Koordinerende enhet i kommunene

​Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommunen skal:

  • bidra til å sikre helhetlige tilbud til pasienter og brukere
  • ha overordna ansvar for arbeidet med individuell plan som innebærer:
    • motta meldinger om behov for individuell plan
    • sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeid med individuell plan.
  • ha overordna ansvar for oppheving, opplæring og veiledning av koordinatorer Koordinerende enhet er forankret i "Lov om spesialisthelsetjenesten", "Lov om kommunale helse og omsorgstjenester", "Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern" og i Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.

Koordinerende enheter i kommuner i Aust-Agder                                   

Ved feil eller mangler på oversikten over koordinerende enheter i Aust-Agder, gi oss gjerne beskjed RKE@Sunnaas.no

 

Arendal kommune:

Ragnhild Vignes

ragnhild.vignes@arendal.kommune.no 
Telefon 370 13 000/901 12 216

Birkenes kommune:

Anne Stapnes

anne.stapnes@birkenes.kommune.no
Telefon 37 28 15 35/976 55 373

Bygland kommune:

Wenche Tove Sjurseth

wenche.tove.sjurseth@bygland.kommune.no
Telefon 37 93 47 00/945 21 662

Evje og Hornnes kommune:

Linda Beathe Dalane (ergoterapeut) 
Linda.Beathe.Dalane@e-h.kommune.no
Telefon 945 20 960

Froland kommune:
KE for barn og unge opp til 18 år:

Karina Flem Barexstein 
karina.flem.barexstein@froland.kommune.no
Telefon 37 23 55 00

KE for voksne:
Anne Grete Toft 
anne.grete.toft@froland.kommune.no
Telefon 37 23 55 00

Grimstad kommune:

Bente Somdal

bente.somdal@grimstad.kommune.no  

Iveland kommune:

Monica Galdal

monica.galdal@iveland.kommune.no
Telefon 37 96 12 25/971 75 766

Risør kommune:

Bjørn Haugersveen

bjorn.haugersveen@risor.kommune.no

Tvedestrand kommune:

Alf Reiar Berge

alf.reiar.berge@tvedestrand.kommune.no
Telefon 37 19 91 51/952 11 594

Valle og Bykle kommune:

Ingun Haugeland

Ingun.haugeland@bykle.kommune.no     
Telefon 979 61 020

Vegårshei kommune:

Trond Fjell

trond.fjell@vegarshei.kommune.no
Telefon 37 17 02 00

Åmli kommune:

Laila Nylund                                                    

laila.nylund@amli.kommune.no
Telefon 37 18 52 82

Koordinerende enheter i kommuner i Vest-Agder

Ved feil eller mangler i oversikten over koordinerende enheter i Vest-Agder, gi oss gjerne beskjed RKE@sunnaas.no

 

Audnedal kommune:
Irlin Frigstad
irlin.frigstad@audnedal.kommune.no
Telefon 38 28 20 00

Mer informasjon på nettsiden til Audnedal kommune


Farsund kommune:
Torbjørg Byre Albrektsen
torbjorg.albreksten@farsund.kommune.no
Telefon 945 21 816

Flekkefjord kommune:
Tone Lise E. Ase
aasto@flekkefjord.kommune.no
Telefon 38 32 82 33/945 08 458

Anne Grøtteland
anne.grotteland@flekkefjord.kommune.no
Telefon 38 32 83 62/481 91 518

Hægebostad kommune:
Alf Vatne
Alf.vatne@haegebostad.kommune.no
Telefon 477 57 613

Audhild Flottorp
audhild.flottorp@haegebostad.kommune.no
Telefon 38 34 92 11

Arnfinn Hobbesland
arnfinn.hobbesland@haegebostad.kommune.no

Kristiansand kommune:
Ellen Torgersen
ellen.torgersen@kristiansand.kommune.no

Telefon 38 24 33 20

Kvinesdal kommune:
Linda Rasmussen Ryerson
lin@kvinesdal.kommune.no
Telefon 38 35 77 93

Lillesand kommune:
Ellen Berger
ellen.berger@lillesand.kommune.no
Telefon 37 26 17 81

Maria Edelsteen Kjær
mair.kjaer@lillesand.kommune.no
Telefon 918 95 454

Lindesnes kommune:
Jon Buestad
jon.buestad@lindesnes.kommune.no
Telefon 909 58 106

Mandal kommune:
Turid Loftheim
MAN.ABT.fellespost@mandal.kommune.no
Telefon: 38 27 30 00

