Sammensatte og/eller komplekse lidelser

Denne diagnosegruppen omfatter rehabilitering til pasienter som har vært kritisk syke eller som har følgetilstander etter operasjoner og tilstander i indre organer, med unntak av hjerte- og lungesykdommer. Tilbudet er forbeholdt pasienter som trenger rehabilitering etter sykehusbehandlinger. Diagnosegruppen omfatter også rehabilitering til pasienter som har følgetilstander etter brannskader og transplantasjoner.

Det er rehabiliteringstilbud ved flere helseforetak (sykehus) i regionen og ved private institusjoner som har avtale med Helse Sør-Øst RHF.

Henvisning til rehabilitering for denne diagnosegruppen må komme fra helseforetak (sykehus).

Sykehus som har rehabiliteringstilbud

Søk etter tilbud på sykehusenes nettsider

Private institusjoner i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Godthaab Helse og Rehabilitering 

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med følgetilstander etter operasjoner og tilstander i indre organer, med unntak av hjerte- og lungesykdommer. Tilbudet omfatter også pasienter med brannskader og pasienter som har gjennomgått transplantasjoner.

Godthaab Helse og Rehabilitering ligger på Bekkestua i Bærum kommune.

Mer informasjon om Godthaab Helse og Rehabilitering

Skogli Helse- og Rehabilitering

Pasienter med komplekst sykdomsbilde med behov for sømløs rehabilitering etter sykehusbehandling - døgntilbud. Målgruppen er pasienter med følgetilstander etter operasjoner og tilstander i indre organer, pasienter med brannskader og transplantasjoner, og pasienter med lymfødem.

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter ligger 2 km sør for Lillehammer.

Mer informasjon om Skogli Helse- og Rehabilitering

Stiftelsen CatoSenteret 

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud: Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med følgetilstander etter operasjoner og tilstander i indre organer, med unntak av hjerte- og lungesykdommer. Målgruppen omfatter også pasienter med brannskader og pasienter som har gjennomgått transplantasjoner.

Stiftelsen CatoSenteret ligger i Son i Akershus fylke.

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud: Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med diagnoser/tilstander som generell alderssvekkelse, kognitiv svikt, sykdommer som følge av kardiovaskulære risikofaktorer, hypertensjon, atrieflimmer, diabetes, nyresvikt, pasienter som har gjennomgått større operasjoner og som har generell svekkelse og underernæring, pasienter med brannskader og pasienter som er organtransplanterte.

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter ligger ved Tyrifjorden i Modum kommune.

Mer informasjon om Vikersund Bad Rehabiliteringssenter

Unicare Bakke   

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med følgetilstander etter operasjoner og tilstander i indre organer, unntatt hjerte- og lungesykdommer. Tilbudet omfatter også pasienter med brannskader og pasienter som har gjennomgått transplantasjoner.

Unicare Bakke ligger i Halden kommune, ca 15 km sør for Halden sentrum.

Mer informasjon om Unicare Bakke

Søk på ventetider på helsenorge.no

Les mer om henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Bruker- og interesseorganisasjoner

Det finnes flere bruker- og interesseorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte. Her er oversikt over noen organisasjoner som kan være aktuelle

Norges Handikapforbund (NHF) Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Fant du det du lette etter?