Behandlinger og undersøkelser

Arbeids-EKGhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/arbeids-ekgArbeids-EKGAArbeids-EKGArbeids-EKGArbeids-EKGArbeids-EKG
Arbeidsevne - vurderingsoppholdhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/arbeidsevne-vurderingsoppholdArbeidsevne - vurderingsoppholdARehabilitering - Vurdering av arbeidsevneRehabilitering - Vurdering av arbeidsevneRehabilitering - Vurdering av arbeidsevneRehabilitering - Vurdering av arbeidsevne
Arm/ankel-indekshttps://www.sunnaas.no/behandlinger/armankel-indeksArm/ankel-indeksAArm/ankel-indexArm/ankel-indexArm/ankel-indexArm/ankel-index
Blodtrykksregistrering i 24 timerhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/blodtrykksregistrering-i-24-timerBlodtrykksregistrering i 24 timerBBlodtrykksregistrering i 24 timerBlodtrykksregistrering i 24 timerBlodtrykksregistrering i 24 timerBlodtrykksregistrering i 24 timer
Brannskade - rehabiliteringhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/brannskade-rehabiliteringBrannskade - rehabiliteringBBrannskade - RehabiliteringBrannskade - RehabiliteringBrannskade - RehabiliteringBrannskade - Rehabilitering
Cerebral parese - gruppeoppholdhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/cerebral-parese-gruppeoppholdCerebral parese - gruppeoppholdCRehabilitering - Cerebral parese, gruppeoppholdRehabilitering - Cerebral parese, gruppeoppholdRehabilitering - Cerebral parese, gruppeoppholdRehabilitering - Cerebral parese, gruppeopphold
Cerebral parese - vurderingsoppholdhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/cerebral-parese-vurderingsoppholdCerebral parese - vurderingsoppholdCRehabilitering - Cerebral parese, vurderingsoppholdRehabilitering - Cerebral parese, vurderingsoppholdRehabilitering - Cerebral parese, vurderingsoppholdRehabilitering - Cerebral parese, vurderingsopphold
Covid-19 - rehabiliteringhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/covid-19-rehabiliteringCovid-19 - rehabiliteringCRehabilitering - Covid-19Rehabilitering - Covid-19Rehabilitering - Covid-19Rehabilitering - Covid-19
Dysfagi - utredning av spise- og svelgefunksjonhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/dysfagi-utredning-av-spise-og-svelgefunksjonDysfagi - utredning av spise- og svelgefunksjonDSpise- og svelgevansker (dysfagi) - utredningSpise- og svelgevansker (dysfagi) - utredningSpise- og svelgevansker (dysfagi) - utredningSpise- og svelgevansker (dysfagi) - utredning
Funksjonsvurdering og vurdering av transportbehovhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/funksjonsvurdering-og-vurdering-av-transportbehovFunksjonsvurdering og vurdering av transportbehovFRehabilitering - Funksjonsvurdering og vurdering av transportbehovRehabilitering - Funksjonsvurdering og vurdering av transportbehovRehabilitering - Funksjonsvurdering og vurdering av transportbehovRehabilitering - Funksjonsvurdering og vurdering av transportbehov
Ganganalyse forenklet videoopptakhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/ganganalyse-forenklet-videoopptakGanganalyse forenklet videoopptakGGanganalyse - forenklet videoopptakGanganalyse - forenklet videoopptakGanganalyse - forenklet videoopptakGanganalyse - forenklet videoopptak
Ganganalyse tredimensjonal databaserthttps://www.sunnaas.no/behandlinger/ganganalyse-tredimensjonal-databasertGanganalyse tredimensjonal databasertGGanganalyse 3DGanganalyse 3DGanganalyse 3DGanganalyse 3D
Ganganalyse video-vektor-analysehttps://www.sunnaas.no/behandlinger/ganganalyse-video-vektor-analyseGanganalyse video-vektor-analyseGGanganalyse - video-vektor analyseGanganalyse - video-vektor analyseGanganalyse - video-vektor analyseGanganalyse - video-vektor analyse
Glukosebelastningstesthttps://www.sunnaas.no/behandlinger/glukosebelastningstestGlukosebelastningstestGGlukosebelastningstestGlukosebelastningstestGlukosebelastningstestGlukosebelastningstest
Guillain–Barré syndrom/alvorlig perifer nervesykdom - gruppeoppholdhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/guillainbarr-syndromalvorlig-perifer-nervesykdom-gruppeoppholdGuillain–Barré syndrom/alvorlig perifer nervesykdom - gruppeoppholdGRehabilitering - Guillain-Barré syndrom, gruppeoppholdRehabilitering - Guillain-Barré syndrom, gruppeoppholdRehabilitering - Guillain-Barré syndrom, gruppeoppholdRehabilitering - Guillain-Barré syndrom, gruppeopphold
