Rehabiliteringstilbud

På denne siden finner du oversikt over rehabiliteringstilbud og oversikt over behandlingssteder i helseforetak, ved private rehabiliteringsinstitusjoner og i private ideelle sykehus i helseregion Sør-Øst.

Rehabiliteringstilbudene i spesialisthelsetjenesten er inndelt i følgende diagnosegrupper

Amputasjoner av ben og/eller armer Barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning (diagnoseuavhengig) Brudd og slitasjeskader i skjelettet Diabetes type 1 Hjertesykdommer Hjerneslag og traumatiske hjerneskader Kreft Kronisk muskel- og bløtdelssmerte Lungesykdommer CFS/ME (diagnostisert) Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer Pasienter med komplekst sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter sykehusbehandling Revmatologiske sykdommer (inflammatoriske) Rehabilitering med arbeid som mål Sykelig overvekt Sanseforstyrrelser (alvorlig grad)

Les mer om henvisningsrutiner for rehabilitering

Til oversikt over ventetider for rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner


Avtaler med private rehabiliteringsinstitusjoner

Det er Helse Sør-Øst RHF som har ansvar for å inngå avtaler med private rehabiliteringsinstitusjoner og private ideelle sykehus som tilbyr rehabilitering.

Mer om avtalene finner du på Helse Sør-Øst RHF sine nettsider

Raskere tilbake

Ordningen med Raskere tilbake kan være n​​​økkelen tilbake til arbeidslivet for arbeidstakere som er sykmeldt eller står i fare for å bli det. Målet med ordningen er å bringe sykmeldte raskere tilbake til jobb eller unngå sykmelding.​ Raskere tilbake-ordningen har tilbud både i sykehusene i regionen og gjennom avtaler med private rehabiliteringsinstitusjoner.

Les mer om Raskere tilbake på nettsiden til Helse Sør-Øst RHF

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.