Aker helsearena

Aker helsearena ligger på området til gamle Aker sykehus.

Over 1200 ansatte fra Oslo kommune, Oslo universitetssykehus og Sunnaas sykehus arbeider daglig med klinisk aktivitet, kompetanseutvikling og utprøving av nye og spennende arbeidsformer og samhandlingsmodeller på Aker helsearena.

Sunnaas sykehus drifter arbeidsrettet tverrfaglig avklarings- og vurderingspoliklinikk for muskel-skjelettlidelser «Helse og arbeid» og treningslab Studio 99 som tilbyr spesialisert trening for personer med fysisk funksjonsnedsettelse og for personer med ervervet hjerneskade på dagtid.

I tillegg driver Regional kompetansetjeneste for rehabilitering sin virksomhet fra Aker helsearena.

Inngang til poliklinikk Helse og arbeid og til Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (bygg 6)
Inngang til treningslab Studio 99 (bygg 99)

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Aker sykehus, Trondheimsveien 235, Bygg 6, 2. etg (Kart)
0586 Oslo
Det er midlertidig besøksrestriksjoner og adgangskontroll på sykehuset grunnet koronavirus.
Telefon
66 96 90 00
mandag - fredag 08.00 - 16.00
lørdag - søndag 13.00-15.00

Transport

Reis kollektivt

Busslinje 31 og 33 stopper på holdeplassen "Aker sykehus" i Trondheimsveien. Buss 31 kjører gjennom sentrum og stopper både utenfor Oslo S/Jernbanetorget og Rådhuset.
Buss 33 kjører kun i rushtiden, og ruten går forbi Nationaltheatret, over St. Hanshaugen og Alexander Kiellands plass.

Praktisk informasjon

Foto, film, lydopptak og sosiale medier

​På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Nødplan

Her finner du informasjon som kan være nyttig etter hjemkomst:

Når du kommer hjem – forslag til nødplan

Røyking, alkohol og andre rusmidler

Sunnaas er et røykfritt sykehus, røyking skjer på anviste steder.

Det er ikke tillatt å bruke eller være påvirket av alkohol, eller andre rusmidler, så lenge du er pasient ved sykehuset, eller er i permisjon. Sykehuset er ansvarlig for deg også under permisjoner. Brudd på reglene kan få konsekvenser for ditt opphold.

Trådløst nettverk

Du kan bruke egen mobiltelefon og PC på sykehuset, men det er ikke like god dekning overalt.

Det er åpent, gratis og trådløst Internett ved bruk av egen PC/mobil/nettbrett. Logg deg på SykehusGjest, registrer deg med navn og telefonnumer. Du mottar da en registreringskode som er gyldig i 7 dager. Etter dette må du registrere deg på nytt.

Sykehuset tar ikke ansvar for medbrakt teknisk utstyr.

Helse og arbeid poliklinikk Akerhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-poliklinikk-inntak-og-ambulant-tjeneste/helse-og-arbeid-poliklinikk-akerHelse og arbeid poliklinikk AkerTilbud for pasienter med sammensatte og/eller kroniske tilstander innenfor muskel- og skjelettlidelser, og ev. med psykiske problemer i tillegg.
Regional kompetansetjeneste for rehabiliteringhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/samhandling-og-internasjonal-aktivitet/regional-kompetansetjeneste-for-rehabiliteringRegional kompetansetjeneste for rehabiliteringRegional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) skal betjene hele rehabiliteringsfeltet i Helse Sør-Øst, på tvers av diagnoser, pasientgrupper, helseforetak og institusjoner.
Treningslab Studio 99https://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-poliklinikk-inntak-og-ambulant-tjeneste/treningslab-studio-99Treningslab Studio 99Treningslab Studio 99 tilbyr styrke- og kondisjonstrening til personer med fysiske funksjonsnedsettelser eller ervervet hjerneskade.

Fant du det du lette etter?