Guillain–Barré syndrom/alvorlig perifer nervesykdom - kontrolloppholdhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/guillainbarr-syndromalvorlig-perifer-nervesykdom-kontrolloppholdGuillain–Barré syndrom/alvorlig perifer nervesykdom - kontrolloppholdGRehabilitering - Guillain-Barré syndrom, kontrolloppholdRehabilitering - Guillain-Barré syndrom, kontrolloppholdRehabilitering - Guillain-Barré syndrom, kontrolloppholdRehabilitering - Guillain-Barré syndrom, kontrollopphold
Guillain–Barré syndrom/alvorlig perifer nervesykdom - rehabiliteringhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/guillainbarr-syndromalvorlig-perifer-nervesykdom-rehabiliteringGuillain–Barré syndrom/alvorlig perifer nervesykdom - rehabiliteringGRehabilitering - Alvorlig perifer nervesykdomRehabilitering - Alvorlig perifer nervesykdomRehabilitering - Alvorlig perifer nervesykdomRehabilitering - Alvorlig perifer nervesykdom
Helse og arbeid - tverrfaglig poliklinisk arbeidsevnevurderinghttps://www.sunnaas.no/behandlinger/helse-og-arbeid-tverrfaglig-poliklinisk-arbeidsevnevurderingHelse og arbeid - tverrfaglig poliklinisk arbeidsevnevurderingHHelse og arbeidHelse og arbeidHelse og arbeidHelse og arbeid
Helse og arbeid - tverrfaglig poliklinisk vurderinghttps://www.sunnaas.no/behandlinger/helse-og-arbeid-tverrfaglig-poliklinisk-vurderingHelse og arbeid - tverrfaglig poliklinisk vurderingHHelse og arbeidHelse og arbeidHelse og arbeidHelse og arbeid
Hjerneskade - intensiv håndtreninghttps://www.sunnaas.no/behandlinger/hjerneskade-intensiv-handtreningHjerneskade - intensiv håndtreningHRehabilitering - Ervervet hjerneskade, Intensiv trening av hånd- eller gangfunksjon (CIMT)Rehabilitering - Ervervet hjerneskade, Intensiv trening av hånd- eller gangfunksjon (CIMT)Rehabilitering - Ervervet hjerneskade, Intensiv trening av hånd- eller gangfunksjon (CIMT)Rehabilitering - Ervervet hjerneskade, Intensiv trening av hånd- eller gangfunksjon (CIMT)
Hjerneskade - intensiv språktrening i gruppehttps://www.sunnaas.no/behandlinger/hjerneskade-intensiv-spraktrening-i-gruppeHjerneskade - intensiv språktrening i gruppeHRehabilitering -Ervervet hjerneskade, intensiv språktrening i gruppe, CISTRehabilitering -Ervervet hjerneskade, intensiv språktrening i gruppe, CISTRehabilitering -Ervervet hjerneskade, intensiv språktrening i gruppe, CISTRehabilitering -Ervervet hjerneskade, intensiv språktrening i gruppe, CIST
Hjerneskade - kontrolloppholdhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/hjerneskade-kontrolloppholdHjerneskade - kontrolloppholdHRehabilitering, hjerneskade - kontrolloppholdHjerneskade, rehabilitering - kontrolloppholdRehabilitering, hjerneskade - kontrolloppholdRehabilitering, hjerneskade - kontrollopphold
Hjerneskade - rehabilitering av kognitive følgerhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/hjerneskade-rehabilitering-av-kognitive-folgerHjerneskade - rehabilitering av kognitive følgerHRehabilitering - Ervervet hjerneskade, kognitive følgerRehabilitering - Ervervet hjerneskade, kognitive følgerRehabilitering - Ervervet hjerneskade, kognitive følgerRehabilitering - Ervervet hjerneskade, kognitive følger
Hjerneskade - senfaserehabiliteringhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/hjerneskade-senfaserehabiliteringHjerneskade - senfaserehabiliteringHRehabilitering - Ervervet hjerneskade, senfaserehabilitering i gruppeRehabilitering - Ervervet hjerneskade, senfaserehabilitering i gruppeRehabilitering - Ervervet hjerneskade, senfaserehabilitering i gruppeRehabilitering - Ervervet hjerneskade, senfaserehabilitering i gruppe
Hjerneskade hos barn - rehabiliteringhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/hjerneskade-hos-barn-rehabiliteringHjerneskade hos barn - rehabiliteringHRehabilitering - Ervervet hjerneskade hos barnRehabilitering - Ervervet hjerneskade hos barnRehabilitering - Ervervet hjerneskade hos barnRehabilitering - Ervervet hjerneskade hos barn
