Fagseminar: Familieperspektivet i rehabilitering av barn og ungdom

Velkommen til fagseminar. Arrangementet streames.

2.
september
2024
  1. 02. sep. 2024, 13:30 - 15:00
Delta på teams

Tid og sted

Når

  1. 02. sep. 2024, 13:30 - 15:00

Hvor

Sunnaas sykehus
Bygg G, 1. et.

Delta på teams

Program og foredragsholder

Programet er under utarbeidelse.

Foredragsholder

  • Shari Wade, PhD, Director of Research, Division of Rehabilitation Medicine. Professor, UC Department of Pediatric.

Delta digitalt

 

Om fagseminarene

Sunnaas sykehus markerer 70-års jubileum i 2024. I jubileumsåret vil det bli arrangert ett fagseminar hver måned med ulike temaer som representerer Sunnaas sykehus. Interne deltakere kan delta i auditoriet, øvrige interesserte kan delta via teams. Det krever ingen påmelding.