Pasientbrosjyre med råd til selvhjelp etter covid-19

Brosjyren inneholder råd til selvhjelp for personer som har vært syke med covid-19. Brosjyren fra WHO er tilgjengelig på flere språk, og nå finnes den også på norsk. 

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR), Sunnaas sykehus, har med støtte fra Helsedirektoratet oversatt WHO sine råd til personer som har hatt covid-19, til norsk.

Brosjyren inneholder råd om hvordan håndtere pustevansker, stemme, spising, drikking og svelging, samt øvelser for fysisk funksjon og styrke. Brosjyren inneholder også råd for humørsvingninger, hukommelse og konsentrasjon, samt råd om daglige aktiviteter og psykisk helse.

Brosjyren er ment som hjelp til selvhjelp, men kan også være et fint utgangspunkt i samtale med pasienter og pårørende, særlig mot slutten av opphold på rehabilitering eller sykehus, eller hos fastlege og i kommunal rehabilitering.

WHO brosjyren på norsk:  Egenmestring etter covid-19 NORSK (PDF)

​Mer informasjon om covidp-19 rehabilitering, samt brosjyren på flere språk​