Rehabiliteringstilbud

Rehabiliteringstilbudene i spesialisthelsetjenesten er inndelt i følgende diagnosegrupper:

KORONAVIRUS:

På grunn av den pågående og kritiske situasjonen med spredning av koronavirus er det usikkerhet knyttet til rehabiliteringstilbud og ventetider ved flere private rehabiliteringsinstitusjoner. Flere rehabiliteringsinstitusjoner har stengt ned sin elektive virksomhet og må prioritere pasienter som er i et direkte forløp fra helseforetak (sykehus). For mer informasjon ring ReHabiliteringstelefonen 800 300 61.

Amputasjoner

Brudd, ortopedi og slitasjeskader i skjelettet

CFS/ME

Diabetes type 1

Hjerneslag og ervervet hjerneskade

Hjertesykdommer

Kreftsykdommer

Langvarig muskel- og bløtdelssmerte

Lungesykdommer

Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer

Rehabilitering med arbeid som mål

Revmatologiske sykdommer (inflammatoriske)

Sammensatte og/eller komplekse lidelser

Sanseforstyrrelser (alvorlig grad)

Sykelig overvekt

Tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning, diagnoseuavhengig

Les mer om henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten    Søk på ventetider på helsenorge.no.

Avtaler med private rehabiliteringsinstitusjoner

Det er Helse Sør-Øst RHF som har ansvar for å inngå avtaler med private rehabiliteringsinstitusjoner og private ideelle sykehus som tilbyr rehabilitering.

Mer om avtalene finner du på Helse Sør-Øst RHF sine nettsider

 

 

Fant du det du lette etter?