Songdalen kommune:
Mette Nilsen
mette.nilsen@songdalen.kommune.no
Telefon 38 18 33 72/905 43 425

Søgne kommune:
Arnfinn Rodal
arnfinn.rodal@sogne.kommune.no
Telefon 38 05 54 40/970 71 289

Vennesla kommune:
Bodil Bakken Domingos
bodil.b.domingos@vennesla.kommune.no
Telefon 982 99 864

Åseral kommune:
Gro Boge Aasheim
gro.boge.aasheim@aseral.kommune.no
Telefon 38 28 58 00/918 40 775

Tove Forgard
tove.forgard@aseral.kommune.no
Telefon 38 28 58 00/488 65 933

Grete Bortelid
grete.bortelid@aseral.kommune.no
Telefon 38 28 58 00

Koordinerende enheter i kommuner i Telemark

Her finner du oversikt over kontaktpersoner og kontaktinformasjon til de koordinerende enhetene for habilitering og rehabilitering.

                                      

Bamble
Tonje Kristine Sulen
E-post: tonje.sulen@bamble.kommune.no 

Telefon: 35 96 51 38

Bamble kommune
Postboks 80
3993 LANGESUND

 
Haldis Brekke Aanonsen
E-post: haldis.aanonsen@bo.kommune.no

Telefon: 35 05 90 45

Bø kommune
Postboks 83
3833 BØ

 Drangedal
Anne Hilde Elefskås
E-post: anne-hilde.elefskaas@drangedal.kommune.no

Telefon: 35 99 70 51

Drangedal kommune
Gudbrandsveien 7
3750 DRANGEDAL

 Fyresdal
Anne Veum
E-post:anne.veum@fyresdal.kommune.no

Telefon: 35 06 71 88

Fyresdal kommune
3870 Fyresdal


 

Hjartdal
Margit Karlsen-Rinde

E-post: margit.karlsen-rinde@hjartdal.kommune.no

Telefon: 35 02 80 34

3692 SAULAND


 

Kragerø
Agnes Heldal
E-post: agnes.heldal@kragero.kommune.no

Telefon: 992 174 52

Kragerø kommune
Enhet for helse og rehabilitering,
Postboks 128,
3791 KRAGERØ


 

Kviteseid
Åse Vestgården

E-post: ase.vestgarden@kviteseid.kommune.no
Telefon: 35 06 82 62/995 16 347

Kviteseid kommune
3850 KVITESEID

         

Nissedal
Helga Kårvik Tveit
E-post: helga.tveit@nissedal.kommune.no

Telefon: 35 04 85 65

3855 TREUNGEN


 

Nome
Grethe Fjågesund - Avdelingsleder hjemmetjenesten Dagsrud
E-post: grethe.fjagesund@nome.kommune.no

Telefon: 35 94 62 91/952 46 093

Nome kommune
Ringsevja 30

3800 ULEFOSS

 

Notodden
Fanny Pran
E-post: fanny.pran@notodden.kommune.no

Telefon: 35 01 50 55

Notodden kommune
Postboks 193
3672 N0T0DDEN

         

 Porsgrunn
Tove Wines
E-post: tove.wines@porsgrunn.kommune.no 

Telefon: 35 54 70 30

Tjenestekontoret
Postboks 128
3901 PORSGRUNN

Vi er fortsatt delt hos oss i Porsgrunn. Enn så lenge er koordinerende enhet for barn og unge hos Familiehelsetjenesten. Habiliteringskoordinator er
Ingvild Harstad
E-post: ingvild.hårstad@porsgrunn.kommune.no
Telefon: 35 54 75 27/94156044

 

Sauherad
Gunn Karin Slaaen Rørvik
E-post: gunn.karin.slaaen.rorvik@sauherad.kommune.no

Telefon: 40 91 41 21

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 AKKERHAUGEN

         

 Seljord
Anne Kari Straand Østerberg
E-post: anne.kari.osterberg@seljord.kommune.no

Telefon: 35 06 51 33/480 42 611

Seljord kommune
Avd. Leder for rehabilitering og habilitering RH
3840 SELJORD

 Siljan
Heidi Vasdal
E-post: hva@siljan.kommune.no

Telefon: 35 94 29 46/468 62 848

Siljan sykehjem
Sentrumveien 22
3748 SILJAN

 Skien
Lise Sand
E-post: lise.sand@skien.kommune.no 

Telefon: 35 58 90 04/481 64 160

Systemkoordinator for habilitering og rehabilitering
Tjenestekontoret for barn og unge
Kverndalssenteret
Postboks 158, Sentrum
3701 Skien

