HELSENORGE

Informasjonsfilm om henvisning fra RKE

Regional koordinerende enhet (RKE) i Helse Sør-Øst har som en av sine primæroppgaver å rettighetsvurdere alle henvisninger fra fastleger til private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med det regionale helseforetaket.

I mange tilfeller opplever RKE å motta mangelfulle henvisninger. For RKE sitt vedkomne medfører manglende opplysninger i mange tilfeller til at det ikke fremkommer medisinske opplysninger og en beskrivelse/vurdering av funksjonsnivå som indikerer hvorvidt pasienten har behov for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Mangelfulle opplysninger i henvisningene er et felles problem for nær alle fagområder. Dette er omtalt og beskrevet som et av hovedfunnene til Riksrevisjonen i rapporten «Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre god henvisningspraksis fra fastlegene til spesialisthelsetjenesten».

RKE ønsker å bidra til å øke kvaliteten på henvisninger ved blant annet å bevisstgjøre pasienter og henvisere på innholdet i henvisningene. Pasientene kan læres til selv å skaffe innsyn i, og oversikt over innholdet i egne henvisninger. Det er pasientene selv som skal tenke gjennom og sette sine mål for rehabilitering, spesielt før og etter et opphold. Pasientens mål og motivasjon er vesentlig for henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

Vi anbefaler at du, som pasient og som henviser, ser denne informasjonsfilmen, slik at du sikrer rett informasjon i din henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

 


 

Mer om henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Fant du det du lette etter?