Hjerneslag og ervervet hjerneskade

Rehabiliteringstilbudene til pasienter med hjerneslag og ervervet hjerneskade omfatter rehabiliteringen som starter etter akuttbehandlingen ved slagenheter i helseforetak (sykehus), intensiv trening lengre ute i pasientforløpet og ved langvarige/kroniske tilstander.

Les mer om hjerneslag på helsenorge.no

Det er rehabiliteringstilbud til pasienter med hjerneslag og ervervet hjerneskade i helseforetak (sykehus) i regionen, ved private ideelle sykehus og ved private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med Helse Sør-Øst RHF.
Rehabiliteringen gis som individuelt tilpassede tilbud og/eller gruppebaserte tilbud med individuell oppfølging.
Rehabiliteringstilbudene gis som dagtilbud og/eller døgntilbud.

Helseforetak i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Akershus universitetssykehus

Hjerneslag - rehabilitering

Oslo universitetssykehus

Hjerneskade - tidligrehabilitering

Rehabilitering etter hjernehinneblødning

Sunnaas sykehus

Hjerneslag - rehabilitering

Hjerneskade, traumatisk - rehabilitering

Hjerneskade hos barn - rehabilitering

Hjerneskade - senfaserehabilitering

Hjerneskade - rehabilitering av kognitive følger

Hjerneskade - intensiv språktrening i gruppe

Hjerneskade - intensiv håndtrening

Locked-in syndrom

Poliklinisk treningsbehandling

Sykehuset i Vestfold

Cerebral parese - rehabilitering for barn og unge

eRehabilitering etter hjerneslag

Førerkortvurdering ved ervervet eller medfødt hjerneskade - rehabilitering

Hjerneslag - rehabilitering

Rehabilitering - gruppeopphold intensiv arm- og håndtrening

Rehabilitering - kognitiv rehabilitering i gruppe etter ervervet hjerneskade

Sykehuset Innlandet

Hjerneskade - arbeidsvurdering

Hjerneskade - funksjonsvurdering

Hjerneskade - intensiv språktrening i gruppe

Hjerneskade - intensiv trening av gang- eller håndfunksjon

Hjerneskade - rehabilitering av kognitive følgevirkninger

Rehabilitering hjerneskade - kontrollopphold

Sykehuset Telemark

Arbeidsvurdering etter ervervet hjerneskade - rehabilitering

Hjerneslag - rehabilitering

Rehabilitering cerebral parese, vurdering

Rehabilitering - Førerkortvurdering etter ervervet hjerneskade

Rehabilitering, i tidlig fase etter hjerneskade

Sørlandet sykehus

Rehabilitering etter ervervet hjerneskade

Rehabilitering - hjerneslag

Rehabilitering - Førerkortvurdering etter ervervet hjerneskade

Rehabilitering - Kognitive følgevirkninger ved ervervet hjerneskade

Rehabilitering - Kontrollopphold etter rehabilitering ved ervervet hjerneskade

Rehabilitering - Senfaserehabilitering i gruppe etter ervervet hjerneskade

Rehabilitering - Tidligrehabilitering etter ervervet hjerneskade

Private institusjoner i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Høyenhall Helse og Rehabilitering as

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud.

Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med alvorlig traumatisk hjerneskade som er ferdigbehandlet i sykehus.

Høyenhall ligger ved Vik i Hole kommune.

Mer informasjon om Høyenhall Helse og Rehabilitering as

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud.

Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne fra 18 - 30 år og voksne over 30 år med hjerneinfarkt, hjerneslag, subarachoidalblødning (akutt blødning inne i hodeskallen, men utenfor selve hjernevevet), pasienter med traumatiske hjerneskader som har vært til akuttbehandling i slagenhet ved helseforetak (sykehus) og til pasienter som har behov for intensiv trening lengre ute i pasientforløpet eller ved en kronisk fase.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud.

Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne fra 18 - 30 år og voksne over 30 år med hjerneslag eller traumatiske hjerneskader. Tilbudet er også spesielt rettet mot pasienter med cerebralt insult, og pasienter med cerebral insult i en sekundær fase (1-4 år) med hemipareser og svekket funksjon i overekstremitet. Intensiv trening av spesifikke funksjoner inngår i tilbudet.

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter ligger i sør-enden av Lillehammer.

Mer informasjon om Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter

Unicare Bakke

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud og dagtilbud. 

Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med hjerneslag eller traumatiske hjerneskader etter akuttbehandling i helseforetak (sykehus), og pasienter med behov for intensiv trening lengre ute i pasientforløpet eller i en kronisk fase.

Unicare Bakke ligger i Iddefjorden syd for Halden.

Mer informasjon om Unicare Bakke

Unicare Fram

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud og dagtilbud.

Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med hjerneslag og traumatiske hjerneskader etter akuttbehandling i slagenhet i helseforetak (sykehus), som intensiv trening lengre ute i pasientforløpet eller i en kronisk fase.

Unicare Fram AS ligger i Rykkinn i Bærum kommune.

Mer informasjon om Unicare Fram AS

Unicare Jeløy

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud.

Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med hjerneslag (blødning eller infarkt) og pasienter med traumatiske hjerneskader.

Unicare Jeløy ligger syd på Jeløya i Moss.

Mer informasjon om Unicare Jeløy

Unicare Steffensrud

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud eller dagtilbud.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud.

Målgruppen for tilbudet er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år eller voksne over 30 år med hjerneblødning, hjerneinfarkt, subaracnoidalblødning eller hjernetumor. Tilbudet gis etter akuttbehandling i slagenhet ved helseforetak (sykehus), som intensiv trening lengre ute i pasientforløpet eller ved en kronisk fase.

Unicare Steffensrud ligger på Bøverbru 15km syd for Gjøvik.

Mer informasjon om Unicare Steffensrud

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS


Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud.

Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med hjerneslag og traumatiske hjerneskader som er ferdig med akuttbehandling ved helseforetak (sykehus), eller pasienter som har behov for intensiv trening lengre ute i pasientforløpet eller ved en kronisk fase. Gruppetilbudet inneholder intensiv trening av spesifikke funksjoner som gangfunksjonstrening, intensiv arm-/håndfunksjonstrening og intensiv språktrening.

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter er sentrumsnært plassert ved Tyrifjorden i Buskerud.

Mer informasjon om Vikersund Bad Rehabiliteringssenter

Henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Rutiner for henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten er forskjellige, avhengig av hvem som henviser og hvor det skal henvises til.

Ventetider for rehabilitering

Det er tjenesten Velg behandlingssted på den offentlige helseportalen helsenorge.no som formidler ventetider for rehabilitering og for andre behandlinger innen habilitering, fysisk og psykisk helse og innen rus og avhengighet.

Lærings- og mestringssenter

Ved helseforetakenes Lærings- og mestringssenter er det kurs, opplæring og veiledning for deg som pasient og dine pårørende. Lærings- og mestringssentrene arbeider for at du og dine pårørende skal få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere helseutfordringer etter sykdom og skade.

Oversikt over Lærings- og mestringssenter ved helseforetakene i Helse Sør-Øst

Bruker- og interesseorganisasjoner

Det finnes flere bruker- og interesseorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte. Her er oversikt over noen organisasjoner som kan være aktuelle:

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)Landsforeningen for slagrammede (LFS)LHL HjerneslagNorges Handikapforbund (NHF)Personskadeforbundet LTN

Fant du det du lette etter?