Pasientkurs

Pårørendeseminar: Avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade(MNB)

Dette er et seminar for pårørende til inneliggende og tidligere pasienter ved Sunnaas sykehus HF, avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade

7.
juni
2024
  1. 07. jun. 2024, 11:15 - 15:30

Tid og sted

Program

Programmet består av undervisning om aktuell skade og det å være pårørende. Det settes av tid til spørsmål og erfaringsutveksling. Målet med seminaret er at du som pårørende skal få støtte til å mestre en ny hverdag.

Dagen ledes av helsepersonell fra den aktuelle avdelingen sammen med erfaringskonsulent og/eller erfaren pårørende.

Slik gjennomføres seminarene

Seminarene gjennomføres ved fysisk oppmøte på Sunnaas sykehus på Nesodden.

Deltakelse

Avdelingene sender ut egne invitasjoner til pårørende.

Eksempel på program

(med forbhold om endringer)

Kl. 11.15     Velkommen til informasjonsdag. Presentasjonsrunde
Kl. 11.45     Å være pårørende. Erfaringsutveksling v/ psykolog
Kl. 13.00     Pause m/lunsj
Kl. 13.45     Følgevirkninger etter alvorlig sykdom eller skade v/lege
Kl. 15.00     Pause
Kl. 15.15     Oppsummering og evaluering av dagen
Kl. 15.30     Avslutning

Kontakt