Rehabiliteringstilbud

Denne siden gir en oversikt over tilbud innen rehabilitering i Helse Sør-Øst.

Rehabiliteringstilbud

​​Pasienter med rett til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten får en rett innenfor disse rehabiliteringstilbudene

Amputasjoner Brudd, ortopedi og slitasjeskader i skjelettet CFS/MEDiabetes type 1 Hjerneslag og ervervet hjerneskade Hjertesykdommer Kreftsykdommer Langvarig muskel- og bløtdelssmerte Lungesykdommer Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer Rehabilitering med arbeid som mål Revmatologiske sykdommer (inflammatoriske) Sammensatte og/eller komplekse lidelser Sanseforstyrrelser (alvorlig grad) Sykelig overvekt Tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning, diagnoseuavhengig

Vurdering av rehabiliteringspotensial

Dette er et tilbud til personer med behov for tverrfaglig vurdering i spesialisthelsetjenesten med bakgrunn i funksjonsnedsettelse etter skade eller sykdom. Vurdering av rehabiliteringspotensial kan være aktuelt i forbindelse med endring i funksjon og ved livsfaseoverganger.

Helseforetak som har tilbud om vurdering av rehabiliteringspotensial

Sunnaas sykehus

Sykehuset i Vestfold

Sykehuset Innlandet​​

Rehabilitering etter covid-19

Senfølger etter covid-19 kan medføre nedsatt funksjon. Ved henvisning til rehabilitering må derfor funksjonstapet beskrives. Dersom lege vurderer at du har ​behov for spesialisert rehabilitering blir du tildelt rett til relevant rehabiliteringstilbud.

Ta kontakt med ReHabiliteringstelefonen 800 300 61 for mer utfyllende informasjon om rehabiliteringstilbudene.

Målgrupper for covid-19 rehabilitering

De aller fleste som har gjennomgått covid-19 blir friske, men enkelte kan imidlertid få senfølger. Det gjelder både de som har vært innlagt i sykehus og de som har gjennomgått covid-19 uten særlig kontakt med helsevesenet. Symptomer som vedvarer over fire uker, og som gjør det vanskelig å delta i hverdagsaktiviteter som før sykdom - i hjem, arbeid, skole eller fritid, bør vurderes med tanke på rehabiliteringstiltak.  Alvorlighetsgraden av funksjonstapet vil være avgjørende for spesialiseringsnivå på eventuelle rehabiliteringstiltak.​​

Kommunale rehabiliteringstilbud

Koordinerende enhet og/eller tjenestekontoret i kommunen du bor i kan gi deg informasjonom om kommunale rehabiliteringstilbud til pasienter med covid-19 sykdom.
Fant du det du lette etter?