Hjertesykdommer

Målgruppene for rehabilitering til pasienter med hjertesykdommer omfatter blant annet pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt, pasienter som har gjennomgått hjerteoperasjoner (f eks bypass- og klaffeoperasjon), pasienter med angina pectoris, hjertesvikt og rytmeforstyrrelser, samt hjertetransplanterte.

Les mer om hjertesykdommer på helsenorge.no  

Det er dag- og døgnbaserte rehabiliteringstilbud til pasienter med hjertesykdommer i helseforetak (sykehus) og ved private rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Sør-Øst.
 
Rehabiliteringstilbudene gis som individuelt tilpassede tilbud og/eller som gruppebaserte tilbud med individuell oppfølging.

Helseforetak i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Akershus universitetssykehus

Hjertetreningsgruppe

Oslo universitetssykehus

Hjerterehabilitering

Sykehuset i Vestfold

Hjerterehabilitering

Sykehuset Telemark

Hjerterehabilitering

Sørlandet sykehus

Hjertetreningsgruppe

Sykehuset Østfold

Hjerterehabilitering

Vestre Viken

Hjerterehabilitering, Ringerike sykehus

Privat ideelt sykehus i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Hjertetreningsgruppe

Diakonhjemmet sykehus

Rehabilitering etter hjerteinfarkt​

Private institusjoner i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Avonova Ringerike Rehabilitering (tidligere Stamina Ringerike Rehabilitering)

Kartleggings- og vurderingstilbud - dagtilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år som nylig har hatt infarkt, vært til utblokking (PCI), gjennomgått bypass- og eller kaffeoperasjon og pasienter med angina i stabil fase.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - dagtilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år som nylig har hatt infarkt, vært til utblokking (PCI), gjennomgått bypass- og eller kaffeoperasjon og pasienter med angina i stabil fase.

Tilbudene leveres av LHL Nimi på Ullevål Stadion.

Mer informasjon om tilbudene ved LHL Nimi

Godthaab Helse og Rehabilitering

Kartleggings- og vurderingstilbud – døgntilbud og dagtilbud. Tilbudet gis til personer over 18 år som er ferdig behandlet for sin hjertesykdom, men med behov for en tverrfaglig kartlegging og vurdering av behovet for livsstilsendring og eventuelt rehabilitering.

Individuelt tilpassede tilbud. Hovedmålet vil være å kartlegge behov for videre rehabilitering særlig med tanke på aktuelle tiltak og tjenester i hjemkommunen. Målet er videre at brukeren skal være motivert for nødvendige endringer i sin livsstil. En utvidet epikrise vil bli sendt til fastlege.

Mer informasjon om Godthaab Helse og Rehabilitering

Idrettens Helsesenter

Kartleggings- og vurderingstilbud - dagtilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med følgetilstander ved alvorlig hjertesykdom og til pasienter som har gjennomgått hjerteoperasjoner.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - dagtilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med følgetilstander ved alvorlig hjertesykdom og til pasienter som har gjennomgått hjerteoperasjoner.
 
Idrettens Helsesenter er lokalisert i Ekebergveien 101 i Oslo.

Mer informasjon om Idrettens Helsesenter

Lovisenberg rehabilitering

Kartleggings- og vurderingstilbud - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med gjennomgått hjertesykdom og uavklart rehabiliteringspotensiale- /behov, som blant annet ved følgende hjertetilstander:

  1. Hjertestansoverlevere.
  2. Innsatt profylaktisk ICD som følge av alvorlig hjertesykdom.
  3. Unge voksne med medfødt hjertefeil (GUCH).
  4. Voksne hjertepasienter i yrkesaktiv alder med kardiomyopati.
  5. Hjertetransplanterte.
  6. Hjerteopererte siste 6 måneder i yrkesaktiv alder som fortsatt opplever funksjonssvikt.
  7. Pasienter med pulmonal arteriell hypertensjon og hjertesvikt.
  8. Voksne i yrkesaktiv alder med nylig gjennomgått koronar hjertesykdom (ACB-operert eller PCI) med tilleggsfaktorer.
  9. Andre hjertepasienter med funksjonssvikt. Tas inn etter individuell vurdering.

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med hjertesvikt (nyoppstått eller med akutt forverring/NYHA-klasse II-III).

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med følgetilstander ved alvorlig hjertesykdom, pasienter som har gjennomgått hjerteoperasjoner/utblokking, pasienter med kroniske sykdommer som GUCH og PAH, og pasienter med tilstander som krever ICD.

Mer informasjon om LHL - sykehuset Gardermoen

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter

Kartleggings- og vurderingsopphold - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med følgetilstander ved hjertesykdom både tidlig og sent i sykdomsstadiet, men også nyopererte pasienter som har behov for individuelt tilpasset rehabiliteringsopphold og som trenger oppfølging etter operasjon med tanke på mestring av hverdagen med hjertesykdom.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år, med følgetilstander ved alvorlig hjertesykdom og til pasienter som har gjennomgått hjerteoperasjoner.

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år, med følgetilstander ved alvorlig hjertesykdom, til pasienter som har gjennomgått hjerteoperasjoner og til pasienter i en senfase etter endt sykehusopphold, samt hjertesviktpasienter.

Mer informasjon om Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter

Unicare Hokksund

Kartleggings- og vurderingstilbud - døgntilbud og dagtilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med følgetilstander ved alvorlig hjertesykdom og til pasienter som har gjennomgått hjerteoperasjoner.

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud og døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med følgetilstander ved alvorlig hjertesykdom og til pasienter som har gjennomgått hjerteoperasjoner.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - dagtilbud og døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med følgetilstander ved alvorlig hjertesykdom og til pasienter som har gjennomgått hjerteoperasjoner.

Mer informasjon om Unicare Hokksund

 

Lærings- og mestringssenter

Ved helseforetakenes Lærings- og mestringssenter er det kurs, opplæring og veiledning for deg som pasient og dine pårørende. Lærings- og mestringssentrene arbeider for at du og dine pårørende skal få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere helseutfordringer etter sykdom og skade.

Oversikt over Lærings- og mestringssenter ved helseforetakene i Helse Sør-Øst

Bruker- og interesseorganisasjoner

Det finnes flere bruker- og interesseorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte. Her er oversikt over noen organisasjoner som kan være aktuelle:

Foreningen for hjertesyke barnFunksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Nasjonalforeningen for folkehelsenNorges Handikapforbund (NHF)

  


 

Fant du det du lette etter?