Koordinerende tjenester

​​Målgruppene for habilitering og rehabilitering kjennetegnes ved behov for langvarige og koordinerte tjenester og med behov for bistand fra ulike tjenester og tjenestenivå i helse- og omsorgstjenesten. Å koordinere betyr "å få til å virke sammen". Det innebærer å se tjenester i sammenheng for å oppnå helhet og sammenheng i behandlingstilbudet.

Funksjonen koordinerende enhet (KE) og tjenestene individuell plan (IP) og koordinator skal sikre at pasient/bruker får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud, sikre pasientmedvirkning og innflytelse, og styrke samhandlingen mellom tjenesteytere og pasient/bruker og evt pårørende, samt styrke samhandlingen mellom tjenesteyterne på tvers av fag, nivåer og sektorer i helse- og omsorgstjenesten. 

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten og i kommunerIndividuell plan og koordinator

  

  

  

  

  

  


  

Fant du det du lette etter?