Avdelinger

Enheter og besøksadresser

Finn avdeling

Administrasjon og organisasjonhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/direktorens-stab/administrasjon-og-organisasjonAdministrasjon og organisasjonAAdministrasjon og organisasjonAdministrasjon og organisasjonAdministrasjon og organisasjonAdministrasjon og organisasjon
Ambulant rehabiliteringsteamhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-poliklinikk-inntak-og-ambulant-tjeneste/ambulant-rehabiliteringsteamAmbulant rehabiliteringsteamAAmbulant rehabiliteringsteamAmbulant rehabiliteringsteamAmbulant rehabiliteringsteamAmbulant rehabiliteringsteam
Avdeling for hjerneslaghttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-hjerneslagAvdeling for hjerneslagAAvdeling for hjerneslagAvdeling for hjerneslagAvdeling for hjerneslagAvdeling for hjerneslag
Avdeling for kognitiv rehabiliteringhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-kognitiv-rehabiliteringAvdeling for kognitiv rehabiliteringAAvdeling for kognitiv rehabiliteringAvdeling for kognitiv rehabiliteringAvdeling for kognitiv rehabiliteringAvdeling for kognitiv rehabilitering
Avdeling for multitraume, nevrologi og brannskaderhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-multitraume-nevrologi-og-brannskadeAvdeling for multitraume, nevrologi og brannskaderAAvdeling for multitraume, nevrologi og brannskaderAvdeling for multitraume, nevrologi og brannskaderAvdeling for multitraume, nevrologi og brannskaderAvdeling for multitraume, nevrologi og brannskader
Avdeling for oppfølginghttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-oppfolgingAvdeling for oppfølgingAAvdeling for oppfølgingAvdeling for oppfølgingAvdeling for oppfølgingAvdeling for oppfølging
Avdeling for poliklinikk, inntak og ambulant tjenestehttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-poliklinikk-inntak-og-ambulant-tjenesteAvdeling for poliklinikk, inntak og ambulant tjenesteAAvdeling for poliklinikk, inntak og ambulant tjenesteAvdeling for poliklinikk, inntak og ambulant tjenesteAvdeling for poliklinikk, inntak og ambulant tjenesteAvdeling for poliklinikk, inntak og ambulant tjeneste
Avdeling for ryggmargsskade og barn/ungehttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-ryggmargsskade-og-barn-ungeAvdeling for ryggmargsskade og barn/ungeAAvdeling for ryggmargsskade og barn/ungeAvdeling for ryggmargsskade og barn/ungeAvdeling for ryggmargsskade og barn/ungeAvdeling for ryggmargsskade og barn/unge
Avdeling for traumatisk hjerneskadehttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-traumatisk-hjerneskadeAvdeling for traumatisk hjerneskadeAAvdeling for traumatisk hjerneskadeAvdeling for traumatisk hjerneskadeAvdeling for traumatisk hjerneskadeAvdeling for traumatisk hjerneskade
Avdeling for vurderinghttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-vurderingAvdeling for vurderingAAvdeling for vurderingAvdeling for vurderingAvdeling for vurderingAvdeling for vurdering
Bevegelseslaboratoriethttps://www.sunnaas.no/avdelinger/forskning/bevegelseslaboratorietBevegelseslaboratorietBBevegelseslaboratorietBevegelseslaboratorietBevegelseslaboratorietBevegelseslaboratoriet
Direktørens stabhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/direktorens-stabDirektørens stabDDirektørens stabDirektørens stabDirektørens stabDirektørens stab
Enhet for barn og ungehttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-ryggmargsskade-og-barn-unge/enhet-for-barn-og-ungeEnhet for barn og ungeEEnhet for barn og ungeEnhet for barn og ungeEnhet for barn og ungeEnhet for barn og unge
Erfaringskonsulenttjenestenhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/kompetanse/erfaringskonsulenttjenestenErfaringskonsulenttjenestenEErfaringskonsulenttjenestenErfaringskonsulenttjenestenErfaringskonsulenttjenestenErfaringskonsulenttjenesten
Forskninghttps://www.sunnaas.no/avdelinger/forskningForskningFForskningForskningForskningForskning
Helse og arbeid poliklinikk Akerhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-poliklinikk-inntak-og-ambulant-tjeneste/helse-og-arbeid-poliklinikk-akerHelse og arbeid poliklinikk AkerHHelse og arbeid poliklinikk AkerHelse og arbeid poliklinikk AkerHelse og arbeid poliklinikk AkerHelse og arbeid poliklinikk Aker
Innovasjonhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/innovasjonInnovasjonIInnovasjonInnovasjonInnovasjonInnovasjon
Klinikkhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikkKlinikkKKlinikkKlinikkKlinikkKlinikk
Klinisk fysiologisk laboratoriumhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/forskning/klinisk-fysiologisk-laboratoriumKlinisk fysiologisk laboratoriumKKlinisk fysiologisk laboratoriumKlinisk fysiologisk laboratoriumKlinisk fysiologisk laboratoriumKlinisk fysiologisk laboratorium
Klinisk kjemisk laboratoriumhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/forskning/klinisk-kjemisk-laboratoriumKlinisk kjemisk laboratoriumKKlinisk kjemisk laboratoriumKlinisk kjemisk laboratoriumKlinisk kjemisk laboratoriumKlinisk kjemisk laboratorium
