HELSENORGE

Revmatologiske sykdommer (inflammatoriske)

Revmatologiske sykdommer inndeles vanligvis i betennelsesaktige (inflammatoriske) sykdommer og ikke-betennelsesaktige sykdommer, hvor de vanligste betennelsesaktige sykdommene er leddgikt, psoriasisleddgikt og Bekhterevs sykdom. Rehabiliteringstilbud innen denne diagnosegruppen omfatter rehabilitering til pasienter med ledd- og bløtdelsaffeksjon som følge av en betennelsesaktig revmatologisk sykdom.

De vanligste ikke-betennelsesaktige sykdommene er slitasjegikt (artrose), benskjørhet (osteoporose) og fibromyalgi. Rehabiliteringstilbud til disse gruppene finner du under diagnosegruppene "Brudd, ortopedi og slitasjeskader i skjelettet" og "Langvarig muskel- og bløtdelssmerte".

Det finnes rehabiliteringstilbud til pasienter med revmatologiske sykdommer ved private ideelle sykehus og i private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med Helse Sør-Øst RHF.

Private ideelle sykehus i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Diakonhjemmet Sykehus

Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR) ved Diakonhjemmet Sykehus tilbyr to hovedtyper opphold, innledende rehabilitering som varer i syv til elleve dager, og rehabiliteringsopphold som varer i to til tre uker.

Bekhterev og andre spondyloartritter

Mer informasjon om tilbudet ved Diakonhjemmet Sykehus

Revmatismesykehuset

Revmatismesykehuset på Lillehammer har tilbud om både poliklinisk rehabilitering og et rehabiliteringsopphold som går over to uker.

Mer informasjon om rehabilitering ved Revmatismesykehuset

Private institusjoner i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud 

Godthaab Helse og Rehabilitering

Individuelt tilpassede tilbud. Dag- og døgntilbud.

Målgruppen er pasienter med ledd- og bløtdelsaffeksjon som følge av en revmatisk sykdom. Unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år.

Mer informasjon om tilbudet ved Godthaab Helse og Rehabilitering

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter

Individuelt tilpassede døgntilbud.

Målgruppen er pasienter med ledd- og bløtdelsaffeksjon som følge av revmatologisk sykdom. Unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år.

Mer informasjon om tilbudet ved Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter

Individuelt tilpassede døgntilbud og dagtilbud.

Målgruppen er pasienter med ledd- og bløtdelsaffeksjon som følge av revmatologiske lidelser som revmatoid artritt (seropositiv og seronegativ), ankyloserende spondylitt/Mb. Bechterew, leddlidelser ved psoriasis, Juvenil revmatoid artritt (barneleddgikt), Systemisk lupus erythematosus (SLE), Polymyalgia revmatica, Dermatomyositt og annen inflammatorisk- eller infeksiøs leddsykdom, samt postinfeksiøs artritt og sekundær hofte- eller kneleddsartrose etter artritt. For unge voksne 18 - 30 år og for voksne over 30 år.

Mer informasjon om tilbudet ved Unicare Jeløy

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter har individuelt tilpassede dagtilbud, individuelt tilpassede døgntilbud og gruppebaserte tilbud med individuelle oppfølginger.

Målgruppen er pasienter med revmatiske sykdommer som blant annet revmatoid artritt (leddgikt), psoriasisartritt, reaktiv artritt, kronisk urinsyregikt og erosiv polyartrose. Målgruppen er også pasienter med bindevevssykdommer som Sjøgren syndrom og pasienter med alvorlige systemiske vaskulittsykdommer med organsvikt.

For unge voskne 18 - 30 år og voksne over 30 år.

Mer informasjon om tilbudet ved Vikersund Bad Rehabiliteringssenter

Lærings- og mestringssenter

Ved helseforetakenes Lærings- og mestringssenter er det kurs, opplæring og veiledning for deg som pasient og dine pårørende. Lærings- og mestringssentrene arbeider for at du og dine pårørende skal få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere helseutfordringer etter sykdom og skade.

Oversikt over Lærings- og mestringssenter ved helseforetakene i Helse Sør-Øst

Bruker- og interesseorganisasjoner

Det finnes flere bruker- og interesseorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte. Her er oversikt over noen organisasjoner som kan være aktuelle:

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Norges Handikapforbund (NHF) Norsk Revmatikerforbund

Fant du det du lette etter?