Rehabiliteringstilbud

Rehabiliteringstilbudene i spesialisthelsetjenesten er inndelt i disse diagnosegruppene


Amputasjoner

Brudd, ortopedi og slitasjeskader i skjelettet

CFS/ME

Covid-19

Diabetes type 1

Hjerneslag og ervervet hjerneskade

Hjertesykdommer

Kreftsykdommer

Langvarig muskel- og bløtdelssmerte

Lungesykdommer

Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer

Rehabilitering med arbeid som mål

Revmatologiske sykdommer (inflammatoriske)

Sammensatte og/eller komplekse lidelser

Sanseforstyrrelser (alvorlig grad)

Sykelig overvekt

Tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning, diagnoseuavhengig


 

 

Fant du det du lette etter?