Kliniske støttefunksjoner med natteamhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/kliniske-stottefunksjoner-med-natteamKliniske støttefunksjoner med natteamKKliniske støttefunksjoner med natteamKliniske støttefunksjoner med natteamKliniske støttefunksjoner med natteamKliniske støttefunksjoner med natteam
Kommunikasjonhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/direktorens-stab/kommunikasjonKommunikasjonKKommunikasjonKommunikasjonKommunikasjonKommunikasjon
Kompetansehttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/kompetanseKompetanseKKompetanseKompetanseKompetanseKompetanse
Koordinerende enhethttps://www.sunnaas.no/avdelinger/samhandling-og-internasjonal-aktivitet/regional-koordinerende-enhet/koordinerende-enhetKoordinerende enhetKKoordinerende enhetKoordinerende enhetKoordinerende enhetKoordinerende enhet
Kvalitet og pasientsikkerhethttps://www.sunnaas.no/avdelinger/kvalitet-og-pasientsikkerhetKvalitet og pasientsikkerhetKKvalitet og pasientsikkerhetKvalitet og pasientsikkerhetKvalitet og pasientsikkerhetKvalitet og pasientsikkerhet
Legerhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/legerLegerLLegerLegerLegerLeger
Lærings- og mestringssenterethttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/kompetanse/lerings-og-mestringssenteretLærings- og mestringssenteretLLærings- og mestringssenteretLærings- og mestringssenteretLærings- og mestringssenteretLærings- og mestringssenteret
Nasjonal behandlingstjeneste for locked-in syndromhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-traumatisk-hjerneskade/nasjonal-behandlingstjeneste-locked-in-syndromNasjonal behandlingstjeneste for locked-in syndromNNasjonal behandlingstjeneste for locked-in syndromNasjonal behandlingstjeneste for locked-in syndromNasjonal behandlingstjeneste for locked-in syndromNasjonal behandlingstjeneste for locked-in syndrom
Poliklinikkhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-poliklinikk-inntak-og-ambulant-tjeneste/poliklinikkPoliklinikkPPoliklinikkPoliklinikkPoliklinikkPoliklinikk
Regional kompetansetjeneste for rehabiliteringhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/samhandling-og-internasjonal-aktivitet/regional-kompetansetjeneste-for-rehabiliteringRegional kompetansetjeneste for rehabiliteringRRegional kompetansetjeneste for rehabiliteringRegional kompetansetjeneste for rehabiliteringRegional kompetansetjeneste for rehabiliteringRegional kompetansetjeneste for rehabilitering
Regional koordinerende enhethttps://www.sunnaas.no/avdelinger/samhandling-og-internasjonal-aktivitet/regional-koordinerende-enhetRegional koordinerende enhetRRegional koordinerende enhetRegional koordinerende enhetRegional koordinerende enhetRegional koordinerende enhet
Røntgenhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/forskning/rontgenRøntgenRRøntgenRøntgenRøntgenRøntgen
Samhandling og internasjonal aktivitethttps://www.sunnaas.no/avdelinger/samhandling-og-internasjonal-aktivitetSamhandling og internasjonal aktivitetSSamhandling og internasjonal aktivitetSamhandling og internasjonal aktivitetSamhandling og internasjonal aktivitetSamhandling og internasjonal aktivitet
Sekretærenehttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-poliklinikk-inntak-og-ambulant-tjeneste/sekretereneSekretæreneSSekretæreneSekretæreneSekretæreneSekretærene
Skolehttps://www.sunnaas.no/avdelinger/skoleSkoleSSkoleSkoleSkoleSkole
Spastisitetsklinikkhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-poliklinikk-inntak-og-ambulant-tjeneste/spastisitetsklinikkSpastisitetsklinikkSSpastisitetsklinikkSpastisitetsklinikkSpastisitetsklinikkSpastisitetsklinikk
Teknologi og e-helsehttps://www.sunnaas.no/avdelinger/innovasjon/teknologi-og-e-helseTeknologi og e-helseTTeknologi og e-helseTeknologi og e-helseTeknologi og e-helseTeknologi og e-helse
Treningslab Studio 99https://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-poliklinikk-inntak-og-ambulant-tjeneste/treningslab-studio-99Treningslab Studio 99TTreningslab Studio 99Treningslab Studio 99Treningslab Studio 99Treningslab Studio 99
TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoserhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/forskning/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoserTRS kompetansesenter for sjeldne diagnoserTTRS kompetansesenter for sjeldne diagnoserTRS kompetansesenter for sjeldne diagnoserTRS kompetansesenter for sjeldne diagnoserTRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser
Urodynamisk laboratoriumhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-poliklinikk-inntak-og-ambulant-tjeneste/urodynamisk-laboratoriumUrodynamisk laboratoriumUUrodynamisk laboratoriumUrodynamisk laboratoriumUrodynamisk laboratoriumUrodynamisk laboratorium
Økonomi og analysehttps://www.sunnaas.no/avdelinger/direktorens-stab/okonomi-og-analyseØkonomi og analyseØØkonomi og analyseØkonomi og analyseØkonomi og analyseØkonomi og analyse

Besøksadresser

Sunnaas Aker helsearenahttps://www.sunnaas.no/steder/sunnaas-aker-helsearenaSunnaas Aker helsearena
Sunnaas Nesoddenhttps://www.sunnaas.no/steder/sunnaas-nesoddenSunnaas Nesodden

Fant du det du lette etter?