Forsidebilde. Mennesker i møtesituasjon rundt bord.

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR)

​Om oss

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering ble etablert i 2013 på oppdrag fra Helse Sør-Øst. Vår oppgave er å fremme kunnskap og kompetanse til fagpersoner i hele rehabiliteringsfeltet, på tvers av diagnoser, pasientgrupper, helseforetak og institusjoner.

Slik fremmer vi kunnskap og kompetanse

Ansatte

​Vi som jobber i kompetansetjenesten.​

 

Jan Egil Nordvik
Leder 
Mobil: 977 12 091


Ingvild Grimstad
Rådgiver
Mobil: 97013617


Stein Arne Rimehaug
Rådgiver
Mobil: 480 10 145


Marie Berg
Rådgiver
Mobil: 975 05 547


Julia Aneth Mbalilaki
Rådgiver
Mobil: 901 33 257

Følg oss på sosiale medier

                                 

Nyhetsbrev

RKR sender ut månedlige nyhetsbrev. I nyhetsbrevet finner du viktige nyheter, aktiviteter, kurs og konferanser, ny forskning og viten, samt aktuelt fagstoff for deg som jobber innenfor rehabilitering.​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

Ønsker du å abonnere på nyhetsbrevet fra RKR? 

Ja takk, jeg ønsker å abonnere på nyhetsbrevet.

Nyttige lenker

​Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-2019)​
Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinatorRehabilitation Measures DatabaseOm Rehabilitering på Helsenorge.no

Retningslinjer og fagprosedyrer

En fagprosedyre gir en detaljert beskrivelse av hvordan du utfører en behandling eller et tiltak. Det er anbefalt at helsepersonell benytter seg av kunnskapsbaserte prosedyrer. De fagprosedyrer for rehabilitering som er utarbeidet nasjonalt, er tilgjengelig på Helsebibliotekets nettsider. Her finnes også en oversikt over innmeldte og fagprosedyrer som er under utarbeidelse

En fagprosedyre kan gjelde for en enkelt faggruppe eller være en flerfaglig prosedyre. For en flerfaglig prosedyre kreves det at arbeidsgruppen som har utarbeidet retningslinjen har med personer fra alle relevante faggrupper. Det finnes også kunnskapsbaserte fagprosedyrer som er utarbeidet og under utarbeidelse for rehabilitering ved de enkelte helseforetak.

Retningslinjer og fagprosedyrer i rehabilitering


Prosjektrapporter

RKRs kommuneundersøkelse om rehabilitering

Retningslinjer for regionale kompetansetjenester i HSØ

Årsrapporter​

Årsrapport 2016     Årsrapport 2015     Årsrapport 2014


Nyheter fra RKR

 • 30.06.2017
  Fritt behandlingsvalg også for rehabilitering

  Fra 1. juli blir også private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med de regionale helseforetakene en del av fritt behandlingsvalg. Alle tilbud ved offentlige behandlingssteder og private med avtaler, vil være tilgjengelig på Helsen...

 • 30.06.2017
  Håpets bygg åpnet på Aker

  En milepæl er nådd med åpningen av nytt Kreftrehabiliteringssenter ved Aker helsearena. Initiativtaker er Torhild Birkeland med hjelp og støtte fra fagnettverket for kreftrehabilitering. 

 • 24.03.2017
  Vikersund kurbad med egen kunnskapsekspertgruppe

  I 2016 startet kompetansetjenesten rekruttering og opplæring av kunnskapseksperter (KE). Nå skal ansatte ved Vikersund kurbad bli kunnskapseksperter og starte egen gruppe. 

 • 21.03.2017
  Kunnskapsekspertene pilottester Mini-BESTest

  Den første gruppen av Kunnskapseksperter, med deltakere fra Unicare FRAM, Landaasen Rehabiliteringssenter, Bakke Senter for Mestring og Rehabilitering og LHL-klinikkene Glittre, er nå i ferd med å gjennomføre et pilotprosjekt for implemente...