Hjerneslag og traumatiske hjerneskader

Rehabiliteringstilbudene til pasienter med hjerneslag og traumatiske hjerneskader omfatter rehabiliteringen som starter etter akuttbehandlingen ved slagenheter i helseforetak (sykehus), intensiv trening lengre ute i pasientforløpet og ved langvarige/kroniske tilstander.

Les mer om hjerneslag på helsenorge.no


Det er rehabiliteringstilbud til pasienter med hjerneslag og traumatiske hjerneskader i helseforetak (sykehus) i regionen og ved private rehabiliteringsinstitusjoner som Helse Sør-Øst RHF har avtale med.  ​
Rehabiliteringen gis som individuelt tilpassede tilbud og/eller gruppebaserte tilbud med individuell oppfølging.
Rehabiliteringstilbudene gis som dagtilbud og/eller døgntilbud.

Sykehus som har rehabiliteringstilbud


Private institusjoner som har rehabiliteringstilbud

Bakke Senter for Mestring og Rehabilitering

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud og dagtilbud. 

Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med hjerneslag eller traumatiske hjerneskader etter akuttbehandling i helseforetak (sykehus), og pasienter med behov for intensiv trening lengre ute i pasientforløpet eller i en kronisk fase.

Bakke Ligger i Iddefjorden syd for Halden.

Mer informasjon om Bakke Senter for Mestring og Rehabilitering


Høyenhall Helse og Rehabilitering as

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud.

Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med alvorlig traumatisk hjerneskade som er ferdigbehandlet i sykehus.

Høyenhall ligger ved Vik i Hole kommune. Over Steinsfjorden og Krokskogen.

Mer informasjon om Høyenhall Helse og Rehabilitering as


Jeløy Kurbad

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud.

Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med hjerneslag (blødning eller infarkt) og pasienter med traumatiske hjerneskader.

Jeløy Kurbad ligger syd på Jeløya i Moss.

Mer informasjon om Jeløy Kurbad


Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud.

Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne fra 18 - 30 år og voksne over 30 år med hjerneinfarkt, hjerneslag, subarachoidalblødning (akutt blødning inne i hodeskallen, men utenfor selve hjernevevet), pasienter med traumatiske hjerneskader som har vært til akuttbehandling i slagenhet ved helseforetak (sykehus) og til pasienter som har behov for intensiv trening lengre ute i pasientforløpet eller ved en kronisk fase.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud.

Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne fra 18 - 30 år og voksne over 30 år med hjerneslag eller traumatiske hjerneskader. Tilbudet er også spesielt rettet mot pasienter med cerebralt insult, og pasienter med cerebral insult i en sekundær fase (1-4 år) med hemipareser og svekket funksjon i overekstremitet. Intensiv trening av spesifkke funksjoner inngår i tilbudet.

Skogli Ligger i sør-enden av Lillehammer.

Mer informasjon om Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter


Steffensrud Rehabiliteringssenter

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud eller dagtilbud.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud.

Målgruppen for tilbudet er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år eller voksne over 30 år med hjerneblødning, hjerneinfarkt, subaracnoidalblødning eller hjernetumor. Tilbudet gis etter akuttbehandling i slagenhet ved helseforetak (sykehus), som intensiv trening lengre ute i pasientforløpet eller ved en kronisk fase.

Steffensrud ligger på Bøverbru 15km syd for Gjøvik.

Mer informasjon om Steffensrud Rehabiliteringssenter


Unicare Fram AS

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud og dagtilbud. 

Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med hjerneslag og traumatiske hjerneskader etter akuttbehandling i slagenhet i helseforetak (sykehus), som intensiv trening lengre ute i pasientforløpet eller i en kronisk fase.

Unicare Fram AS ligger i Rykkinn i Bærum kommune.

Mer informajson om Unicare Fram AS


Vikersund Kurbad

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud.

Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med hjerneslag og traumatiske hjerneskader som er ferdig med akuttbehandling ved helseforetak (sykehus), eller pasienter som har behov for intensiv trening lengre ute i pasientforløpet eller ved en kronisk fase. Gruppetilbudet inneholder intensiv trening av spesifikke funksjoner som gangfunksjonstrening, intensiv arm-/håndfunksjonstrening og intensiv språktrening.

Vikersund Kurbad er sentrumsnært plassert ved Tyrifjorden i Buskerud.

Mer informasjon om Vikersund Kurbad