Sykelig overvekt

Denne diagnosegruppen omfatter rehabilitering til barn og voksne pasienter med sykelig overvekt. Målgruppene er voksne pasienter med KMI (kroppsmasseindeks) 40 eller høyere, eller KMI 35 eller høyere i kombinasjon med vektrelaterte sykdommer, og barn og ungdom under 18 år med fedme iso KMI 35 eller høyere.

Pasienter med sykelig overvekt som kan ha behov for behandling og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten (i helseforetak eller private rehabiliteringsinstitusjoner) skal først henvises til utredning ved overvektspoliklinikk ved lokalt helseforetak (sykehus).

Sykehus som har rehabiliteringstilbud

Søk etter tilbud på sykehusenes nettsider

Private institusjoner i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Evjeklinikken  

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen barn og ungdom under 18 år med fedme iso-KMI 35 kg/m² eller høyere.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med KMI 40 kg/m² eller høyere, eller KMI 35 kg/m² eller høyere i kombinasjon med vektrelaterte sykdommer.

Evjeklinikken er lokalisert i Evje og Hornes kommune, ca 1 times kjøretid fra Kristiansand mot Hovden. Klinikken ligger i naturskjønne omgivelser og disponerer flotte fasiliteter både inne og ute, tilrettelagt for trening og rekreasjon.

Mer informasjon om Evjeklinikken

Idrettens Helsesenter

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - dagtilbud: Målgruppen er pasienter i alderen barn og ungdom under 18 år med fedme iso KMI 35 eller høyere.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - dagtilbud: Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med KMI 40 eller høyrere og pasienter med KMI 35 eller høyere i kombinasjon med vektrelaterte sykdommer.

Idrettens Helsesenter er lokalisert i Kongsveien 104, på Holtet i Oslo.

Mer informasjon om rehabilitering ved Idrettens Helsesenter

Oppfølgingsenheten Frisk 

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - dagtilbud: Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med kropps masse index (KMI) på 40 eller høyrere og pasienter med KMI 35 eller høyere i kombinasjon med vektrelaterte sykdommer.
 
Rehabiliteringstilbudet gis i Oslo og Moelv.
 

Stamina Ringerike Rehabilitering

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - dagtilbud og døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med sykelig overvekt definert som BMI 40 eller høyere uten tilleggs sykdom, eller pasienter med BMI 35 eller høyrer med livsstilsrelatert tilleggs sykdom.

Mer informasjon om rehabilitering ved Stamina Ringerike Rehabilitering

Unicare Friskvern 

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - dagtilbud: Målgruppen er barn og ungdom under 18 år med fedme iso KMI 35 eller høyere.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - dagtilbud: Målgruppen er unge voksne pasienter 18 - 30 år, voksne pasienter over 30 år pasienter med KMI 40 eller høyere og pasienter med KMI 35 eller høyere i kombinasjon med vektrelaterte sykdommer.

Unicare Friskvern AS ligger i Asker sentrum.

Mer informasjon om rehabilitering ved Unicare Friskvern

Søk på ventetider på helsenorge.no

Les mer om henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Bruker- og interesseorganisasjoner

Det finnes flere bruker- og interesseorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte. Her er oversikt over noen organisasjoner som kan være aktuelle

Landsforeningen for overvektige Norges Handikapforbund (NHF)

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Fant du det du lette etter?