Rehabilitering med arbeid som mål

​Denne diagnosegruppen omfatter rehabilitering for pasienter hvor arbeidslivsdimensjonen er en svært viktig del av helsebildet. Målet er å hjelpe pasienten til en bedre funksjon slik at han/hun kan få tilbake eller ta vare på sin arbeidsevne.

Det er rehabiliteringstilbud innen arbeidsrettet rehabilitering ved helseforetak (sykehus) og ved private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med Helse Sør-Øst RHF.

Rehabiliteringen gis som individuelt tilpassede tilbud og/eller som gruppebaserte tilbud med individuell oppfølging.

Raskere tilbake er en ordning som gir raskere vurdering og behandling i spesialisthelsetjenesten for personer som er sykmeldt eller står i fare for å bli det. Tilbudene i ordningen er en del av den offentlige helsetjenesten. I helseregion sør-øst er det tilbud innen ordningen både i sykehus og ved private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med det regionale helseforetaket.
Mer informasjon om Raskere tilbake og oversikt over hvem som har tilbud.

Sykehus som har rehabiliteringstilbud


Private institusjoner som har rehabiliteringstilbud

Rehabiliteringssenteret AiR

Rehabiliteringssenteret AiR har to tilbud innen denne diagnosegruppen:

1. Kartleggings- og vurderingstilbud - døgntilbud. Tilbudet er et 8 dagers rehabiliteringstilbud med kartlegging og vurdering med særlig vekt på arbeidsdeltakelse, uavhengig av diagnose. Målgruppen er personer i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år som står i fare for å bli sykmeldte eller som er sykmeldte, herunder personer på arbeidsavklaringspenger (AAP) og varige ytelser, som har arbeid som mål.

2. Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud. Rehabiliteringstilbud med særlig vekt på arbeidslivsdeltakelse, uavhengig av diagnose. Målgruppen er personer i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år som står i fare for å bli sykmeldte eller som er sykmeldte, herunder personer på arbeidsavklaringspenger (AAP) og varige ytelser, som har arbeid som mål.

Rehabiliteringssenteret AiR ligger i Rauland i Telemark.

Mer informasjon om Rehabiliteringssenteret AiR

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud. Målgruppen er personer i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år der arbeidsdimensjonen er en svært viktig del av helsebildet, og der personen er ferdig utredet og avklart i forhold til diagnose.

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter ligger i sør-delen av Lillehammer.

Mer informasjon om Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter

Stiftelsen Hernes Institutt

 

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med langvarige og sammensatte muskel- og skjelettlidelser og lettere psykiske lidelser der deltakelse i arbeidslivet er en problemstilling. Pasienter med lav formell utdanning og med praktisk yrkesbakgrunn prioriteres. Tilbudet gjelder for pasienter der vurdering, veiledning og behandling i primær- eller spesialisthelsetjenesten, samt lokal oppfølging fra NAV og arbeidsgiver ikke har ført frem til arbeidslivsdeltakelse.

Stiftelsen Hernes Institutt ligger i Hedmark fylke, ca 9 km utenfor Elverum sentrum.

Mer informasjon om Stiftelsen Hernes Institutt

Unicare Fram

 
Unicare Fram gir to forskjellige tilbud.
 
1. Kartleggings- og vurderingstilbud - dagtilbud og døgntilbud. Rehabiliteringstilbudet er diagnoseuavhengig og målgruppen er personer i yrkesaktiv alder unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år hvor arbeidsdimensjonen er en svært viktig del av helsetilbudet.
 
2. Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud. Rehabiliteringstilbudet er diagnoseuavhengig og målgruppen er personer i yrkesaktiv alder unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år hvor arbeidsdimensjonen er en svært viktig del av helsetilbudet.
 
Unicare Fram AS ligger på Rykkinn i Bærum kommune.
 

Til oversikt over ventetider for rehabilitering

Les mer om henvisningsrutiner for rehabilitering

Bruker- og interesseorganisasjoner

Det finnes flere bruker- og interesseorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte. Her er oversikt over noen organisasjoner som kan være aktuelle

Norges Handikapforbund (NHF) Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.