Hjerneskade, traumatisk - rehabiliteringhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/hjerneskade-traumatisk-rehabiliteringHjerneskade, traumatisk - rehabiliteringHRehabilitering - Tidlig rehabilitering ved hjerneskadeRehabilitering - Tidlig rehabilitering ved hjerneskadeRehabilitering - Tidlig rehabilitering ved hjerneskadeRehabilitering - Tidlig rehabilitering ved hjerneskade
Hjerneslag - rehabiliteringhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/hjerneslag-rehabiliteringHjerneslag - rehabiliteringHRehabilitering - HjerneslagRehabilitering - HjerneslagRehabilitering - HjerneslagRehabilitering - Hjerneslag
Hypermobilitetssyndrom - gruppeoppholdhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/hypermobilitetssyndrom-gruppeoppholdHypermobilitetssyndrom - gruppeoppholdHRehabilitering - overbevegelighet i ledd, gruppeoppholdRehabilitering - overbevegelighet i ledd, gruppeoppholdRehabilitering - overbevegelighet i ledd, gruppeoppholdRehabilitering - overbevegelighet i ledd, gruppeopphold
Kondisjonstesthttps://www.sunnaas.no/behandlinger/kondisjonstestKondisjonstestKKondisjonstestKondisjonstestKondisjonstestKondisjonstest
Kreatinin clearancehttps://www.sunnaas.no/behandlinger/kreatinin-clearanceKreatinin clearanceKKreatinin clearanceKreatinin clearanceKreatinin clearanceKreatinin clearance
Locked-in syndromhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/locked-in-syndromLocked-in syndromLRehabilitering - Locked-in-syndromRehabilitering - Locked-in-syndromRehabilitering - Locked-in-syndromRehabilitering - Locked-in-syndrom
Multitraume - kontrolloppholdhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/multitraume-kontrolloppholdMultitraume - kontrolloppholdMRehabilitering - omfattende skade (multitraume), kontrolloppholdRehabilitering - omfattende skade (multitraume), kontrolloppholdRehabilitering - omfattende skade (multitraume), kontrolloppholdRehabilitering - omfattende skade (multitraume), kontrollopphold
Multitraume - rehabiliteringhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/multitraume-rehabiliteringMultitraume - rehabiliteringMOmfattende skade (multitraume) - rehabiliteringOmfattende skade (multitraume) - rehabiliteringOmfattende skade (multitraume) - rehabiliteringOmfattende skade (multitraume) - rehabilitering
Nevrologiske sykdommer - vurderingsoppholdhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/nevrologiske-sykdommer-vurderingsoppholdNevrologiske sykdommer - vurderingsoppholdNRehabilitering, nevrologiske sykdommer - vurderingsoppholdNevrologiske sykdommer, rehabilitering - vurderingoppholdRehabilitering, nevrologiske sykdommer - vurderingsoppholdRehabilitering, nevrologiske sykdommer - vurderingsopphold
Ortostasetesthttps://www.sunnaas.no/behandlinger/ortostasetestOrtostasetestOOrtostasetestOrtostasetestOrtostasetestOrtostasetest
Poliklinisk treningsbehandlinghttps://www.sunnaas.no/behandlinger/poliklinisk-treningsbehandlingPoliklinisk treningsbehandlingPRehabilitering - Poliklinisk treningsbehandlingRehabilitering - Poliklinisk treningsbehandlingRehabilitering - Poliklinisk treningsbehandlingRehabilitering - Poliklinisk treningsbehandling
Poliomyelitt – vurderingsoppholdhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/poliomyelitt-vurderingsoppholdPoliomyelitt – vurderingsoppholdPRehabilitering - Poliomyelitt, vurderingsoppholdRehabilitering - Poliomyelitt, vurderingsoppholdRehabilitering - Poliomyelitt, vurderingsoppholdRehabilitering - Poliomyelitt, vurderingsopphold
Rehabiliteringspotensial - vurderinghttps://www.sunnaas.no/behandlinger/rehabiliteringspotensial-vurderingRehabiliteringspotensial - vurderingRRehabilitering - vurdering av rehabiliteringspotensialVurdering av rehabiliteringspotensialRehabilitering - vurdering av rehabiliteringspotensialRehabilitering - vurdering av rehabiliteringspotensial
Ryggmargsskade - gruppeoppholdhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/ryggmargsskade-gruppeoppholdRyggmargsskade - gruppeoppholdRRehabilitering - Ryggmargsskade, gruppeoppholdRehabilitering - Ryggmargsskade, gruppeoppholdRehabilitering - Ryggmargsskade, gruppeoppholdRehabilitering - Ryggmargsskade, gruppeopphold
Ryggmargsskade - kontrolloppholdhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/ryggmargsskade-kontrolloppholdRyggmargsskade - kontrolloppholdRRehabilitering - Ryggmargsskade, kontrolloppholdRehabilitering - Ryggmargsskade, kontrolloppholdRehabilitering - Ryggmargsskade, kontrolloppholdRehabilitering - Ryggmargsskade, kontrollopphold
