TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

- En del av Nasjonal kompetansestjeneste for sjeldne diagnoser

Arrangementer

Aktuelle saker

 • 15.06.2018
  Du kan ennå delta!

  Det er fremdeles mulig å delta i tverrsnittstudien om psykososiale forhold hos voksne med familiære thorakale aorta aneurismer/disseksjoner (FTAAD). Her undersøkes livskvalitet, utfordringer i fysisk aktivitet, utdannelse, arbeid og familieliv.

 • 12.06.2018
  Viktig konferanse om Marfans syndrom og lignende tilstander

  Fagpersoner fra TRS deltok i mai 2018 på internasjonal konferanse om Marfans syndrom og lignende tilstander i Amsterdam

 • 08.06.2018
  GDPR – nytt europeisk regelverk for personvern – Hva betyr det for TRS?

  EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR) bli norsk lov i 2018. Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge.

 • 07.06.2018
  Møtte senterrådet og brukerforeningene

  Samarbeid og innspill fra brukerne av kompetansesenteret, brukerforeningene og det tjenesteapparatet de som lever med en sjelden diagnose møter, er viktig for TRS. Gjennom året møtes vi på en rekke arenaer.