Fagkurs

Seminar - Langvarige plager etter lette traumatiske hodeskader

Tema for dette seminaret er vedvarende plager etter lett traumatisk hodeskade (som inkluderer hjernerystelse), ofte betegnet som post-commotio syndrom/symptomer (PCS).

17.
september
2024
  1. 17. sep. 2024, 09:30 - 16:00
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 17. sep. 2024, 09:30 - 16:00

Arrangør

Seminaret arrangeres av Sunnaas sykehus HF, Oslo Universitetssykehus, Sykehuset Innlandet og Regional kompetansetjeneste for rehabilitering

Hvor

Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Påmelding

Om seminaret

De fleste kommer seg raskt etter en lett traumatisk hodeskade, men mange opplever plager som kan vare i måneder eller år, og som reduserer den enkeltes mulighet for deltagelse sosialt og i arbeidslivet.

Årsakene til post-commotio syndrom (PCS) er uklare, men kunnskapsgrunnlaget for behandling og rehabilitering av tilstanden er voksende, noe som innebærer at vi stadig får mer kunnskap om råd og anbefalinger til pasienter og helsepersonell.

Målet med seminaret er å gi et innblikk i hva vi vet per i dag og hvordan dette kan anvendes i utredning, behandling og oppfølging av pasienter med PCS.

Målgruppen er helsepersonell som forholder seg til pasienter med PCS eller som er interessert i temaet.

Kun 100 plasser!

Møteledere: Lars Nysether og Elisabeth Sætre

09:30-09:40 Velkommen

09:40-10:20  “It’s not only the injury but also the kind of head”. Epidemiologiske karakteristika, faktorer assosiert med symptombyrde og utkomme etter lett traumatisk hodeskade TBI, resultater fra Center-TBI studie. 

Nada Hadzic-Andelic, professor, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering OUS.

10:20-10:45 “Fysisk aktivitet - kontraindisert eller nøkkel til suksess?”

Lars Nysether, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, PhD-stipendiat, Sunnaas sykehus HF og Lars-Johan Viddal Valaas, fysioterapeut, PhD-stipendiat, Oslo Universitetssykehus.

10:45-11:05 Pause

11:05-11:50 “Gradert tilbakegang til skole og arbeid; fallgruver og suksessfaktorer”. Basert på kliniske erfaringer og brukerperspektivet.

Inga Rønningen, Ergoterapeut og Monica K. Dølgaard, fysioterapeut, Sykehuset Innlandet HF. 

11:50-12:00 Pause

12:00-12:20 "Hjernerystelsesforeningen og behovet for likepersonsarbeid".

Helge Skirbekk, leder for Hjernerystelsesforeningen i Norge og professor i helsekompetanse.

12:20-13:00 "Neuropsykologisk utredning og intervensjon - tilgang til langvarige følger etter hjernerystelse ved Center for Hjerneskade, København".

Peter Christiansen, neuropsykolog, cand.psych.aut. Center for Hjerneskade.

13:00-14:00 Lunsj

14:00-14:45 “How to improve post-concussion care-the role of the Danish Concussion Center”.

Hana Malá Rytter, PhD, Ass.Prof. head of the Danish Concussion Center.

14:45-15:00 Pause

15:00-15:45 Postcommotio symptomer og posttraumatisk hodepine i en klinisk setting – en situasjonsbeskrivelse og tanker om veien videre.

Toril Skandsen, professor, NTNU, overlege, klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, St.Olavs hospital.

15:45-16:00 Avsluttende oppsummering og spørsmål.

Monica Kvamstad Dølgaard, fysioterapeut, Sykehuset Innlandet HF

Inga Rønningen, ergoterapeut og fagansvarlig, Sykehuset Innlandet HF

Ingerid Kleffelgård, fysioterapeut, PhD, Oslo Universitetssykehus HF

Cecilie Hamnes, avdelingsleder, Sunnaas sykehus HF

Lars Nysether, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, Sunnaas sykehus HF

Elisabeth Sætre, fysioterapeut og fagutvikler, Sunnaas sykehus HF

Kontakt