Ingvil Laberg Holthe: Disputas og prøveforelesning

Psykologspesialist på RMS, Ingvil Laberg Holthe vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d.: Pediatric acquired brain injury in Norway – outcomes and the development of an individualized and goal-oriented rehabilitation intervention

Passert
23.
februar
2024
  1. 23. feb. 2024, 10:15 - 15:00

Tid og sted

Når

  1. 23. feb. 2024, 10:15 - 15:00
 

Tidspunkter: 

Sted: 

Forsamlingssalen, Harald Schjelderups hus