ReHabiliteringstelefonen

ReHabiliteringstelefonen er en landsdekkende telefontjeneste som gir informasjon om rehabiliterings- og habiliteringstjenester. Ved å ringe ReHabiliteringstelefonen kan du få informasjon og veiledning om tjenester og tilbud innen habilitering og rehabilitering i helseregion sør-øst. Du kan ringe telefonnummer 800 300 61 mandag til fredag kl. 09.00-15.00.

Det er de regionale koordinerende enhetene for habilitering og rehabilitering i hver helseregion som samarbeider om drift og betjener ReHabiliteringstelefonen.

Telefontjenesten betjenes av helsepersonell og den er områdestyrt slik at du kommer til den regionale koordinerende enheten i den regionen du ringer fra.

ReHabiliteringstelefonen formidler informasjon og gir råd og veiledning til pasienter, pårørende og helsepersonell om blant annet:

  • Rehabilitering- og habiliteringstilbud i helseforetak, kommuner og private rehabiliteringsinstitusjoner.
  • Spørsmål knyttet til henvisninger fra fastleger til private rehabiliteringsinstitusjoner.
  • Formidler kontaktinformasjon til koordinerende enheter i spesialisthelsetjenesten og i kommunene.
  • Formidler informasjon, gir råd og veiledning knyttet til individuell plan og koordinator.
  • Formidler informasjon og veiledning om pasient- og brukerrettigheter knyttet til rehabiliterings- og habiliteringstilbud.

Til mer informasjon og oversikt over koordinerende enheter

Fant du det du lette etter?