TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

- En del av Nasjonal kompetansestjeneste for sjeldne diagnoser

Arrangementer

Aktuelle saker

 • 28.06.2018
  Norsk dysmeliseminar 29-30. november

  Jobber du med personer med dysmeli? Da er dette seminaret aktuelt for deg. Earlybirdpris ved påmelding før 31. august.

 • 27.06.2018
  Forsket på kosthold hos personer med akondroplasi

  Med en spesiell interesse for sjeldne diagnoser valgte Andrea Madsen å skrive sin mastergradsoppgave om kosthold og risiko for hjerte- og karsykdom blant norske voksne med akondroplasi.

 • 22.06.2018
  Skal spre forskningskunnskap sammen

  Marfanforeningen og TRS har som målsetting å gjøre kunnskap om Marfans syndrom bedre kjent. Nå har de fått 400 000 kroner til arbeidet fra Extra-stiftelsen.

 • 15.06.2018
  Du kan ennå delta!

  Det er fremdeles mulig å delta i tverrsnittstudien om psykososiale forhold hos voksne med familiære thorakale aorta aneurismer/disseksjoner (FTAAD). Her undersøkes livskvalitet, utfordringer i fysisk aktivitet, utdannelse, arbeid og familieliv.