Nye medlemmer i brukerrådet til RKE

I RKE sitt brukerrådsmøte 8. januar ble to nye medlemmer ønsket velkommen og samtidig takket vi de to medlemmene som gikk ut av rådet.

Øyvind Gerhardsen fra brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF og Rebecca Tvedt Skarberg fra brukerutvalget ved Sunnaas sykehus er nye medlemmer i brukerrådet i Regional koordinerende enhet (RKE).​

Vi takker Pernille Villekjær og Maud Sjøstrøm for deres innsats og engasjement i brukerrådet.

Mer om brukerrådet i RKE