Sanseforstyrrelser (alvorlig grad)

Denne diagnosegruppen omfatter rehabilitering til pasienter med alvorlig grad av sanseforstyrrelser. Det kan være synstap, hørselstap, kombinasjon av synstap og hørselstap/døvblindhet, Tinnitus (øresus) og Morbus Menière. Diagnosegruppen omfatter også rehabilitering til voksne døve og døvblinde med behov for somatisk rehabilitering.

Det er rehabilitering i helseforetak (sykehus) og ved private rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Sør-Øst.

Sykehus i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Private institusjoner i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

HLF Briskeby Rehabilitering og utadrettede tjenester

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - dagtilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med Mb. Menière som er utredet av øre-, nese-, halsspesialist.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - dagtilbud. Målgruppen er pasienter i alderen  unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med Tinnitus (øresus) som er utredet av øre-, nese-, halsspesialist.

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år som er døve eller har store hørselstap, og pasienter som har eller skal ha cochleaimplantat (CI).

HLF Briskeby Rehabilitering og utadrettede tjenester ligger i Lier utenfor Drammen.

Mer informasjon om rehabilitering ved HLF Briskeby Rehabilitering og utadrettede tjenester

Unicare Landaasen

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med Tinnitus (øresus) og pasienter med Mb. Menière (periodevise anfall av øresus, kraftig svimmelhet og nedsatt hørsel eller døvhet).

Unicare Landaasen ligge i Landåsbygda.

Mer informasjon om rehabilitering ved Unicare Landaasen

Signo Conrad Svendsen senter

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud og døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med hørselshemming eller kombinerte syns- og hørselstap. De fleste pasienter har i tillegg til sansetapet sammensatte utfordringer og komplekse diagnosebilder samt vansker som lettere psykiatri og rus.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med hørselshemming eller kombinerte syns- og hørselstap. De fleste pasienter har i tillegg til sansetapet sammensatte utfordringer og komplekse diagnosebilder samt vansker som lettere psykiatri og rus.

Signo Conrad Svendsen Senter ligger på Nordstrand i Oslo og består av omsorgsboliger, dagsenter og en rehabiliteringsenhet. Virksomheten er en del av Stiftelsen Signo som er en selvstendig, diakonal stiftelse tilknyttet Den Norske Kirke.

Mer om rehabilitering ved Signo Conrad Svendsen Senter 

Søk på ventetider på helsenorge.no

Les mer om henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Bruker- og interesseorganisasjoner

Det finnes flere bruker- og interesseorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte. Her er oversikt over noen organisasjoner som kan være aktuelle:

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)Hørselshemmedes LandsforbundLandsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB) Norges BlindeforbundNorges DøveforbundNorges Handikapforbund (NHF)

Aktuelle lenker

Du kan også finne mer informasjon om syns- og hørseltap og kombinert syns- og hørselstap/døvblindhet  på nettsidene til:

Eikholt - Nasjonalt ressurssenter for døvblinde

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Sansetap.no

Fant du det du lette etter?