Nytt fra RKE

 • Prosjekt "Min oversikt IP"

  "Min oversikt IP" er et digitalt samhandlingsprosjekt som skal utforske forutsetninger - og beskrive et kunnskapsgrunnlag - slik at individuell plan (IP) kan ivarta pasient/brukers oversikt over aktuelle tjenenster han/hun er mottaker av.

 • 06.02.2018
  Nye medlemmer i brukerrådet til RKE

  I RKE sitt brukerrådsmøte 8. januar ble to nye medlemmer ønsket velkommen og samtidig takket vi de to medlemmene som gikk ut av rådet.

 • 06.02.2018
  Adresseendring til RKE

  Regional koordinerende enhet (RKE) har tatt i bruk Digipost og vi har fått ny postadresse. Vi minner samtidig om at henvisninger til rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner skal sendes elektronisk.

Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.