Sunnaas sykehusRegional koordinerende enhet - Sunnaas sykehus
Ressursenhethttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/ressursenhetRessursenhetRRessursenhet - Sunnaas sykehusRessursenhet - Sunnaas sykehusRessursenhet - Sunnaas sykehusRessursenhet - Sunnaas sykehus
Røntgenhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/forskningsavdelingen/rontgenRøntgenRRøntgen - Sunnaas sykehusRøntgen - Sunnaas sykehusRøntgen - Sunnaas sykehusRøntgen - Sunnaas sykehus
Samhandlingsavdelingenhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/samhandlingsavdelingenSamhandlingsavdelingenSSamhandlingsavdelingen - Sunnaas sykehusSamhandlingsavdelingen - Sunnaas sykehusSamhandlingsavdelingen - Sunnaas sykehusSamhandlingsavdelingen - Sunnaas sykehus
Servicesenterhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/servicesenterServicesenterSServicesenter - Sunnaas sykehusServicesenter - Sunnaas sykehusServicesenter - Sunnaas sykehusServicesenter - Sunnaas sykehus
Skolehttps://www.sunnaas.no/avdelinger/skoleSkoleSSkole - Sunnaas sykehusSkole - Sunnaas sykehusSkole - Sunnaas sykehusSkole - Sunnaas sykehus
Treningspoliklinikk Akerhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-poliklinikk-inntak-og-ambulant-tjeneste/treningspoliklinikk-akerTreningspoliklinikk AkerTTreningspoliklinikk Aker - Sunnaas sykehusTreningspoliklinikk Aker - Sunnaas sykehusTreningspoliklinikk Aker - Sunnaas sykehusTreningspoliklinikk Aker - Sunnaas sykehus
TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoserhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/forskningsavdelingen/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoserTRS kompetansesenter for sjeldne diagnoserTTRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser - Sunnaas sykehusTRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser - Sunnaas sykehusTRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser - Sunnaas sykehusTRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser - Sunnaas sykehus
Urodynamisk laboratoriumhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/forskningsavdelingen/urodynamisk-laboratoriumUrodynamisk laboratoriumUUrodynamisk laboratorium - Sunnaas sykehusUrodynamisk laboratorium - Sunnaas sykehusUrodynamisk laboratorium - Sunnaas sykehusUrodynamisk laboratorium - Sunnaas sykehus
Økonomi- og analyseenhethttps://www.sunnaas.no/avdelinger/direktorens-stab/okonomi-og-analyseenhetØkonomi- og analyseenhetØØkonomi- og analyseenhet - Sunnaas sykehusØkonomi- og analyseenhet - Sunnaas sykehusØkonomi- og analyseenhet - Sunnaas sykehusØkonomi- og analyseenhet - Sunnaas sykehus

Besøksadresser

Sunnaas sykehus Nesoddenhttps://www.sunnaas.no/steder/sunnaas-nesoddenSunnaas sykehus Nesodden
Aker helsearenahttps://www.sunnaas.no/steder/sunnaas-aker-helsearenaAker helsearena