 Tinn
May-Britt Stensland
E-post: may-britt.stensland@tinn.kommune.no

Telefon: 35 08 29 53

Tinn kommune
Storgata 16
3660 RJUKAN

 Tokke
Astrid Hegglid
E-post: astrid.hegglid@tokke.kommune.no

Telefon: 35 07 55 00/994 02 314

Tokke helsesenter
Revahaugvegen 2
                                         3880 DALEN

Vinje
Koordinering og tildelingskontoret Telefon: 350 62 554/ mobil: 468 84 316

Helen S. Mathisen  E-post: hma@vinje.kommune.no  Mobil: 416 90 284

Kirsti Borgen E-post: kirsti.borgen@vinje.kommune.no Mobil: 994 56 390

Signe Bråstøyl E-post: signe.braastoyl@vinje.kommune.no Mobil: 906 53 031

Vinjevegen 192
3890 Vinje


Koordinerende enheter i kommuner i Vestfold

Her finner du oversikt over kontaktpersoner og kontaktinformasjon til de koordinerende enhetene for habilitering og rehabilitering.

KommuneKontaktpersonTelefon
Andebu

Bente Årset - koordinator tjenestekontoret

33 43 96 22
Hof Monica Skytte Kristoffersen - leder for koordinerende enhet33 09 51 14 / 970 52 935
Holmestrand

Helle Tronstad Larssen - leder for koordinerende enhet

33 09 84 13

Horten Kjersti Kjos Sletterød - enhetsleder helseservice975 50 474
Lardal Vivian M. Luth Hanssen - helse, omsorgs og velferdssjef33 15 53 32 / 970 73 755
Larvik Anniken Midtvik Thorstensen

982 31 914

Nøtterøy Turid Stavnar - leder koordinerende enhet951 93 484
Re Ann-Magritt Austad - fagkoordinator tildelingsteam33 06 54 10 / 993 23 000
Sande Unn K. Dinga - leder koordinerende enhet, virk.leder folkehelse33 78 70 00
Vigdis Hermanrud - nestleder koordinerende enhet
Sandefjord Ingelin Tangestuen - leder koordinerende enhet33 41 61 70 / 911 99 254
Stokke Bente Wahl Sandvold - leder koordinerende enhet33 29 50 35 / 920 19 439
Svelvik Berit Wetterstad - virksomhetsleder familietjenesten915 34 430
Halvard Helgesen - kommunalsjef helse og omsorg33 78 01 03 / 970 56 603
Tjøme Reidun Borrebek - pasientkoordinator, leder for Tjenestekontoret33 06 79 23 / 924 09 975
Tønsberg Nina Lystrup33 34 87 22
Fylkesmannen Randi Askjer - seniorrådgiver33 37 23 96

Koordinerende enheter i kommuner i Vestre Viken sykehusområde

Koordinerende enheter i kommuner i Akershus universitetessykehus sykehusområde

Koordinerende enheter i bydeler i Oslo universitetssykehus sykehusområde

Ved feil eller manger i oversikten over koordinerende enheter i Oslo, gi oss gjerne beskjed RKE@sunnaas.no

 

Bydel Alna:
May-Liss Yttereng
may-liss.yttereng@bal.oslo.kommune.no
Telefon 22 30 29 88/901 56 263

Bydel Bjerke:
Søknadskontoret, seksjon for yngre funksjonshemmede
Telefon 02180

Bydel Frogner:
Olav Slaattelid
olav.slaattelid@bfr.oslo.kommune.no  
Telefon 23 42 49 85

Bydel Gamle Oslo:

Bruker under 18 år:

Gro Eilei Bøe, enhetsleder Fagsenteret i Gamle Oslo

gro.boe@bgo.oslo.kommune.no

Telefon 23 43 11 13/ 481 69 811

Brukere over 18 år:

Hege Gambo Rangsvåg

hege.rangsvag@bgo.oslo.kommune.no

Telefon 23 43 13 60/ 23 43 11 71/ 959 86 522

Bydel Grorud:
Stein Kaldahl
stein.kaldahl@bgr.oslo.kommune.no
Telefon 23 42 18 25

Anne Kristine Lerdahl
anne-kristine.lerdahl@bgr.oslo.kommune.no
Telefon 23 42 19 30

Bydel Grünerløkka:
Gunhild Angell, bestillerenheten
gunhild.angell@bga.oslo.kommune.no
Telefon 02180

