Rehabiliteringstilbud

oversikt over tilbud innen rehabilitering i Helse Sør-Øst

Rehabiliteringstilbudene i spesialisthelsetjenesten er inndelt i disse diagnosegruppene

Amputasjoner Brudd, ortopedi og slitasjeskader i skjelettet CFS/MECovid-19 Diabetes type 1 Hjerneslag og ervervet hjerneskade Hjertesykdommer Kreftsykdommer Langvarig muskel- og bløtdelssmerte Lungesykdommer Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer Rehabilitering med arbeid som mål Revmatologiske sykdommer (inflammatoriske) Sammensatte og/eller komplekse lidelser Sanseforstyrrelser (alvorlig grad) Sykelig overvekt Tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning, diagnoseuavhengig

Vurdering av rehabiliteringspotensial

Dette er et tilbud til personer med behov for tverrfaglig vurdering i spesialisthelsetjenesten med bakgrunn i funksjonsnedsettelse etter skade eller sykdom. Vurdering av rehabiliteringspotensial kan være aktuelt i forbindelse med endring i funksjon og ved livsfaseoverganger.

Helseforetak som har tilbud om vurdering av rehabiliteringspotensial

Sunnaas sykehus

Sykehuset i Vestfold

Sykehuset Innlandet​​

Fant du det du lette etter?