Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR)

​Om oss

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) ble etablert i 2013 på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF. Vår oppgave er å fremme kunnskap og kompetanse til fagpersoner i hele rehabiliteringsfeltet, på tvers av diagnoser, pasientgrupper, helseforetak og institusjoner. RKR drives av Sunnaas sykehus HF og er - sammen med Regional koordinerende enhet (RKE) - organisert i sykehusets avdeling for samhandling og internasjonal aktivitet.

Ansatte

​Vi som jobber i kompetansetjenesten.

Bilde av Mari Klokkerud

Mari Klokkerud
Leder
M: 930 85 556

Bilde av Julia Aneth Mbalilaki

Julia Aneth Mbalilaki
Rådgiver
M: 901 33 257

Bilde av Jenni Moore
Jenni Moore

Rådgiver
(bosatt i Indiana, USA)
M: +1(773)592-1840

Bilde av Stein Arne Rimehaug

Stein Arne Rimehaug
Rådgiver
M: 480 10 145

Følg oss på sosiale medier

                                 

Nyhetsbrev

RKR sender ut månedlige nyhetsbrev. I nyhetsbrevet finner du viktige nyheter, aktiviteter, kurs og konferanser, ny forskning og viten, samt aktuelt fagstoff for deg som jobber innenfor rehabilitering.​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

Ønsker du å abonnere på nyhetsbrevet fra RKR? 

Ja takk, jeg ønsker å abonnere på nyhetsbrevet.

Nyttige lenker

​Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-2019)​
Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Rehabilitation Measures Database Om Rehabilitering på Helsenorge.no

Retningslinjer og fagprosedyrer

En fagprosedyre gir en detaljert beskrivelse av hvordan du utfører en behandling eller et tiltak. Det er anbefalt at helsepersonell benytter seg av kunnskapsbaserte prosedyrer. De fagprosedyrer for rehabilitering som er utarbeidet nasjonalt, er tilgjengelig på Helsebibliotekets nettsider. Her finnes også en oversikt over innmeldte og fagprosedyrer som er under utarbeidelse

En fagprosedyre kan gjelde for en enkelt faggruppe eller være en flerfaglig prosedyre. For en flerfaglig prosedyre kreves det at arbeidsgruppen som har utarbeidet retningslinjen har med personer fra alle relevante faggrupper. Det finnes også kunnskapsbaserte fagprosedyrer som er utarbeidet og under utarbeidelse for rehabilitering ved de enkelte helseforetak.

Retningslinjer og fagprosedyrer i rehabilitering


Prosjektrapport

RKRs kommuneundersøkelse om rehabilitering

Postere fra RKR

Effekten av tverrfaglige psykososiale intervensjoner til voksne kreftpasienter - en pågående systematisk oversikt

Årsrapporter​

     Årsrapport 2016     Årsrapport 2015     Årsrapport 2014


Aktuelt fra RKR

 • 08.01.2020
  FIRST Oslo artikkel publisert i STROKE

  STROKE har publisert FIRST Oslo artikkelen om implementering av en langt mer intensiv type trening etter hjerneslag på Aker Helsearena. Mer intensiv gangtrening gir forbedret resultat sammenlignet med ordinær rehabilitering.

 • 24.08.2019
  Hva er viktig for deg?

  Når jeg nå i høst, tiltrer som ny leder for den Regionale kompetansetjenesten for rehabilitering, ønsker jeg å starte med de samme spørsmålene som ledesnor. Hva er viktig for dere som jobber i rehabiliteringstjenester i Helse Sørøst? Og hva...

 • 01.05.2019
  Kunnskapsbasert kognitiv rehabilitering

  ACRM Brain Injury Special Interest Group har publisert en systematisk kunnskapsoversikt som gir en oppdatering på effekten av kognitiv rehabilitering etter alvorlig hjerneskade (TBI) og hjerneslag.

 • 01.05.2019
  Bruk av Bobath-metoden for behandling av slagpasienter

  En nylig publisert kunnskapsoppsummering viser at Bobath-metoden ikke er bedre enn andre tilnærmingsmetoder innen behandling av pasienter etter hjerneslag.

Hva skjer?

 • Mandag 21.09.
  Rehabiliteringskonferansen 2020

  Rehabiliteringskonferansen 2020 holdes på Lillehammer 22.-23. september, med prekonferanse 21. september. Hold av datoen, mer info kommer.

Fant du det du lette etter?