HELSENORGE

Sammensatte og/eller komplekse lidelser

Denne diagnosegruppen omfatter rehabilitering til pasienter som har vært kritisk syke, pasienter som har følgetilstander etter operasjoner og pasienter med tilstander i indre organer, med unntak av hjerte- og lungesykdommer. Diagnosegruppen omfatter også rehabilitering til pasienter som har følgetilstander etter brannskader og transplantasjoner. Tilbudet er forbeholdt pasienter som trenger rehabilitering etter sykehusbehandlinger.

Det finnes rehabiliteringstilbud i helseforetak (sykehus) og ved private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med Helse Sør-Øst RHF.

Helseforetak i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Sykehuset Innlandet

Rehabilitering - vurdering av rehabiliteringspotensial

Sunnaas sykehus

Brannskade - rehabilitering

Poliklinisk treningsbehandling

Private institusjoner i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Godthaab Helse og Rehabilitering 

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med følgetilstander etter operasjoner og tilstander i indre organer, med unntak av hjerte- og lungesykdommer. Tilbudet omfatter også pasienter med brannskader og pasienter som har gjennomgått transplantasjoner.

Godthaab Helse og Rehabilitering ligger på Bekkestua i Bærum kommune.

Mer informasjon om Godthaab Helse og Rehabilitering

Skogli Helse- og Rehabilitering

Pasienter med komplekst sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter sykehusbehandling - døgntilbud. Målgruppen er pasienter med følgetilstander etter operasjoner og tilstander i indre organer, pasienter med brannskader og transplantasjoner, og pasienter med lymfødem.

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter ligger rett sør for Lillehammer.

Mer informasjon om Skogli Helse- og Rehabilitering

Stiftelsen CatoSenteret 

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med følgetilstander etter operasjoner og tilstander i indre organer, med unntak av hjerte- og lungesykdommer. Målgruppen omfatter også pasienter med brannskader og pasienter som har gjennomgått transplantasjoner.

Stiftelsen CatoSenteret ligger i Son.

Unicare Bakke   

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med følgetilstander etter operasjoner og tilstander i indre organer, unntatt hjerte- og lungesykdommer. Tilbudet omfatter også pasienter med brannskader og pasienter som har gjennomgått transplantasjoner.

Unicare Bakke ligger i nærheten av Halden.

Mer informasjon om Unicare Bakke

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med diagnoser/tilstander som generell alderssvekkelse, kognitiv svikt, sykdommer som følge av kardiovaskulære risikofaktorer, hypertensjon, atrieflimmer, diabetes, nyresvikt, pasienter som har gjennomgått større operasjoner og som har generell svekkelse og underernæring, pasienter med brannskader og pasienter som er organtransplanterte.

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter ligger ved Tyrifjorden i Modum kommune.

Mer informasjon om Vikersund Bad Rehabiliteringssenter

Lærings- og mestringssenter

Ved helseforetakenes Lærings- og mestringssenter er det kurs, opplæring og veiledning for deg som pasient og dine pårørende. Lærings- og mestringssentrene arbeider for at du og dine pårørende skal få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere helseutfordringer etter sykdom og skade.

Oversikt over Lærings- og mestringssenter ved helseforetakene i Helse Sør-Øst

Bruker- og interesseorganisasjoner

Det finnes flere bruker- og interesseorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte. Her er oversikt over noen organisasjoner som kan være aktuelle:

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Norges Handikapforbund (NHF)
Fant du det du lette etter?