Bydel Nordre Aker:
Reidun Feiring
reidun.feiring@bna.oslo.kommune.no
Telefon 23 47 39 60

Bydel Nordstrand:
Tove Guldhav
tove.guldhav@bns.oslo.kommune.no
Telefon 02180

Bydel Sagene:
Bente Rolandsen Riise
bente-r.riise@bsa.oslo.kommune.no
Telefon 928 24 380

Bydel Stovner:
Siri Gulbrandsen
siri.gulbrandsen@bsr.oslo.kommune.no
Telefon 23 47 11 98

Bydel St.Hanshaugen:
Camilla Jørgensen
Camilla.jorgensen@bsh.oslo.kommune.no    
Telefon 902 72 286

Karolina M. P. Meyer
Karolina.meyer@bsh.oslo.kommune.no   
Telefon 910 00 345

Bydel Søndre Nordstrand: 
Merete Storli Tveit
merete.storli.tveit@bsn.oslo.kommune.no
Telefon 23 49 60 70/469 64 800

Bydel Ullern:
Søknadsavdelingen
soknadsavdelingen@bun.oslo.kommune.no
Telefon 02180. Vakttelefon 950 71 048 (betjent hverdager kl. 09.30-11.30 og 12.00-14.00)

Bydel Vestre Aker:
Enhet for bestiller
Telefon 02180

Bydel Østensjø:
Eric Brugman
eric.brugman@bos.oslo.kommune.no
Telefon 02180/23 47 80 10

Koordinerende enheter i kommuner i Østfold

Aremark kommune

Kirsti Brynildsen
kirsti.brynildsen@aremark.kommune.no
Telefon 456 37 042

Askim kommune

Aase Maren Hesleskaug
aase.maren.hesleskaug@askim.kommune.no
Telefon 69 81 92 00

Eidsberg kommune

postmottak@eidsberg.kommune.no   

Berit Kvalsnes
berit.kvalsnes@eidsberg.kommune.no

Telefon 69 70 20 00

Fredrikstad kommune

tildeling@fredrikstad.kommune.no

Kristin Furuseth
krfu@fredrikstad.kommune.no
Telefon 69 30 74 25/69 30 74 60

Halden kommune

koordinerende.enhet@halden.kommune.no

Sissel B. Lund
sisselbeate.lund@halden.kommune.no
Telefon 69 17 45 16/932 43 238

Hobøl kommune

Mariann K. Bøgle
mariann.bogle@hobol.kommune.no
Telefon 69 92 46 25

Hvaler kommune

Anders Bekkevold
andb@hvaler.kommune.no
Telefon 952 76 976

Marker kommune

Janne Johansen
jannebeate.johansen@marker.kommune.no 
Telefon 976 18 256   

Bjørg Olsson (hab/IP)    
Bjorg.Olsson@marker.kommune.no

Telefon 909 78 959

Moss kommune

Lise Holm Eide
lise.holm.eide@moss.kommune.no
Telefon 47453842

Erlend Gjermundsen
erlend.gjermundsen@moss.kommune.no
Telefon 95747674    

Rakkestad kommune

Kirsti Engedahl
kirsti.engedahl@rakkestad.kommune.no
Telefon 458 76 270

Rygge kommune

Tone Hansen /Lene Marling
koordinerende.enhet@rygge.kommune.no
Telefon 69 23 62 79 / 69 23 62 08 / 69 26 43 00

Råde kommune

Ann Kristin Næss Botner
annkristin.nbotner@rade.kommune.no 
Telefon 918 42 013

Mette Filtvedt
mette.filtvedt@rade.kommune.no
Telefon 916 92 399

Sarpsborg kommune

Laila Strand Nilsen
laila-strand.nilsen@sarpsborg.com
Telefon 982 89 663

Skiptvet kommune (0-18 år)

Torild Nandrup Pettersen
torild.nandrup.pettersen@skiptvet.kommune.no
Telefon 916 73 476 / 69 80 62 67

Skiptvet kommune (over 18 år)

Elisabeth Lindseth
elisabeth.lindseth@skiptvet.kommune.no 
Telefon 916 73 482 / 69 80 61 00

Spydeberg kommune

Pia Rødli
Koordinerendeenhet@spydeberg.kommune.no
Telefon 69 68 21 64 / 957 95 928

Trøgstad kommune

Hilde Naddumsether
hilde.naddumsether@trogstad.kommune.no
Telefon 474 78 119   

Siw Kolstad
siw.kolstad@trogstad.kommune.no
Telefon: 488 97 359

Våler kommune

Siw Kolstad
birgitta.rafshol@valer-of.kommune.no
Telefon 69 28 91 92 / 908 81 158

