Sykelig overvekt

Denne diagnosegruppen omfatter rehabilitering til barn og voksne pasienter med sykelig overvekt. Målgruppene er voksne pasienter med KMI (kroppsmasseindeks) 40 eller høyere, eller KMI 35 eller høyere i kombinasjon med vektrelaterte sykdommer, og barn og ungdom under 18 år med fedme iso KMI 35 eller høyere.

Pasienter med sykelig overvekt som kan ha behov for behandling og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten (i helseforetak eller private rehabiliteringsinstitusjoner) skal først henvises til utredning ved overvektspoliklinikk ved lokalt helseforetak (sykehus).

Det finnes rehabiliteringstilbud i helseforetak (sykehus) og ved private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med Helse Sør-Øst RHF.

Helseforetak i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Akershus universitetssykehus

Fedme hos voksne

Oslo universitetssykehus

Seksjon for sykelig overvekt

Sykehuset i Vestfold

Rehabilitering - livsstilsendring for pasienter med alvorlig fedme

Sørlandet sykehus

Fedme hos barn og unge - SMART livsstil

Vestre Viken

Fedme hos voksne, Bærum sykehus

Private institusjoner i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Avonova 

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - dagtilbud og døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med sykelig overvekt definert som BMI 40 eller høyere uten tilleggs sykdom, eller pasienter med BMI 35 eller høyrer med livsstilsrelatert tilleggs sykdom.

Avonova Ringerike Rehabilitering holder til på Hønefoss.

Mer om Avonova Ringerike Rehabilitering

Evjeklinikken  

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen barn og ungdom under 18 år med fedme iso-KMI 35 kg/m² eller høyere.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med KMI 40 kg/m² eller høyere, eller KMI 35 kg/m² eller høyere i kombinasjon med vektrelaterte sykdommer.

Evjeklinikken er lokalisert på Evje i Hornes kommune.

Mer informasjon om Evjeklinikken

Falck (tidligere Frisk Spesialist)

Sykelig overvekt​

Idrettens Helsesenter

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - dagtilbud. Målgruppen er pasienter i alderen barn og ungdom under 18 år med fedme iso KMI 35 eller høyere.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - dagtilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med KMI 40 eller høyrere og pasienter med KMI 35 eller høyere i kombinasjon med vektrelaterte sykdommer.

Idrettens Helsesenter er lokalisert i Ekebergveien 101 i Oslo.

Mer informasjon om Idrettens Helsesenter

Unicare Friskvern 

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - dagtilbud. Målgruppen er barn og ungdom under 18 år med fedme iso KMI 35 eller høyere.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - dagtilbud. Målgruppen er unge voksne pasienter 18 - 30 år, voksne pasienter over 30 år pasienter med KMI 40 eller høyere og pasienter med KMI 35 eller høyere i kombinasjon med vektrelaterte sykdommer.

Unicare Friskvern er lokalisert i Asker.

Mer informasjon om Unicare Friskvern

Lærings- og mestringssenter

Ved helseforetakenes Lærings- og mestringssenter er det kurs, opplæring og veiledning for deg som pasient og dine pårørende. Lærings- og mestringssentrene arbeider for at du og dine pårørende skal få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere helseutfordringer etter sykdom og skade.

Oversikt over Lærings- og mestringssenter ved helseforetakene i Helse Sør-Øst

Bruker- og interesseorganisasjoner

Det finnes flere bruker- og interesseorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte. Her er oversikt over noen organisasjoner som kan være aktuelle:

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Landsforeningen for overvektige Norges Handikapforbund (NHF)
Fant du det du lette etter?