Avdelinger

Enheter og besøksadresser

Finn avdeling

Ambulant rehabiliteringsteamhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-poliklinikk-inntak-og-ambulant-tjeneste/ambulant-rehabiliteringsteamAmbulant rehabiliteringsteamAAmbulant rehabiliteringsteamAmbulant rehabiliteringsteamAmbulant rehabiliteringsteamAmbulant rehabiliteringsteam
Avdeling for hjerneslaghttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-hjerneslagAvdeling for hjerneslagAAvdeling for hjerneslagAvdeling for hjerneslagAvdeling for hjerneslagAvdeling for hjerneslag
Avdeling for kognitiv rehabiliteringhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-kognitiv-rehabiliteringAvdeling for kognitiv rehabiliteringAAvdeling for kognitiv rehabiliteringAvdeling for kognitiv rehabiliteringAvdeling for kognitiv rehabiliteringAvdeling for kognitiv rehabilitering
Avdeling for multitraume, nevrologi og brannskaderhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-multitraume-nevrologi-og-brannskadeAvdeling for multitraume, nevrologi og brannskaderAAvdeling for multitraume, nevrologi og brannskaderAvdeling for multitraume, nevrologi og brannskaderAvdeling for multitraume, nevrologi og brannskaderAvdeling for multitraume, nevrologi og brannskader
Avdeling for oppfølginghttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-oppfolgingAvdeling for oppfølgingAAvdeling for oppfølgingAvdeling for oppfølgingAvdeling for oppfølgingAvdeling for oppfølging
Avdeling for poliklinikk, inntak og ambulant tjenestehttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-poliklinikk-inntak-og-ambulant-tjenesteAvdeling for poliklinikk, inntak og ambulant tjenesteAAvdeling for poliklinikk, inntak og ambulant tjenesteAvdeling for poliklinikk, inntak og ambulant tjenesteAvdeling for poliklinikk, inntak og ambulant tjenesteAvdeling for poliklinikk, inntak og ambulant tjeneste
Avdeling for ryggmargsskade og barn/ungehttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-ryggmargsskade-og-barn-ungeAvdeling for ryggmargsskade og barn/ungeAAvdeling for ryggmargsskade og barn/ungeAvdeling for ryggmargsskade og barn/ungeAvdeling for ryggmargsskade og barn/ungeAvdeling for ryggmargsskade og barn/unge
Avdeling for traumatisk hjerneskadehttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-traumatisk-hjerneskadeAvdeling for traumatisk hjerneskadeAAvdeling for traumatisk hjerneskadeAvdeling for traumatisk hjerneskadeAvdeling for traumatisk hjerneskadeAvdeling for traumatisk hjerneskade
Avdeling for vurderinghttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-vurderingAvdeling for vurderingAAvdeling for vurderingAvdeling for vurderingAvdeling for vurderingAvdeling for vurdering
Bevegelseslaboratoriethttps://www.sunnaas.no/avdelinger/forskning/bevegelseslaboratorietBevegelseslaboratorietBBevegelseslaboratorietBevegelseslaboratorietBevegelseslaboratorietBevegelseslaboratoriet
Brukerkonsulenttjenestenhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/enhet-for-kompetanse/brukerkonsulenttjenestenBrukerkonsulenttjenestenBBrukerkonsulenttjenestenBrukerkonsulenttjenestenBrukerkonsulenttjenestenBrukerkonsulenttjenesten
Direktørens stabhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/direktorens-stabDirektørens stabDDirektørens stabDirektørens stabDirektørens stabDirektørens stab
Enhet for aktivitet, kultur, idrett og miljø - AKIMhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/enhet-for-kliniske-stottefunksjoner-med-natteamEnhet for aktivitet, kultur, idrett og miljø - AKIMEEnhet for aktivitet, kultur, idrett og miljø - AKIMEnhet for aktivitet, kultur, idrett og miljø - AKIMEnhet for aktivitet, kultur, idrett og miljø - AKIMEnhet for aktivitet, kultur, idrett og miljø - AKIM
Enhet for barn og ungehttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-ryggmargsskade-og-barn-unge/enhet-for-barn-og-ungeEnhet for barn og ungeEEnhet for barn og ungeEnhet for barn og ungeEnhet for barn og ungeEnhet for barn og unge
Enhet for eiendom og intern servicehttps://www.sunnaas.no/avdelinger/enhet-for-eiendom-og-intern-serviceEnhet for eiendom og intern serviceEEnhet for eiendom og intern serviceEnhet for eiendom og intern serviceEnhet for eiendom og intern serviceEnhet for eiendom og intern service
Enhet for kompetansehttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/enhet-for-kompetanseEnhet for kompetanseEEnhet for kompetanseEnhet for kompetanseEnhet for kompetanseEnhet for kompetanse
Enhet for kvalitet og pasientsikkerhethttps://www.sunnaas.no/avdelinger/enhet-for-kvalitet-og-pasientsikkerhetEnhet for kvalitet og pasientsikkerhetEEnhet for kvalitet og pasientsikkerhetEnhet for kvalitet og pasientsikkerhetEnhet for kvalitet og pasientsikkerhetEnhet for kvalitet og pasientsikkerhet
Enhet for leger og sekretærerhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/enhet-for-leger-og-sekretererEnhet for leger og sekretærerEEnhet for leger og sekretærerEnhet for leger og sekretærerEnhet for leger og sekretærerEnhet for leger og sekretærer
Enhet for teknologi og e-helsehttps://www.sunnaas.no/avdelinger/innovasjon/enhet-for-teknologi-og-e-helseEnhet for teknologi og e-helseEEnhet for teknologi og e-helseEnhet for teknologi og e-helseEnhet for teknologi og e-helseEnhet for teknologi og e-helse
