Aker helsearena ligger på området til gamle Aker sykehus.

Aker helsearena

Over 1200 ansatte fra Oslo kommune, Oslo universitetssykehus og Sunnaas sykehus arbeider daglig med klinisk aktivitet, kompetanseutvikling og utprøving av nye og spennende arbeidsformer og samhandlingsmodeller på Aker helsearena.

Sunnaas sykehus drifter tverrfaglig poliklinikk og treningslab Studio 99 som tilbyr spesialisert trening for personer med fysisk funksjonsnedsettelse og for personer med ervervet hjerneskade på dagtid.

I tillegg driver Regional kompetansetjeneste for rehabilitering sin virksomhet fra Aker helsearena.

Fant du det du lette etter?