Hjertesykdommer

​Målgruppene for rehabilitering til pasienter med hjertesykdommer omfatter blant annet pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt, pasienter som har gjennomgått hjerteoperasjoner (f eks bypass- og klaffeoperasjon), pasienter med angina pectoris, hjertesvikt og rytmeforstyrrelser, samt hjertetransplanterte.

Les mer om hjertesykdommer på helsenorge.no   
Det er dag- og/eller døgnbaserte rehabiliteringstilbud til pasienter med hjertesykdommer ved helseforetak (sykehus) og private rehabiliteringsinstitusjoner i helseregion sør-øst.
Rehabiliteringstilbudene gis som individuelt tilpassede tilbud og/eller som gruppebaserte tilbud med individuell oppfølging.

Sykehus som har rehabiliteringstilbud

Private institusjoner som har rehabiliteringstilbud

Godthaab Helse og Rehabilitering

kartleggings- og vurderingstilbud - døgntilbud og dagtilbud. Tilbudet gis til pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år for å bekrefte eller avkrefte mistanke om hjertesykdom, og for å beskrive nærmere eventuell sykdom og graden av den.

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud og døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med følgetilstander ved alvorlig hjertesykdom og etter hjerteoperasjoner. 

Mer informasjon om Godthaab Helse og Rehabilitering

Idrettens Helsesenter

Kartleggings- og vurderingstilbud - dagtilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med følgetilstander ved alvorlig hjertesykdom og til pasienter som har gjennomgått hjerteoperasjoner.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - dagtilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med følgetilstander ved alvorlig hjertesykdom og til pasienter som har gjennomgått hjerteoperasjoner.

  

Mer informasjon om Idrettens Helsesenter

Landaasen Rehabiliteringssenter

Kartleggings-og vurderingstilbud - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i laderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med følgetilstander ved alvorlig hjertesykdom og etter hjerteoperasjoner, til pasienter som har hatt hjerteinfarkt, operert stenting/ACB, operert hjerteklaff, pasienter med hjertesvikt og pasienter med alvorlig hjerterytmeforstyrrelser.

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud. Målgruppen er pasienter ialderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med følgetilstander ved alvorlig hjertesykdom og etter hjerteoperasjoner, til pasienter som har hatt hjerteinfarkt, operert stenting/ACB, operert hjerteklaff, pasienter med hjertesvikt og pasienter med alvorlig hjerterytmeforstyrrelser.
 
Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud: Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med følgetilstander ved alvorlig hjertesykdom og etter hjerteoperasjoner, til pasienter som har hatt hjerteinfarkt, operert stenting/ACB, operert hjerteklaff, pasienter med hjertesvikt og pasienter med alvorlig hjerterytmeforstyrrelser.  

Mer om Landaasen Rehabiliteringssenter

LHL-klinikkene Feiring

Kartleggings- og vurderingstilbud - døgntilbud: Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med gjennomgått hjertesykdom og uavklart rehabiliteringspotensiale- /behov, som blant annet ved følgende hjertetilstander:

  1. Hjertestansoverlevere.
  2. Innsatt profylaktisk ICD som følge av alvorlig hjertesykdom.
  3. Unge voksne med medfødt hjertefeil (GUCH).
  4. Voksne hjertepasienter i yrkesaktiv alder med kardiomyopati.
  5. Hjertetransplanterte.
  6. Hjerteopererte siste 6 måneder i yrkesaktiv alder som fortsatt opplever funksjonssvikt.
  7. Pasienter med pulmonal arteriell hypertensjon og hjertesvikt.
  8. Voksne i yrkesaktiv alder med nylig gjennomgått koronar hjertesykdom (ACB-operert eller PCI) med tilleggsfaktorer.
  9. Andre hjertepasienter med funksjonssvikt. Tas inn etter individuell vurdering.

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud: Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med hjertesvikt (nyoppstått eller med akutt forverring/NYHA-klasse II-III).

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud: Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med følgetilstander ved alvorlig hjertesykdom, pasienter som har gjennomgått hjerteoperasjoner/utblokking, pasienter med kroniske sykdommer som GUCH og PAH, og pasienter med tilstander som krever ICD.

Mer informasjon om LHL-klinikkene Feiring

Nimi Ringerike

Kartleggings- og vurderingstilbud - dagtilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år som nylig har hatt infarkt, vært til utblokking (PCI), gjennomgått bypass- og eller kaffeoperasjon og pasienter med angina i stabil fase.
Tilbudet gis på Nimi, avdeling Ullevål.


Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - dagtilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år som nylig har hatt infarkt, vært til utblokking (PCI), gjennomgått bypass- og eller kaffeoperasjon og pasienter med angina i stabil fase.
Tilbudet gis på Nimi, avdeling Ullevål.

Mer informasjon om Nimi Ringerike

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter

Kartleggings- og vurderingsopphold - døgntilbud: Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med følgetilstander ved hjertesykdom både tidlig og sent i sykdomsstadiet, men også nyopererte pasienter som har behov for individuelt tilpasset rehabiliteringsopphold og som trenger oppfølging etter operasjon med tanke på mestring av hverdagen med hjertesykdom.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud: Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år, med følgetilstander ved alvorlig hjertesykdom og til pasienter som har gjennomgått hjerteoperasjoner.

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud: Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år, med følgetilstander ved alvorlig hjertesykdom, til pasienter som har gjennomgått hjerteoperasjoner og til pasienter i en senfase etter endt sykehusopphold, samt hjertesviktpasienter.

Mer informajson om Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter

Unicare Hokksund

Kartleggings- og vurderingstilbud - døgntilbud og dagtilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med følgetilstander ved alvorlig hjertesykdom og til pasienter som har gjennomgått hjerteoperasjoner.

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud og døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med følgetilstander ved alvorlig hjertesykdom og til pasienter som har gjennomgått hjerteoperasjoner.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - dagtilbud og døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med følgetilstander ved alvorlig hjertesykdom og til pasienter som har gjennomgått hjerteoperasjoner.

Mer informasjon om Unicare Hokksund