TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

- En del av Nasjonal kompetansestjeneste for sjeldne diagnoser

Arrangementer

Aktuelle saker

 • 15.07.2019
  VR på Arendalsuka

  TRS deltar på Arendalsuka med presentasjon av prosjekt om Virtual Reality. I tillegg kan du lære mer om gener, ivaretakelse av søsken og se debatt om sjeldenstrategien.

 • 12.07.2019
  Ny informasjon om tre diagnoser

  Vi har oppdatert nettsidene våre med informasjon om diagnosene Brachyolmi, Akrokallosalt syndrom og Camurati-Engelmanns syndrom.

 • 09.07.2019
  Ny definisjon for sjeldne diagnoser

  Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at den norske definisjonen av en sjelden diagnose skal endres fra færre enn 1 per 10 000 til færre enn 1 per 2 000 innbyggere.

 • 05.07.2019
  God sommer!

  TRS er åpent med redusert bemanning hele sommeren.