Kreftsykdommer

Denne diagnosegruppen omfatter rehabilitering til pasienter med kreftdiagnose som har redusert funksjonsnivå/allmenntilstand før eller etter behandling med kirurgi, strålebehandling og/eller cellegiftbehandling.

Rehabiliteringen gis som individuelle tilpassede tilbud og/eller gruppebaserte tilbud med individuell oppfølging. Tilbudene gis som dagtilbud eller døgntilbud. 

Det finnes rehabiliteringstilbud til pasienter med kreftsykdommer i helseforetakene (sykehusene) i regionen og ved private rehabiliteringsinstitusjoner som Helse Sør-Øst RHF har avtale med. 

Helseforetak i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Oslo universitetssykehus

Rehabilitering og mestring ved kreftsykdom

Sykehuset i Vestfold

Rehabilitering - sarkom

Rehabilitering - gruppeopphold intensiv arm- og håndtrening

Sykehuset Innlandet

Pusterommet, Gjøvik

Sykehuset Telemark

Rehabilitering og mestring ved kreftsykdom

Sørlandet sykehus

Rehabilitering og mestring ved kreftsykdom

Sykehuset Østfold

Fysikalsk medisin og rehabilitering Kalnes

Vestre Viken

Rehabilitering og mestring ved kreftsykdom

Private institusjoner i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud 

Ringen Rehabiliteringssenter

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud og dagtilbud. Gruppebasert døgntilbud.

Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med langvarig redusert funksjonsnivå og allmenntilstand før, under og etter ulike kreftbehandlinger.

Ringen Rehabiliteringssenter ligger ca. 5 km nord for Moelven sentrum ved fylkesvei 213 som går imellom Moelv og Lillehammer.

Mer informasjon om Ringen Rehabiliteringssenter

Stiftelsen Catosenteret

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud og døgntilbud til barn og ungdom under 18 år.

Målgruppen er pasienter med langvarig redusert funksjonsnivå/allmenntilstand før eller etter for eksempel kirurgi, strålebehandling eller cytostatikabehandling (cellegift).
Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud, døgntilbud og gruppebasert tilbud med individuell oppfølging til unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år. Målgruppen er pasienter som har eller har hatt kreftsykdom og som har et rehabiliteringspotensiale.

Stiftelsen CatoSenteret ligger i Son i Vestby kommune.

Mer informasjon om stiftelsen Catosenteret

Sørlandets rehabiliteringssenter

Individuelt tilpassede døgntilbud og gruppebaserte døgntilbud med individuell oppfølging til.

Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med kreft (uavhengig av type kreftdiagnose), som har langvarig redusert funksjonsnivå/allmenntilstand før eller etter behandling med kirurgi, stråle- eller cytostatikabehandling (cellegift).

Målgruppen er også pasienter med kreft (uavhengig av type kreftdiagnose), som til enhver tid lever med kreftsykdom eller som har hatt en kreftdiagnose og som har blitt friske.

Sørlandets rehabiliteringssenter er lokalisert i Eiken, midt i Vest-Agder fylke. Det er god adkomst med offentlige kommunikasjonsmidler til Sørlandets rehabiliteringssenter.

Mer informasjon om Sørlandets rehabiliteringssenter

Unicare Jeløy

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud.

Målgruppen er unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år, som er behandlet for kreftsykdom og har blitt friske og pasienter som lever med uhelbredelig kreftsykdom spredning.

Unicare Jeløy ligger syd på Jeløya i Moss.

Mer informasjon om Unicare Jeløy

Unicare Landaasen

Individuelt tilpassede døgntilbud.

Gruppebasert døgntilbud med individuell oppfølging.

Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år eller voksne over 30 år med kreftsykdom som har behov for rehabilitering i etterkant av primærbehandling og pasienter med senfølger av kreftsykdom og/eller til pasienter med kreft i en stabilisert fase av sykdommen.

Unicare Landaasen ligger 2,5 mil nord for Gjøvik og 2 mil Sør for Dokka.

Mer informasjon om Unicare Landaasen

Unicare Steffensrud

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud og dagtilbud.

Målgruppen for tilbudet er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med langvarig redusert funksjonsnivå/almenntilstand før eller etter behandling med kirurgi, strålebehandling eller cytostatika (cellegift).

Unicare Steffensrud ligger på Bøverbru 15 km syd for Gjøvik.

Mer informasjon om Unicare Steffensrud

Bruker- og interesseorganisasjoner

Det finnes flere bruker- og interesseorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte. Her er oversikt over noen organisasjoner som kan være aktuelle:

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) KreftforeningenNorges Handikapforbund (NHF)
Fant du det du lette etter?