Individuell plan og koordinator

​Pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan (IP). Uavhengig av om du ønsker individuell plan, skal pasienter/brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester få tilbud om koordinator i spesialisthelsetjenesten og/eller kommunen.

e-læringskurs om koordinator i spesialisthelsetjenesten (Sunnaas sykehus)e-læringskurs om individuell plan (Helsekompetanse)Les mer om individuell plan og koordinator på Helsenorge.no

Om individuell plan og koordinator i Veileder til rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (Helsedirektoratet)