Koordinerende enheter i kommuner i Hedmark

Ved feil eller mangler i oversikten over koordinerende enheter i Hedmakr, gi oss gjerne beskjed RKE@sunnaas.no

Alvdal kommune:
Gunhild Ledang
gunhild.ledang@alvdal.kommune.no
Telefon 62 48 94 00/62 48 94 26

Eidskog kommune:
Åste Østgård
aste.ostgard@eidskog.kommune.no
Telefon 62 83 39 17/404 48 671

Elverum kommune:
Eva Breuer
eva.breuer@elverum.kommune.no
Telefon 62 43 60 80/991 14 257

Øystein Aamodt
oystein.aamodt@elverum.kommune.no
Telefon 62 43 60 81

Engerdal kommune:
Eva Hellan
ehe@engerdal.kommune.no
Telefon 62 45 96 00

Synnøve Danielsson
sda@engerdal.kommune.no
Telefon 489 96 354

Folldal kommune:
Anne-Berit Wang
anne-berit.wang@folldal.kommune.no
Telefon 62 49 11 02

Grue kommune:
Inger Aasen
inger.aasen@grue.kommune.no
Telefon 62 94 22 57/62 94 23 30

Hamar kommune:
Koordinerende enhet kan kontaktes ved:
Servicekontoret: Telefon 62 56 30 10
E-post: koordinerende.enhet@hamar.kommune.no
Gry Akre, telefon 62 56 31 18/469 28 038
Jannicke Skarseth, telefon 62 56 31 17
Anette Christiansen, telefon 62 56 31 17 / 469 50 554
Fungerende leder for koordinerende enhet: Turid Haugen Karset, telefon 62 56 31 44 / 481 48 095.

Kongsvinger kommune:
Koordinerende enhet
ved June Presterud
kk-forvaltning-helse@kongsvinger.kommune.no  
Telefon 62 87 40 00/ 404 48 245

Løten kommune:
Odd A. Jakobsen. Bolig, rehabilitering og aktivisering.
odd.a.jakobsen@loten.kommune.no  
Telefon 62 56 41 03/909 91 758

Norunn Hansen, Hjemmebasert omsorg

norunn.hansen@loten.kommune.no

Telefon 62 56 41 06/996 45 625

 

Hanna Berget, Løten Helsetun

hanna.berget@loten.kommune.no

Telefon 62 56 41 08/959 70 379  

Nord-Odal kommune:
Randi Standerholen
rstanderholen@nord-odal.kommune.no
Telefon 62 97 81 25/995 28 512

Os kommune:
Britt Løkken
britt.lokken@os.kommune.no
Telefon 952 66 528

Rendalen kommune:
Gerd Janne Storli Simensen
gerd-janne.simensen@rendalen.kommune.no
Telefon 62 46 63 18/488 68 922

Lill Sanne Hole
lill.sanne.hole@rendalen.kommune.no
Telefon 62 46 63 11

Ringsaker kommune:
Gro Medlien
gme@ringsaker.kommune.no
Telefon 62 33 57 50/917 28 695

Annbjørg Kjendlie
ank@ringsaker.kommune.no
Telefon 62 33 57 00/62 33 57 32

Stange kommune:
Vigdis Husom Gjestvang
vigdis.husom.gjestvang@stange.kommune.no
Telefon 974 77 904

Sør-Odal kommune:
Koordinator for habilitering:

Åse Bahr Sandmo
AaseBahr.Sandmo@sor-odal.kommune.no    
Telefon 474 72 228

Koordinator for rehabilitering:

Brit Svennebye Holth
brit@sor-odal.kommune.no    
Telefon 62 96 65 39/918 36 251

Tolga kommune:
Roger Nilsen
roger.nilsen@tolga.kommune.no  
Telefon 479 71 130

Trysil kommune:
Anne Sandbu
anne.sandbu@trysil.kommune.no
Telefon 488 93 039

Tynset kommune:
Irene Strand
irene.strand@tynset.kommune.no
Telefon 62 47 10 84/901 47 166

Våler kommune:
Lena Nordvoll
lena.nordvoll@vaaler-he.kommune.no  
Telefon 62 42 41 55/474 79 164

Åmot kommune:
Camilla Hartz Repshus
koo.enhet@amot.kommune.no

Åsnes kommune:
Julie Tjønn
julie.tjonn@asnes.kommune.no
Telefon 62 95 67 05/62 95 67 06

