Hjertesykdommer

Målgruppene for rehabilitering til pasienter med hjertesykdommer omfatter blant annet pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt, pasienter som har gjennomgått hjerteoperasjoner (f eks bypass- og klaffeoperasjon), pasienter med angina pectoris, hjertesvikt og rytmeforstyrrelser, samt hjertetransplanterte.

Les mer om hjertesykdommer på helsenorge.no   
Det er dag- og/eller døgnbaserte rehabiliteringstilbud til pasienter med hjertesykdommer ved helseforetak (sykehus) og private rehabiliteringsinstitusjoner i helseregion sør-øst.
Rehabiliteringstilbudene gis som individuelt tilpassede tilbud og/eller som gruppebaserte tilbud med individuell oppfølging.

Sykehus som har rehabiliteringstilbud

Private institusjoner i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Godthaab Helse og Rehabilitering

Kartleggings- og vurderingstilbud – døgntilbud og dagtilbud. Tilbudet gis til personer over 18 år som er ferdig behandlet for sin hjertesykdom, men med behov for en tverrfaglig kartlegging og vurdering av behovet for livsstilsendring og eventuelt rehabilitering.

Individuelt tilpassede tilbud. Hovedmålet vil være å kartlegge behov for videre rehabilitering særlig med tanke på aktuelle tiltak og tjenester i hjemkommunen. Målet er videre at brukeren skal være motivert for nødvendige endringer i sin livsstil. En utvidet epikrise vil bli sendt til fastlege.

Mer informasjon om Godthaab Helse og Rehabilitering

Idrettens Helsesenter

Kartleggings- og vurderingstilbud - dagtilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med følgetilstander ved alvorlig hjertesykdom og til pasienter som har gjennomgått hjerteoperasjoner.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - dagtilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med følgetilstander ved alvorlig hjertesykdom og til pasienter som har gjennomgått hjerteoperasjoner.

  

Mer informasjon om Idrettens Helsesenter

LHL - sykehuset Gardermoen

Kartleggings- og vurderingstilbud - døgntilbud: Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med gjennomgått hjertesykdom og uavklart rehabiliteringspotensiale- /behov, som blant annet ved følgende hjertetilstander:

  1. Hjertestansoverlevere.
  2. Innsatt profylaktisk ICD som følge av alvorlig hjertesykdom.
  3. Unge voksne med medfødt hjertefeil (GUCH).
  4. Voksne hjertepasienter i yrkesaktiv alder med kardiomyopati.
  5. Hjertetransplanterte.
  6. Hjerteopererte siste 6 måneder i yrkesaktiv alder som fortsatt opplever funksjonssvikt.
  7. Pasienter med pulmonal arteriell hypertensjon og hjertesvikt.
  8. Voksne i yrkesaktiv alder med nylig gjennomgått koronar hjertesykdom (ACB-operert eller PCI) med tilleggsfaktorer.
  9. Andre hjertepasienter med funksjonssvikt. Tas inn etter individuell vurdering.

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud: Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med hjertesvikt (nyoppstått eller med akutt forverring/NYHA-klasse II-III).

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud: Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med følgetilstander ved alvorlig hjertesykdom, pasienter som har gjennomgått hjerteoperasjoner/utblokking, pasienter med kroniske sykdommer som GUCH og PAH, og pasienter med tilstander som krever ICD.

Mer informasjon om LHL - sykehuset Gardermoen

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter

Kartleggings- og vurderingsopphold - døgntilbud: Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med følgetilstander ved hjertesykdom både tidlig og sent i sykdomsstadiet, men også nyopererte pasienter som har behov for individuelt tilpasset rehabiliteringsopphold og som trenger oppfølging etter operasjon med tanke på mestring av hverdagen med hjertesykdom.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud: Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år, med følgetilstander ved alvorlig hjertesykdom og til pasienter som har gjennomgått hjerteoperasjoner.

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud: Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år, med følgetilstander ved alvorlig hjertesykdom, til pasienter som har gjennomgått hjerteoperasjoner og til pasienter i en senfase etter endt sykehusopphold, samt hjertesviktpasienter.

Mer informajson om Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter

Stamina Ringerike Rehabilitering

Kartleggings- og vurderingstilbud - dagtilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år som nylig har hatt infarkt, vært til utblokking (PCI), gjennomgått bypass- og eller kaffeoperasjon og pasienter med angina i stabil fase.
Tilbudet gis på Stamina Ringerike Rehabilitering, avdeling Ullevål.


Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - dagtilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år som nylig har hatt infarkt, vært til utblokking (PCI), gjennomgått bypass- og eller kaffeoperasjon og pasienter med angina i stabil fase.
Tilbudet gis på Stamina Ringerike Rehabilitering, avdeling Ullevål.

Mer informasjon om Stamina Ringerike Rehabilitering

Unicare Hokksund

Kartleggings- og vurderingstilbud - døgntilbud og dagtilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med følgetilstander ved alvorlig hjertesykdom og til pasienter som har gjennomgått hjerteoperasjoner.

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud og døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med følgetilstander ved alvorlig hjertesykdom og til pasienter som har gjennomgått hjerteoperasjoner.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - dagtilbud og døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med følgetilstander ved alvorlig hjertesykdom og til pasienter som har gjennomgått hjerteoperasjoner.

Mer informasjon om Unicare Hokksund

Unicare Landaasen

Kartleggings- og vurderingstilbud - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i laderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med følgetilstander ved alvorlig hjertesykdom og etter hjerteoperasjoner, til pasienter som har hatt hjerteinfarkt, operert stenting/ACB, operert hjerteklaff, pasienter med hjertesvikt og pasienter med alvorlig hjerterytmeforstyrrelser.

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud. Målgruppen er pasienter ialderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med følgetilstander ved alvorlig hjertesykdom og etter hjerteoperasjoner, til pasienter som har hatt hjerteinfarkt, operert stenting/ACB, operert hjerteklaff, pasienter med hjertesvikt og pasienter med alvorlig hjerterytmeforstyrrelser.
 
Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud: Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med følgetilstander ved alvorlig hjertesykdom og etter hjerteoperasjoner, til pasienter som har hatt hjerteinfarkt, operert stenting/ACB, operert hjerteklaff, pasienter med hjertesvikt og pasienter med alvorlig hjerterytmeforstyrrelser.  

Mer om Unicare Landaasen

 

Søk på ventetider på helsenorge.no

Les mer om henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Bruker- og interesseorganisasjoner

Det finnes flere bruker- og interesseorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte. Her er oversikt over noen organisasjoner som kan være aktuelle

Norges Handikapforbund (NHF) Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) Nasjonalforeningen for folkehelsen Foreningen for hjertesyke barn


Fant du det du lette etter?