Lungesykdommer

Denne diagnosegruppen omfatter rehabilitering til pasienter med alvorlig lungesykdom og til pasienter som har gjennomgått lungeoperasjoner. Rehabilitering kan starte umiddelbart etter sykehusopphold eller senere i sykdomsforløpet, avhengig av sykdommens utvikling.

​Det er rehabiliteringstilbud til pasienter med lungesykdom i helseforetak (sykehus) og ved private rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Sør-Øst. Rehabiliteringen gis som individuelt tilpassede tilbud og/eller gruppebaserte tilbud med individuell oppfølging. Dag- og døgntilbud.

Helseforetak i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Akershus universitetssykehus

Kols rehabiliteringskurs

Sykehuset Innlandet

Seksjon lungerehabilitering, Granheim

Privat ideelt sykehus i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Lungetrening

Private institusjoner i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

LHL-sykehuset Gardermoen

Kartleggings- og vurderingstilbud - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med kronisk lungesykdom og uavklart rehabiliteringspotensiale, der andre sykdommer kan innvirke på symptomer eller funksjonsnivå, samt pasienter med pusteplager (dyspne) av uklar årsak.

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud. Pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med lungesykdom fordeles i fem pasientforløp spesielt tilpasset målgruppene:

  1. Unge voksne 18 - 30 år
  2. Tidlig rehabilitering
  3. Transplantasjonskandidater
  4. Pasienter som har gjennomgått lungetransplantasjon
  5. Langt kommet lungesykdom

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med lungesykdom og fordeles i tre pasientforløp spesielt tilpasset målgruppene:

  1. Generell lungerehabilitering: for pasienter med kols, emfysem, bronkiektasier, astma, nevromuskulære sykdommer med lungefunksjonsnedsettelse, interstitielle lungesykdommer/lungefibrose og andre med sjeldne lungesykdommer, følgetilstander etter tuberkulose eller kirurgiske inngrep på lunger eller brystkasse.
  2. Arbeidsrettet lungerehabilitering: for pasienter med lungesykdom som er sykmeldte eller står i fare for å falle ut av arbeidslivet.
  3. Sarkoidose.

Mer informasjon om LHL-sykehuset Gardermoen

Ringen Rehabiliteringssenter

Kartleggings- og vurderingstilbud - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år med følgetilstander ved kronisk obstruktiv lungesykdom.

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud og døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med følgetilstander ved kronisk obstruktiv lungesykdom.

Gruppebasert tilbud - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med følgetilstander ved kronisk obstruktiv lungesykdom.

Ringen Rehabiliteringssenter ligger ca. 5 km nord for Moelven sentrum.

Mer informasjon om Ringen Rehabiliteringssenter

Unicare Hokksund

Kartleggings- og vurderingstilbud - dagtilbud og døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med følgetilstander ved alvorlig lungesykdom og til pasienter som har gjennomgått operasjoner.

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud og døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med følgetilstander ved alvorlig lungesykdom og til pasienter som har gjennomgått operasjoner.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - dagtilbud og døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med følgetilstander ved alvorlig lungesykdom og til pasienter som har gjennomgått operasjoner.

Unicare Hokksund ligger sentralt i Hokksund.

Mer informasjon om Unicare Hokksund

Henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Rutiner for henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten er forskjellige, avhengig av hvem som henviser og hvor det skal henvises til.

Ventetider for rehabilitering

Det er tjenesten Velg behandlingssted på den offentlige helseportalen helsenorge.no som formidler ventetider for rehabilitering og for andre behandlinger innen habilitering, fysisk og psykisk helse og innen rus og avhengighet.

Lærings- og mestringssenter

Ved helseforetakenes Lærings- og mestringssenter er det kurs, opplæring og veiledning for deg som pasient og dine pårørende. Lærings- og mestringssentrene arbeider for at du og dine pårørende skal få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere helseutfordringer etter sykdom og skade.

Oversikt over Lærings- og mestringssenter ved helseforetakene i Helse Sør-Øst

Bruker- og interesseorganisasjoner

Det finnes flere bruker- og interesseorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte. Her er oversikt over noen organisasjoner som kan være aktuelle:

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)Norges Handikapforbund (NHF)
Fant du det du lette etter?