HELSENORGE

Tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning, diagnoseuavhengig

Denne diagnosegruppen omfatter rehabilitering til barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning. Rehabiliteringstilbudene er diagnoseuavhengige, men er vesentlig rettet mot pasienter som har gjennomgått store traumer og pasienter med medfødte eller ervervede nevrologiske sykdommer/tilstander.

Det finnes rehabiliteringsilbud ved private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med Helse Sør-Øst RHF. Rehabiliteringen gis som individuelt tilpassede tilbud og/eller som gruppebaserte tilbud med individuell oppfølging.

Private institusjoner i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Beitostølen Helsesportsenter

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning,- døgntilbud. Diagnoseuavhengig tilbud til barn/unge i alderen 5 - 17 år med funksjonsnedsettelse etter medfødte eller ervervede sykdommer/skader. Tilbudet ytes til barn som er i en stabil fase av skade/sykdom, og som motorisk og sosialt kan gjøre seg nytte av et tilbud tilrettelagt for gruppe.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning- døgntilbud. Diagnoseuavhengig tilbud til unge voksne i alderen 18 - 30 år med kronisk, temporær og/eller progredierende fysisk funksjonsnedsettelse. Tilbudet er rettet mot pasienter/brukere som har vært i gjennom akuttfase og primærrehabilitering.

Beitostølen Helsesportsenter ligger i Valdres.

Mer om Beitostølen Helsesportsenter

Stiftelsen CatoSenteret

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud og døgntilbud. Målgruppen er barn og ungdom under 18 år og unge voksne 18 - 30 år. Rehabiliteringstilbudene er diagnoseuavhengige, men er vesentlig rettet mot pasienter som har gjennomgått store traumer og pasienter med medfødte eller ervervede nevrologiske sykdommer/tilstander.

Stiftelsen CatoSenteret ligger i Son.

Mer om Stiftelsen CatoSenteret

PTØ-Norge

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud og døgntilbud. Målgruppen er barn og ungdom under 18 år og unge voksne 18 - 30 år. Tilbudet er diagnoseuavhengig, men er vesentlig rettet mot pasienter med store traumer og ved nevrologiske tilstander, medfødte eller ervervede. Pasientene har primært diagnosen Cerebral Parese (CP).

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - dagtilbud og døgntilbud. Målgruppen er barn og ungdom under 18 år og unge voksne 18 - 30 år. Tilbudet er diagnoseuavhengig, men er vesentlig rettet mot pasienter med store traumer og ved nevrologiske tilstander, medfødte eller ervervede. Pasientene har primært diagnosen Cerebral Parese (CP).

Tilbudene gis på PTØ senteret på Gardermoen.

Mer om PTØ-Norge

Lærings- og mestringssenter

Ved helseforetakenes Lærings- og mestringssenter er det kurs, opplæring og veiledning for deg som pasient og dine pårørende. Lærings- og mestringssentrene arbeider for at du og dine pårørende skal få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere helseutfordringer etter sykdom og skade.

Oversikt over Lærings- og mestringssenter ved helseforetakene i Helse Sør-Øst

Bruker- og interesseorganisasjoner

Det finnes flere bruker- og interesseorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte. Her er oversikt over noen organisasjoner som kan være aktuelle:

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)Handikappede Barns Foreldreforening (HBF)Norges Handikapforbund (NHF)

Du kan også finne mer informasjon om barn og unge med funksjonsnedsettelser på nettsiden til

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Fant du det du lette etter?