Koordinerende enheter i kommuner i Oppland

Ved feil eller mangler i oversikten over koordinerende enheter i Oppland, gi oss gjerne beskjed RKE@sunnaas.no

Dovre kommune:
Irene Amundgård
irene.amundgard@dovre.kommune.no  
Telefon 61 24 22 34/954 98 838

Etnedal kommune:
Ellen Wiborg Sanderud
e.w.sanderud@etnedal.kommune.no
Telefon 908 90 878

Gausdal kommune:
Tildelingskontoret
tildelingskontoret@gausdal.kommune.no  
Telefon 61 22 45 13

Gjøvik kommune:
Tjenesteenheten
tjenesteenheten@gjovik.kommune.no
Telefon 61 18 97 77

Britt Grethe Hagen
britt.hagen@gjovik.kommune.no
Telefon 61 18 95 00/61 18 97 77

Habiliteringskoordinator:
Gorm Winterberg
gorm.winterberg@gjovik.kommune.no  
Telefon 61 18 95 86/482 92 527


Gran kommune:
Reidun L. Hæhre                                        
reidun.haehre@gran.kommune.no  
Telefon 61 33 85 94

Jevnaker kommune:
Anita E. Gulbrandsen
aeg@jevnaker.kommune.no
Telefon 920 83 123

Lesja kommune:
Josè van der Meer
jose-van.dermeer@lesja.kommune.no
Telefon 977 49 174

Lillehammer kommune:
Ragnhild Bakken
ragnhild.bakken@lillehammer.kommune.no  
Telefon 61 05 05 oo

Lom kommune:
Koordinerende enhet i Lom er samlokalisert med Skjåk og lagt til tildelingskontoret.
tildelingskontoret@skjaak.kommune.no

Nettside KE i Lom kommune

Lunner kommune:
Tildelingskontoret
Telefon 61 32 40 00

Nord-Aurdal kommune:
Mona Kristin Haganæs
mona.kristin.haganes@nord-aurdal.kommune.no
Telefon 61 35 93 17/469 44 415

Nord-Fron kommune:
Gro Jahren
gro.jahren@nord-fron.kommune.no
Telefon 61 21 64 00

Nordre-Land kommune:
Tildelingskontoret v/ Tone Rundhaug
tone.rundhaug@nordre-land.kommune.no  
Telefon 61 11 63 50

Ringebu kommune:

Tildelingskontoret

tildeling@ringebu.kommune.no,

tlf. 61283332/61283326

 


Sel kommune:
Åse Lundemo
ase.lundemo@sel.kommune.no
Telefon 61 70 07 52/415 53 892

Skjåk kommune:
Koordinerende enhet i Skjåk er samlokalisert med Lom og lagt til tildelingskontoret.
tildelingskontoret@skjaak.kommune.no

Søndre Land kommune:
Mari Aasen
mari.aasen@sondre-land.kommune.no
Telefon 61 12 65 40

Sør-Aurdal kommune:
Tildelingskontoret ved Bodil Øyhus Pihl
bodil.oyhus.pihl@sor-aurdal.kommune.no  
Telefon 61 34 85 66/952 48 472

Sør-Fron kommune:
Irene Hagen
irene.hagen@sor-fron.kommune.no
Telefon 61 29 92 63

Vang kommune:
Hanne - Kjersti Berge
hanne-kjersti.berge@vang.kommune.no
Telefon 61 36 95 15

Vestre Slidre kommune:
Ninni Larsen
ninn.larsen@vestre-slidre.kommune.no
Telefon 61 34 50 25/901 07 259

Vestre Toten kommune:
Erling Sørbøen
erling.soerboen@vestre-toten.kommune.no  
Telefon 61 19 90 96

Bjørg Nielsen
bjoerg.nielsen@vestre-toten.kommune.no
Telefon 61 19 90 90

Vågå kommune:
Inger Helene Brandsar
inger-helene.brandsar@vaga.kommune.no
Telefon 61 29 37 65/974 91 935

Østre Toten kommune:
Solveig Sveen Lundgaard
solveig.sveen.lundgaard@ostre-toten.kommune.no
Telefon 904 04 174

Øyer kommune:
Silja Skjåvik Engen
silja.skjavik@oyer.kommune.no
Telefon 61 05 61 37/957 21 814

Øystre Slidre kommune:
Anette Gjelstad
anette.gjelstad@oystre-slidre.kommune.no
Telefon 61 34 28 96/959 77 675