Revmatologiske sykdommer (inflammatoriske)

Revmatologiske sykdommer inndeles vanligvis i betennelsesaktige (inflammatoriske) sykdommer og ikke-betennelsesaktige sykdommer, hvor de vanligste betennelsesaktige sykdommene er leddgikt, psoriasisleddgikt og Bekhterevs sykdom.

Rehabiliteringstilbud innen denne diagnosegruppen omfatter rehabilitering til pasienter med ledd- og bløtdelsaffeksjon som følge av en inflammatorisk revmatologisk sykdom.

De vanligste ikke-betennelsesaktige sykdommene er slitasjegikt (artrose), benskjørhet (osteoporose) og fibromyalgi. Rehabiliteringstilbud til disse gruppene finnes under diagnosegruppen "Brudd og slitasjeskader i skjelettet". Rehabiliteringstilbud til fibromyalgi finner du under "Kronisk muskel- og bløtdelssmerte".

Det finnes også rehabiliteringstilbud til pasienter med revmatologisk sykdom som har gjennomgått revmakirurgi, til pasienter som har osteoporose (benskjørhet) og til pasienter med artrose (slitasjegikt).

Sykehus som har rehabiliteringstilbud

Søk etter tilbud på sykehuset nettsider

Ideelle private sykehus som har rehabiliteringstilbud

Diakonhjemmet Sykehus

Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering ved Diakonhjemmet Sykehus tilbyr tverrfaglig rehabilitering for pasienter over 18 år med kronisk inflammatorisk revmatisk sykdom.

Mer informasjon om tilbudet ved Diakonhjemmet Sykehus

Revmatismesykehuset Lillehammer

Revmatismesykehuset på Lillehammer har ulike rehabiliteringstilbud til pasienter med revmatisk inflammatorisk sykdom.

Mer informasjon om tilbudene ved Revmatismesykehuset

Private institusjoner i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud 

Godthaab Helse og Rehabilitering

Individuelt tilpassede tilbud. Dag- og døgntilbud.

Revmatologiske sykdommer (inflammatoriske), unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år.  Målgruppen er pasienter med ledd- og bløtdelsaffeksjon som følge av en revmatisk sykdom. Mer informasjon om tilbudet ved Godthaab Helse og Rehabilitering

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter

Individuelt tilpassede døgntilbud.

Reumatologiske sykdommer (inflammatoriske), unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år. Målgruppen er pasienter med ledd- og bløtdelsaffeksjon som følge av en reumatologisk lidelse.

Mer informasjon om tilbudet ved Skogli Helse og Rehabiliteringssenter

Individuelt tilpassede døgntilbud og dagtilbud.

Reumatologiske sykdommer (inflammatoriske), unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år. Målgruppen er pasienter med ledd- og bløtdelsaffeksjon som følge av reumatologiske lidelser som reumatoid artritt (seropositiv og seronegativ), ankyloserende spondylitt/Mb. Bechterew, leddlidelser ved psoriasis, Juvenil reumatoid artritt (barneleddgikt), Systemisk lupus erythematosus (SLE), Polymyalgia reumatica, Dermatomyositt og annen inflammatorisk- eller infeksiøs leddsykdom, samt postinfeksiøs artritt og sekundær hofte- eller kneleddsartrose etter artritt.

Mer informasjon om tilbudet ved Unicare Jeløy

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter har individuelt tilpassede dagtilbud, individuelt tilpassede døgntilbud og gruppebaserte tilbud med individuelle oppfølginger.

Reumatologiske sykdommer (inflammatoriske), unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år, : Målgruppen er pasienter med kronisk polyartritt som reumatoid artritt (leddgikt), psoriasisartritt, reaktiv artritt, kronisk urinsyregikt og erosiv polyartrose. Målgruppen er også pasienter med bindevevssykdommer som Sjøgren syndrom og pasienter med alvorlige systemiske vaskulittsykdommer med organsvikt.

Mer informasjon om tilbudet ved Vikersund Bad Rehabiliteringssenter

Søk på ventetider på helsenorge.no

Les mer om henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Bruker- og interesseorganisasjoner

Det finnes flere bruker- og interesseorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte. Her er oversikt over noen organisasjoner som kan være aktuelle

Norges Handikapforbund (NHF) Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Norsk Revmatikerforbund

Fant du det du lette etter?