Lungesykdommer

Denne diagnosegruppen omfatter rehabilitering til pasienter med alvorlig lungesykdom og etter operasjoner. Rehabilitering kan starte umiddelbart etter sykehusopphold og/eller senere i sykdomsforløpet avhengig av sykdommens utvikling.

​Det er rehabiliteringstilbud til pasienter med lungesykdom ved helseforetak (sykehus) og ved private rehabiliteringsinstitusjoner i helseregion sør-øst.
Rehabiliteringen gis som dag og/eller døgnbehandling, og gis som individuelt tilpassede tilbud og/eller gruppebaserte tilbud med individuell oppfølging.

Sykehus som har rehabiliteringstilbud

Søk etter tilbud på sykehusenes nettsider

Private institusjoner i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

LHL - sykehuset Gardermoen

Kartleggings- og vurderingstilbud - døgntilbud: Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med kronisk lungesykdom og uavklart rehabiliteringspotensiale, der andre sykdommer kan innvirke på symptomer eller funksjonsnivå, samt pasienter med pusteplager (dyspne) av uklar årsak.

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud. Pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med lungesykdom fordeles i fem pasientforløp spesielt tilpasset målgruppene:

  1. Unge voksne 18 - 30 år
  2. Tidlig rehabilitering
  3. Transplantasjonskandidater
  4. Pasienter som har gjennomgått lungetransplantasjon
  5. Langtkommet lungesykdom

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud: Pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med lungesykdom fordeles i tre pasientforløp spesielt tilpasset målgruppene:

  1. Generell lungerehabilitering: for pasienter med kols, emfysem, bronkiektasier, astma, nevromuskulære sykdommer med lungefunksjonsnedsettelse, interstitielle lungesykdommer/lungefibrose og andre med sjeldne lungesykdommer, følgetilstander etter tuberkulose eller kirurgiske inngrep på lunger eller brystkasse.
  2. Arbeidsrettet lungerehabilitering: for pasienter med lungesykdom som er sykmeldte eller står i fare for å falle ut av arbeidslivet.
  3. Sarkoidose.

Mer informasjon om LHL - sykehuset Gardermoen

 

Ringen Rehabiliteringssenter

Kartleggings- og vurderingstilbud - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år med følgetilstander ved kronisk obstruktiv lungesykdom.

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud og døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med følgetilstander ved kronisk obstruktiv lungesykdom.

Gruppebasert tilbud - døgntilbud: Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med følgetilstander ved kronisk obstruktiv lungesykdom.

Ringen Rehabiliteringssenter ligger ca 5 km nord for Moelven sentrum ved fylkesvei 213 som går imellom Moelv og Lillehammer.

Mer informasjon om Ringen Rehabiliteringssenter


Unicare Hokksund

Kartleggings- og vurderingstilbud - dagtilbud og døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med følgetilstander ved alvorlig lungesykdom og til pasienter som har gjennomgått operasjoner.

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud og døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med følgetilstander ved alvorlig lungesykdom og til pasienter som har gjennomgått operasjoner.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - dagtilbud og døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med følgetilstander ved alvorlig lungesykdom og til pasienter som har gjennomgått operasjoner.

Unicare Hokksund ligger sentralt i Hokksund.

Mer informasjon om Unicare Hokksund

Søk på ventetider på helsenorge.no

Les mer om henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Bruker- og interesseorganisasjoner

Det finnes flere bruker- og interesseorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte. Her er oversikt over noen organisasjoner som kan være aktuelle

Norges Handikapforbund (NHF) Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)
Fant du det du lette etter?