Sanseforstyrrelser (alvorlig grad)

Denne diagnosegruppen omfatter rehabiliteringstilbud til pasienter med alvorlig grad av sanseforstyrrelser. Dette kan være synstap, hørselstap, kombinasjon av synstap og hørselstap/døvblindhet, Tinnitus (øresus) og Morbus Menière. Diagnosegruppen omfatter også tilbud til voksne døve og døvblinde pasienter med behov for somatisk rehabilitering.

Det er rehabiliteringstilbud ved tre private rehabiliteringsinstitusjoner i helseregion sør-øst til pasienter med alvorlig grad av sanseforstyrrelser.

Rehabiliteringen gis som individuelt tilpassede tilbud og/eller gruppebaserte tilbud med individuell oppfølging.

Sykehus som har rehabiliteringstilbud

Private institusjoner i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

HLF Briskeby Rehabilitering og utadrettede tjenester

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - dagtilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med Mb Menière som er utredet av øre-, nese-, halsspesialist.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - dagtilbud: Målgruppen er pasienter i alderen  unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med Tinnitus (øresus) som er utredet av øre-, nese-, halsspesialist.

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år som er døve eller har store hørselstap, og pasienter som har eller skal ha cochleaimplantat (CI).

HLF Briskeby Rehabilitering og utadrettede tjenester ligger i Lier utenfor Drammen.

Mer informasjon om rehabilitering ved HLF Briskeby Rehabilitering og utadrettede tjenester

Unicare Landaasen

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med Tinnitus (øresus) og pasienter med Mb Menière (periodevise anfall av øresus, kraftig svimmelhet og nedsatt hørsel eller døvhet).

Unicare Landaasen ligge i Landåsbygda, ca 20 minutters kjøring vestover fra Gjøvik.

Mer informasjon om rehabilitering ved Unicare Landaasen

Signo Conrad Svendsen senter

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud og døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med hørselshemming eller kombinerte syns- og hørselstap. De fleste pasienter har i tillegg til sansetapet sammensatte utfordringer og komplekse diagnosebilder samt vansker som lettere psykiatri og rus.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med hørselshemming eller kombinerte syns- og hørselstap. De fleste pasienter har i tillegg til sansetapet sammensatte utfordringer og komplekse diagnosebilder samt vansker som lettere psykiatri og rus.

Signo Conrad Svendsen Senter ligger i Solveien i Nordstrand bydel i Oslo og består av omsorgsboliger, dagsenter og en rehabiliteringsenhet. Virksomheten er en del av Stiftelsen Signo som er en selvstendig, diakonal stiftelse tilknyttet Den Norske Kirke.

Mer om rehabilitering ved Signo Conrad Svendsen Senter 

Søk på ventetider på helsenorge.no

Les mer om henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Bruker- og interesseorganisasjoner

Det finnes flere bruker- og interesseorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte. Her er oversikt over noen organisasjoner som kan være aktuelle

Norges Handikapforbund (NHF) Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)Hørselshemmedes LandsforbundLandsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB) Norges BlindeforbundNorges Døveforbund

Aktuelle lenker

Du kan også finne mer informasjon om syns- og hørseltap og kombinert syns- og hørselstap/døvblindhet  på nettsidene til:

Eikholt - Nasjonalt ressurssenter for døvblinde

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Sansetap.no

Fant du det du lette etter?