Ryggmargsskade - rehabiliteringhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/ryggmargsskade-rehabiliteringRyggmargsskade - rehabiliteringRRehabilitering - RyggmargsskadeRehabilitering - RyggmargsskadeRehabilitering - RyggmargsskadeRehabilitering - Ryggmargsskade
Ryggmargsskade - vurderingsoppholdhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/ryggmargsskade-vurderingsoppholdRyggmargsskade - vurderingsoppholdRRehabilitering - Ryggmargsskade, vurderingsoppholdRehabilitering - Ryggmargsskade, vurderingsoppholdRehabilitering - Ryggmargsskade, vurderingsoppholdRehabilitering - Ryggmargsskade, vurderingsopphold
Ryggmargsskade hos barn - rehabiliteringhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/ryggmargsskade-hos-barn-rehabiliteringRyggmargsskade hos barn - rehabiliteringRRehabilitering - Ryggmargsskade hos barnRehabilitering - Ryggmargsskade hos barnRehabilitering - Ryggmargsskade hos barnRehabilitering - Ryggmargsskade hos barn
Skjelettdysplasi - poliklinisk konsultasjonhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/skjelettdysplasi-poliklinisk-konsultasjonSkjelettdysplasi - poliklinisk konsultasjonSSkjelettdysplasi - poliklinisk konsultasjonSkjelettdysplasi - poliklinisk konsultasjonSkjelettdysplasi - poliklinisk konsultasjonSkjelettdysplasi - poliklinisk konsultasjon
Smerte - vurderingsoppholdhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/smerte-vurderingsoppholdSmerte - vurderingsoppholdSTverrfaglig vurdering av smertetilstandTverrfaglig vurdering av smertetilstandTverrfaglig vurdering av smertetilstandTverrfaglig vurdering av smertetilstand
Smerterehabilitering - gruppeoppholdhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/smerterehabilitering-gruppeoppholdSmerterehabilitering - gruppeoppholdSRehabilitering - Smerteproblematikk, gruppeoppholdRehabilitering - Smerteproblematikk, gruppeoppholdRehabilitering - Smerteproblematikk, gruppeoppholdRehabilitering - Smerteproblematikk, gruppeopphold
Smerterehabilitering - individuelt oppholdhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/smerterehabilitering-individuelt-oppholdSmerterehabilitering - individuelt oppholdSRehabilitering, smerteproblematikk - individueltRehabilitering - Smerteproblematikk, individueltRehabilitering, smerteproblematikk - individueltRehabilitering, smerteproblematikk - individuelt
Spastisitet - vurderingsoppholdhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/spastisitet-vurderingsoppholdSpastisitet - vurderingsoppholdSRehabilitering - Spastisitet, vurderingsoppholdRehabilitering - Spastisitet, vurderingsoppholdRehabilitering - Spastisitet, vurderingsoppholdRehabilitering - Spastisitet, vurderingsopphold
Spirometrihttps://www.sunnaas.no/behandlinger/spirometriSpirometriSSpirometriSpirometriSpirometriSpirometri
Urinblære - cystometrihttps://www.sunnaas.no/behandlinger/urinblere-cystometriUrinblære - cystometriUCystometri av urinblæreCystometri av urinblæreCystometri av urinblæreCystometri av urinblære
Urinblære - suprapubisk kateter - innlegging, stell og oppfølginghttps://www.sunnaas.no/behandlinger/urinblere-suprapubisk-kateter-innlegging-stell-og-oppfolgingUrinblære - suprapubisk kateter - innlegging, stell og oppfølgingUSuprapubisk kateter - innlegging, stell og oppfølgingSuprapubisk kateter - innlegging, stell og oppfølgingSuprapubisk kateter - innlegging, stell og oppfølgingSuprapubisk kateter - innlegging, stell og oppfølging
Urinblære - ultralydhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/urinblere-ultralydUrinblære - ultralydUUltralyd av urinblære og nyrerUltralyd av urinblære og nyrerUltralyd av urinblære og nyrerUltralyd av urinblære og nyrer
Urinblære, flowmetrihttps://www.sunnaas.no/behandlinger/urinblere-flowmetriUrinblære, flowmetriUFlowmetriFlowmetriFlowmetriFlowmetri
Urinblære, miksjonscystografi - MCGhttps://www.sunnaas.no/behandlinger/urinblere-miksjonscystografi-mcgUrinblære, miksjonscystografi - MCGUUrinblære, miksjonscystografiUrinblære, miksjonscystografiUrinblære, miksjonscystografiUrinblære, miksjonscystografi

Fant du det du lette etter?