TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

- En del av Nasjonal kompetansestjeneste for sjeldne diagnoser

Arrangementer

  • Mandag 08.02.
    Kurs om forberedelse til skolestart 2021

    Kurset er for foreldre/foresatte til barn som skal begynne på skolen høsten 2021. Målet med kurset er å forberede foreldre/foresatte til barnets skolestart og bidra til at overgangen til skolen blir så trygg som mulig.