Forskninghttps://www.sunnaas.no/avdelinger/forskningForskningFForskningForskningForskningForskning
HRhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/direktorens-stab/hrHRHHRHRHRHR
Innovasjonhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/innovasjonInnovasjonIInnovasjonInnovasjonInnovasjonInnovasjon
Klinikkhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikkKlinikkKKlinikkKlinikkKlinikkKlinikk
Klinisk fysiologisk laboratoriumhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/forskning/klinisk-fysiologisk-laboratoriumKlinisk fysiologisk laboratoriumKKlinisk fysiologisk laboratoriumKlinisk fysiologisk laboratoriumKlinisk fysiologisk laboratoriumKlinisk fysiologisk laboratorium
Klinisk kjemisk laboratoriumhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/forskning/klinisk-kjemisk-laboratoriumKlinisk kjemisk laboratoriumKKlinisk kjemisk laboratoriumKlinisk kjemisk laboratoriumKlinisk kjemisk laboratoriumKlinisk kjemisk laboratorium
Kommunikasjonhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/direktorens-stab/kommunikasjonKommunikasjonKKommunikasjonKommunikasjonKommunikasjonKommunikasjon
Koordinerende enhethttps://www.sunnaas.no/avdelinger/samhandling-og-internasjonal-aktivitet/regional-koordinerende-enhet/koordinerende-enhetKoordinerende enhetKKoordinerende enhetKoordinerende enhetKoordinerende enhetKoordinerende enhet
Lærings- og mestringssenterethttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/enhet-for-kompetanse/lerings-og-mestringssenteretLærings- og mestringssenteretLLærings- og mestringssenteretLærings- og mestringssenteretLærings- og mestringssenteretLærings- og mestringssenteret
Nasjonal behandlingstjeneste for locked-in syndromhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-traumatisk-hjerneskade/nasjonal-behandlingstjeneste-locked-in-syndromNasjonal behandlingstjeneste for locked-in syndromNNasjonal behandlingstjeneste for locked-in syndromNasjonal behandlingstjeneste for locked-in syndromNasjonal behandlingstjeneste for locked-in syndromNasjonal behandlingstjeneste for locked-in syndrom
Poliklinikkhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-poliklinikk-inntak-og-ambulant-tjeneste/poliklinikkPoliklinikkPPoliklinikkPoliklinikkPoliklinikkPoliklinikk
Raskere tilbake poliklinikk Akerhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-poliklinikk-inntak-og-ambulant-tjeneste/raskere-tilbake-poliklinikk-akerRaskere tilbake poliklinikk AkerRRaskere tilbake poliklinikk AkerRaskere tilbake poliklinikk AkerRaskere tilbake poliklinikk AkerRaskere tilbake poliklinikk Aker
Regional kompetansetjeneste for rehabiliteringhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/samhandling-og-internasjonal-aktivitet/regional-kompetansetjeneste-for-rehabiliteringRegional kompetansetjeneste for rehabiliteringRRegional kompetansetjeneste for rehabiliteringRegional kompetansetjeneste for rehabiliteringRegional kompetansetjeneste for rehabiliteringRegional kompetansetjeneste for rehabilitering
Regional koordinerende enhethttps://www.sunnaas.no/avdelinger/samhandling-og-internasjonal-aktivitet/regional-koordinerende-enhetRegional koordinerende enhetRRegional koordinerende enhetRegional koordinerende enhetRegional koordinerende enhetRegional koordinerende enhet
Røntgenhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/forskning/rontgenRøntgenRRøntgenRøntgenRøntgenRøntgen
Samhandling og internasjonal aktivitethttps://www.sunnaas.no/avdelinger/samhandling-og-internasjonal-aktivitetSamhandling og internasjonal aktivitetSSamhandling og internasjonal aktivitetSamhandling og internasjonal aktivitetSamhandling og internasjonal aktivitetSamhandling og internasjonal aktivitet
Sekretariathttps://www.sunnaas.no/avdelinger/direktorens-stab/sekretariatSekretariatSSekretariatSekretariatSekretariatSekretariat
Skolehttps://www.sunnaas.no/avdelinger/skoleSkoleSSkoleSkoleSkoleSkole
Treningslab Studio 99https://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-poliklinikk-inntak-og-ambulant-tjeneste/treningslab-studio-99Treningslab Studio 99TTreningslab Studio 99Treningslab Studio 99Treningslab Studio 99Treningslab Studio 99
TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoserhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/forskning/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoserTRS kompetansesenter for sjeldne diagnoserTTRS kompetansesenter for sjeldne diagnoserTRS kompetansesenter for sjeldne diagnoserTRS kompetansesenter for sjeldne diagnoserTRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser
Urodynamisk laboratoriumhttps://www.sunnaas.no/avdelinger/forskning/urodynamisk-laboratoriumUrodynamisk laboratoriumUUrodynamisk laboratoriumUrodynamisk laboratoriumUrodynamisk laboratoriumUrodynamisk laboratorium
Økonomi og analysehttps://www.sunnaas.no/avdelinger/direktorens-stab/okonomi-og-analyseØkonomi og analyseØØkonomi og analyseØkonomi og analyseØkonomi og analyseØkonomi og analyse

Besøksadresser

Sunnaas sykehus Nesoddenhttps://www.sunnaas.no/steder/sunnaas-nesoddenSunnaas sykehus Nesodden
Aker helsearenahttps://www.sunnaas.no/steder/sunnaas-aker-helsearenaAker helsearena

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.