Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer

Denne diagnosegruppen omfatter rehabilitering til pasienter med nevrologiske og nevromuskulære sykdommer, skader og tilstander som Multippel sklerose (MS), Cerebral parese (CP), Parkinsons sykdom, epilepsi, Huntingtons sykdom (i tidlig sykdomsfase), følgetilstander etter poliomyelitt og til pasienter med ryggmargskade.   

Det er dag- og døgnrehabiliteringstilbud i helseforetak (sykehus) og ved private rehabiliteringsinstitusjoner for pasienter med nevrologiske og nevromuskulære sykdommer. Rehabiliteringstilbudene gis som individuelt tilpassede tilbud og/eller gruppebaserte tilbud med individuell oppfølging.

Sykehus i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Private institusjoner i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Beitostølen Helsesportsenter

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud. Målgruppen er voksne pasienter over 30 år med nevrologiske og nevromuskulære sykdommer og med kronisk og/eller progredierende funksjonsnedsettelse som har økende funksjonssvikt, nye komplikasjoner, problemer med å opprettholde funksjonsnivå og/eller har behov for bistand i aktiviteter som kan fremme deltakelse.

Mer informasjon om Beitostølen Helsesportsenter

MS-Senteret Hakadal

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med Multippel Sklerose, både nydiagnostiserte og for pasienter lenger ut i sykdomsforløpet.

Mer informasjon om MS-Senteret Hakadal

N.K.S. Helsehus Akershus

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med Multippel Sklerose (MS) og beslektede progredierende nevrologiske tilstander i fremskreden fase.

Mer informasjon om N.K.S. Helsehus Akershus AS

Ringen Rehabiliteringssenter

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud og dagtilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med Parkinsons sykdom.

Gruppebasert tilbud - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med Parkinsons sykdom.

Mer informasjon om Ringen Rehabiliteringssenter

Røysumtunet

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen barn og ungdom under 18 år og unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med epilepsi som har en vanskelig anfallssituasjon, og ulike tilleggs handikap, inkludert psykiske ikke-epileptiske anfall.

Mer informasjon om Røysumtunet

Stiftelsen CatoSenteret

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen barn og ungdom under 18 år med ryggmargsskade med komplett og inkomplett paraplegi (delvis lammelse) eller tetraplegi (lammelse i hele kroppen), pasienter med ervervet hjerneskade som ved hjernetumor (hjernesvulst) og encefalitt (hjernebetennelse) og pasienter med nevromuskulære sykdommer som polynevropatier, muskeldystrofier, komplekst regionalt smertesyndrom og andre medfødte eller ervervede nevromuskulære sykdommer.

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud og dagtilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med ryggmargsskade med komplett og inkomplett paraplegi (delvis lammelse) eller tetraplegi (lammelse i hele kroppen), pasienter med ervervet hjerneskade som ved hjernetumor (hjernesvulst) og encefalitt (hjernebetennelse) og pasienter med nevromuskulære sykdommer som polynevropatier, muskeldystrofier, komplekst regionalt smertesyndrom og andre medfødte eller ervervede nevromuskulære sykdommer.

Mer informasjon om Stiftelsen CatoSenteret

Unicare Fram

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud og dagtilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med Multippel Sklerose, Parkinsons sykdom, epilepsi, følgetilstander etter Poliomyelitt, Huntingtons sykdom (tidlige fase), nevromuskulære tilstander, ryggmargskader og andre nevrologiske tilstander.

Mer informasjon om Unicare Fram

Unicare Hokksund

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud og dagtilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med Multippel Sklerose (MS), Parkinsons sykdom, epilepsi, følgetilstander etter Poliomyelitt, Huntingtons sykdom (tidlig fase), nevromuskulære tilstander, ryggmargsskader og andre nevrologiske tilstander.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med Parkinsons sykdom.

Mer informasjon om Unicare Hokksund

Unicare Jeløy

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud og dagtilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med følgende diagnoser: Huntingtons sykdom (i tidlig fase), Multippel sklerose (MS), Parkinsons sykdom, epilepsi, arvelig og idiopatisk nevropati (inkludert Charcot-Marie-Tooths sykdom), inflammatorisk polynevropati, andre polynevropatier, diabetisk nevropati, ryggmargsskader, nevromuskulære sykdommer, følgetilstander etter poliomyelitt og andre nevrologiske tilstander.

Mer informasjon om Unicare Jeløy

Unicare Steffensrud 

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud og dagtilbud. Målgruppen for tilbudet er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med multippel Sklerose (MS), Parkinsons sykdom, Cerebral Parese, følgetilstander etter Poliomyelitt, nevromuskulære tilstander, ryggmargsskader og andre nevrologiske tilstander.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud.   Målgruppen for tilbudet er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med multippel Sklerose (MS), Cerebral Parese og Parkinsons sykdom.

Mer informasjon om Unicare Steffensrud

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med Multippel Sklerose (MS), Parkinson sykdom, epilepsi, følgetilstander etter Poliomyelitt, Huntington sykdom i tidlig fase, nevromuskulære tilstander, ryggmargsskader og andre nevrologiske tilstander.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud: G: Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer, , Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med Huntingtons sykdom og pasienter med Multippel Sklerose (MS).

Mer informasjon om Vikersund Bad Rehabiliteringssenter

Fant du det du lette etter?