Webinar 15. og 22. april om koordineringsordninger og helhetlige forløp

Det nasjonale nettverket av Regionale koordinerende enheter og Helsedirektoratet arrangerer to webinarer med tema "koordineringsordninger og helhetlige forløp" i april.

​​Det nasjonale nettverket av Regionale koordinerende enheter og Helsedirektoratet inviterer torsdag 15. april til det første av to erfaringsseminarer med tema "koordineringsordninger og helhetlige forløp". Det andre webinaret avholdes torsdag 22. april.

Webinarene har begge dager over 700 påmeldte, godt fordelt innen stat, kommune og spesialisthelsetjenesten.

Webinarene er en viderføring av nasjonalt erfaringsmøte for spesialisthelsetjenesten om sykehusenes koordinering omkring pasienter med behov for langvarige og komplekse tjenester, som nettverket arrangerte i august 2018 i Helsedirektoratets lokaler.

Programmet for begge dager kan leses i sin helhet her:

Webinarer om koordineringsordninger og helhetlige forløp