Kontaktinformasjon til RKE

Regional koordinerende enhet (RKE) benytter Digipost. Henvisning til rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner skal sendes elektronisk.

 

Kvinnelig lege skriver på tastatur

Henvisninger til rehabilitering fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister til private rehabiliteringsinstitusjoner i og utenfor helseregion sør-øst skal sendes elektronisk til Regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus sunnaas@edi.nhn.no via Norsk Helsenett. Du kan også søke i det nasjonale adresseregisteret ved å skriv "RKE". Da finner du oss. Ved å skrive "regional" i søkefeltet finner du alle de fire regionale vurderingsenhetene.

For andre henvendelser med sensitivt innhold skal dette sendes digitalt via Digipost til regional.koordinerende.enhet#V12C. 

Skal du besøke eller sende brevpost til RKE er vår adresse: Regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus HF, Bjørnemyrveien 11, 1453 Bjørnemyr.

Du kan også ringe til Regional koordinerende enhet via enhetens telefontjeneste Rehabiliteringstelefonen 800 300 61 som er åpen mandag til fredag kl. 09.00 - 15.00. 

For andre henvendelser kontakt:

Jon Ivar Sørland, Enhetsleder
jonivar.sorland@sunnaas.no

Ingvild Ross Magnussen, Kommunikasjonsrådgiver: 
ingvild.ross.magnussen@sunnaas.no

Kari Mette Dukefoss Holte, Spesialsykepleier og rådgiver i regional koordinerende enhet (RKE) og i kommunikasjonsenheten
karimette.dukefossholte@sunnaas.no

Mer om henvisning til rehabilitering

Til adresseregisteret

Fant du det du lette etter?