Arendalsuka: Sosiale utfordringer etter hjerneskade

I samarbeid med Personskadeforbundet ønsker vi å diskutere og forstå de sosiale utfordringene personer står overfor etter å ha opplevd en hjerneskade. Du kan delta i fysisk i Arendal eller digitalt.

12.
august
2024
  1. 12. aug. 2024, 16:30 - 17:15

Tid og sted

Når

  1. 12. aug. 2024, 16:30 - 17:15

Hvor

Hjerneteltet i Arendal

Program

Etter ervervet hjerneskade er vi ofte opptatt av å utrede og behandle de fysiske og kognitive vanskene mange kan få. Det er imidlertid mange som erfarer ensomhet og sosial isolasjon, og ofte er det de sosiale og mellommenneskelige endringene som skaper størst utfordringer på sikt. Vi snakker ofte om at man skal tilbake til skole og arbeid. Men hva med tilbake til friminuttet og det sosiale livet?  

Hjerneskader kan ha dyptgående effekter på kognitiv, emosjonell og sosial funksjon, som igjen påvirker evnen til å tolke og reagere på sosiale signaler i komplekse situasjoner. 

Hvordan påvirker hjerneskader personens evne til å lese subtile sosiale tegn? Er de i stand til å forstå og tilpasse seg den sosiale kulturen rundt dem, som ofte kan være implisitt og forvirrende selv for de uten nevrologiske utfordringer? Kan vi hjelpe mennesker med hjerneskade bedre når det gjelder sosialt liv etter skade? 

Gjennom to viktige studier hvor vi har samarbeidet vil vi belyse sosialt liv etter ervervet hjerneskade på ulike måter: 

CICI-studien: The Child In Context Intervention

Denne behandlingsstudien for barn med ervervet hjerneskade har vist at sosiale og følelsesmessige konsekvenser står høyt på listen over tema familier ønsker hjelp med å håndtere. Ved Marianne Løvstad, professor UiO, fag og forskningsansvarlig i psykologi, Sunnaas sykehus og Nina Rohrer-Baumgartner, psykologispesialist og postdoktor.  

Virtual reality (VR) i sosial kognisjon

Hva er sosial kognisjon, hvordan kan det utredes, og kan det tenkes at VR er et godt verktøy for undersøkelse av sosial funksjon etter hjerneskade? Ved Martin Matre, stipendiat og psykologspesialist, Sunnaas sykehus 

Diskusjon i plenum

  • Marianne Løvstad, professor UiO, fag og forskningsansvarlig i psykologi, Sunnaas sykehus.
  • Emilie Duane Nordskog, brukerrepresentant, Sunnaas sykehus brukerutvalg.
  • Per Oretorp, assisterende generalsekretær/senior rådgiver, Personskadeforbundet.
  • Anine Johansen, prosjektleder, Sunnaasstiftelsen. 
  • Allan Jørgensen, ordstyrer, Sunnaas sykehus.

Målgruppe

Dette er interessant for helsepersonell, lærere, terapeuter, og alle som arbeider med eller tar seg av personer som har opplevd hjerneskader.  

Delta digitalt

Arrangementet vil bli streamet. Lenke til sendingen i youtube vil bli publisert her nærmere arrangementsstart. 

Arendalsuka.no: Program og mer informasjon