ReHabiliteringstelefonen

ReHabiliteringstelefonen - 800 300 61 - er en landsdekkende telefontjeneste som gir informasjon om rehabiliterings- og habiliteringstjenester.

Det er de Regionale koordinerende enhetene for habilitering og rehabilitering i hver helseregion som samarbeider om drift og betjener ReHabiliteringstelefonen.

Telefontjenesten betjenes av helsepersonell og den er områdestyrt slik at du kommer til den Regionale koordinerende enhetene i den regionen du ringer fra.

ReHabiliteringstelefonen formidler informasjon og gir råd og veiledning til pasienter, pårørende og helsepersonell om blant annet:

  • Rehabilitering- og habiliteringstilbud i helseforetak, kommuner og private rehabiliteringsinstitusjoner.
  • Spørsmål knyttet til henvisninger fra fastleger til private rehabiliteringsinstitusjoner.
  • Formidler kontaktinformasjon til koordinerende enheter i spesialisthelsetjenesten og i kommunene.
  • Formidler informasjon, gir råd og veiledning knyttet til individuell plan og koordinator.
  • Formidler informasjon og veiledning om pasient- og brukerrettigheter knyttet til rehabiliterings- og habiliteringstilbud.

Til mer informasjon og oversikt over koordinerende enheter

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.