Rehabiliteringstilbud

Rehabiliteringstilbudene i spesialisthelsetjenesten er inndelt i disse diagnosegruppene

Amputasjoner Brudd, ortopedi og slitasjeskader i skjelettet CFS/MECovid-19 Diabetes type 1 Hjerneslag og ervervet hjerneskade Hjertesykdommer Kreftsykdommer Langvarig muskel- og bløtdelssmerte Lungesykdommer Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer Rehabilitering med arbeid som mål Revmatologiske sykdommer (inflammatoriske) Sammensatte og/eller komplekse lidelser Sanseforstyrrelser (alvorlig grad) Sykelig overvekt Tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning, diagnoseuavhengig

Vurdering av rehabiliteringspotensial

Dette er et tilbud til personer med behov for tverrfaglig vurdering i spesialisthelsetjenesten med bakgrunn i funksjonsnedsettelse etter skade eller sykdom. Vurdering av rehabiliteringspotensial kan være aktuelt i forbindelse med endring i funksjon og ved livsfaseoverganger.

Helseforetak som har tilbud om vurdering av rehabiliteringspotensial

Sunnaas sykehus

Sykehuset i Vestfold

Sykehuset Innlandet

Sørlandet sykehus

Henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Rutiner for henvisning til rehabilitering er forskjellige, avhengig av hvem som henviser og hvor det skal henvises til.

Ventetider for rehabilitering

Det er tjenesten Velg behandlingssted på den offentlige helseportalen helsenorge.no som formidler ventetider for rehabilitering og for andre behandlinger innen habilitering, fysisk og psykisk helse og innen rus og avhengighet.

Avtaler med private rehabiliteringsinstitusjoner

Det er Helse Sør-Øst RHF som har ansvar for å inngå avtaler med private rehabiliteringsinstitusjoner og private ideelle sykehus som tilbyr rehabilitering.


 

 

 

Fant du det du lette etter?