Dialogmøte for brukerorganisasjonene 2023

Velkommen til det årlige dialogmøtet mellom brukerorganisasjonene og Sunnaas sykehus.

Passert
30.
november
2023
  1. 30. nov. 2023, 09:30 - 14:00

Tid og sted

Når

  1. 30. nov. 2023, 09:30 - 14:00

Hvor

Påmelding

Frist for påmelding: 23. nov. 2023, 10:00

Formål med dialogmøte

Bli kjent med de ulike organisasjoners prioriterte aktiviteter og lære av hverandre. 
Diskutere aktuelle problemstillinger og gi innspill til pågående prosesser innenfor rehabilitering på Sunnaas sykehus, regionalt og nasjonalt. 

Arrangør

  • Sunnaas sykehus v/ brukerutvalget (BU) og ungdomsrådet (UR).
  • Møteledelse v/ Anita Moe Larsen, kommunikasjonsdirektør.

Program

09:30: Velkommen og introduksjon v/ Anita Anita Moe Larsen, kommunikasjonsdirektør.

09:40: Hva skjer på Sunnaas v/ Einar Magnus Strand, administrerende direktør.

10:10: Status og nytt om byggetrinn 3 v/ prosjektgruppen.

10:30: Slik er brukerutvalget involvert i byggetrinn 3 v/ Ingrid Njerve.

11:00 - 11:45: Lunsj.

11:45: Gruppefiskusjoner. Innspill til byggetrinn 3: hva er viktig for pasienten?

12:10: Vi samles og diskuterer hva gruppene er kommet frem til.

13:00: Rus og psykisk helse i rehabilitering. Forekomst og betydning for rehabiliteringsprosessen v/ Anja Schanke Sundet, psykologspesialist.

13.40: Dialog. Hva hørte vi i Anjas innlegg? v/Anita Moe Larsen, kommunikasjonsdirektør.

13:50: Oppsummering og avslutning.

Sted

Dialogmøtet holdes i aktivitetssalen/gymsalen i andre etasje i bygg I

Forberedelser

Alle brukerorganisasjonene forbereder et kort, muntlig, innlegg over sine prioriterte aktiviteter og særskilte utfordringer.  

Forslag eller innspill

Har du forslag eller innspill til programmet vil vi gjerne høre fra deg.

Kontakt