Arendalsuka: Komplekse rehabiliteringsbehov: Ser vi hele pasienten?

Vi etterlyste et kapittel om rehabilitering i Helse- og sykehusplanen. Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024-2027 kom i mars 2024 og da var det med. Men hva fikk vi? Hvilke behov finnes og hva skal løses? Hvilket rehabiliteringstilbud skal vi ha i spesialisthelsetjenesten og i kommunene? Arrangementet streames.

13.
august
2024
  1. 13. aug. 2024, 12:15 - 13:15

Tid og sted

Når

  1. 13. aug. 2024, 12:15 - 13:15

Hvor

Under Arendalsuka, på Clarion hotell Tyholmen, sal A.

Program

Akuttmedisinen redder flere liv enn før. Pasienter som nå kommer til høyspesialisert rehabilitering etter sykdom eller alvorlig skade har mer kompleks og komplisert sykdomshistorikk enn hva de hadde tidligere.  

Dette gjør at dagens rehabilitering ikke lenger dreier seg kun om fysikalsk behandling. Den krever en annen tilnærming og kunnskap enn tidligere. Har vi tatt høyde for dette i planleggingen av fremtidens rehabiliteringstjenester?   

Under Arendalsuka ønsker vi dialog og diskusjon mellom politikere, brukere og fagpersoner fra spesialisthelsetjenesten og kommunene for å utforske hva planverket betyr for pasientene og for tjenesten: Hvordan skal vi ta vare på den komplekse pasienten? Hvordan sikrer vi trygge og effektive pasientforløp? 

Bakgrunn for dialog og diskusjon 

  • 39% av pasientene ved Sunnaas hadde psykiske lidelser i tillegg til fysisk skade. Angst, depresjon og ruslidelser er vanligst. Pasienter med diagnosene har økt sannsynlighet for skade, økt risiko for å utvikle dem etter skade og forekomst av selvmordstanker og selvmord er flerdoblet i sykehusets pasientgrupper. Kilde: sunnaas.no  

  • Flere liv reddes, men pasientene har flere og mer omfattende skader enn tidligere.  

  • Økt press på akuttsykehusene gjør at overføringen til rehabiliteringssykehus gjøres før pasienten er fysisk klar for spesialisert rehabilitering. Det fører til at pasient må ha mer medisinsk oppfølgning, får re-innleggelser og forsinket rehabiliteringsprosess. 

  • Kommuner får pasienter overført fra sykehus tidligere i tilhelingsprosessen enn tidligere (ref. Helse og Samhandlingsplan). Hva krever det? 

Delta digitalt

Arrangementet vil bli streamet. Lenke til sendingen i youtube vil bli publisert her nærmere arrangementsstart. 

Arendalsuka.no: Program og mer informasjon