HELSENORGE

Hjerneslag og ervervet hjerneskade

Rehabiliteringstilbudene til pasienter med hjerneslag og ervervet hjerneskade omfatter rehabiliteringen som starter etter akuttbehandlingen ved slagenheter i helseforetak (sykehus), intensiv trening lengre ute i pasientforløpet og ved langvarige/kroniske tilstander. Ervervet hjerneskade hos voksne er en skade som oppstår i en normalt utviklet hjerne i voksen alder. 

Målgrupper

​​Pasienter med hjerneslag og ervervet hjerneskade.

Les mer om hjerneslag på helsenorge.no

Det finnes rehabiliteringsti​lbud til pasienter med hjerneslag og ervervet hjerneskade i helseforetak (sykehus) i regionen, og ved private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med Helse Sør-Øst RHF.

Rehabiliteringen gis som individuelt tilpassede tilbud og/eller gruppebaserte tilbud med individuell oppfølging. Dagtilbud og/eller døgntilbud.

Helseforetak i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Akershus universitetssykehus

Hjerneslag - rehabilitering

Oslo universitetssykehus

Hjerneskade - tidligrehabilitering

Rehabilitering etter hjernehinneblødning

Sunnaas sykehus

Hjerneslag - rehabilitering

Hjerneskade, traumatisk - rehabilitering

Hjerneskade hos barn - rehabilitering

Hjerneskade - senfaserehabilitering

Hjerneskade - rehabilitering av kognitive følger

Hjerneskade - intensiv språktrening i gruppe

Hjerneskade - intensiv håndtrening

Locked-in syndrom

Poliklinisk treningsbehandling

Sykehuset i Vestfold

Cerebral parese - rehabilitering for barn og unge

Rehabilitering med fokus på mobilitet, inkludert vurdering av transportbehov og helsekrav for førerkort

Hjerneslag - rehabilitering

Rehabilitering - gruppeopphold intensiv arm- og håndtrening

Rehabilitering - kognitiv rehabilitering i gruppe etter ervervet hjerneskadeRehabilitering – Post commotio syndrom

Sykehuset Innlandet

Kognitiv rehabilitering

Rehabilitering - hjerneslag

Hjerneskade - arbeidsvurderingErvervet hjerneskade, kontrollopphold etter rehabilitering

Sykehuset Telemark

Arbeidsvurdering etter ervervet hjerneskade - rehabilitering

Hjerneslag - rehabilitering

Rehabilitering cerebral parese, vurdering

Rehabilitering - Førerkortvurdering etter ervervet hjerneskade

Rehabilitering, i tidlig fase etter hjerneskade

Sørlandet sykehus

Rehabilitering etter ervervet hjerneskade

Rehabilitering - hjerneslag

Rehabilitering - Førerkortvurdering etter ervervet hjerneskade

Rehabilitering - Kognitive følgevirkninger ved ervervet hjerneskade

Rehabilitering - Kontrollopphold etter rehabilitering ved ervervet hjerneskade

Rehabilitering - Senfaserehabilitering i gruppe etter ervervet hjerneskade

Rehabilitering - Tidligrehabilitering etter ervervet hjerneskade

​Private institusjoner i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Høyenhall Helse og Rehabilitering as

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud.

Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med alvorlig traumatisk hjerneskade som er ferdigbehandlet i sykehus.

Høyenhall ligger ved Vik i Hole kommune.

Mer informasjon om Høyenhall Helse og Rehabilitering as

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud.

Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne fra 18 - 30 år og voksne over 30 år med hjerneinfarkt, hjerneslag, subarachoidalblødning (akutt blødning inne i hodeskallen, men utenfor selve hjernevevet), pasienter med traumatiske hjerneskader som har vært til akuttbehandling i slagenhet ved helseforetak (sykehus) og til pasienter som har behov for intensiv trening lengre ute i pasientforløpet eller ved en kronisk fase.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud.

Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne fra 18 - 30 år og voksne over 30 år med hjerneslag eller traumatiske hjerneskader. Tilbudet er også spesielt rettet mot pasienter med cerebralt insult, og pasienter med cerebral insult i en sekundær fase (1-4 år) med hemipareser og svekket funksjon i overekstremitet. Intensiv trening av spesifikke funksjoner inngår i tilbudet.

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter ligger i sør-enden av Lillehammer.

Mer informasjon om Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter

Unicare Bakke

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud og dagtilbud. 

Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med hjerneslag eller traumatiske hjerneskader etter akuttbehandling i helseforetak (sykehus), og pasienter med behov for intensiv trening lengre ute i pasientforløpet eller i en kronisk fase.

Unicare Bakke ligger i Iddefjorden syd for Halden.

Mer informasjon om Unicare Bakke

Unicare Fram

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud og dagtilbud.

Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med hjerneslag og traumatiske hjerneskader etter akuttbehandling i slagenhet i helseforetak (sykehus), som intensiv trening lengre ute i pasientforløpet eller i en kronisk fase.

Unicare Fram AS ligger i Rykkinn i Bærum kommune.

Mer informasjon om Unicare Fram AS

Unicare Jeløy

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud.

Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med hjerneslag (blødning eller infarkt) og pasienter med traumatiske hjerneskader.

Unicare Jeløy ligger syd på Jeløya i Moss.

Mer informasjon om Unicare Jeløy

Unicare Steffensrud

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud eller dagtilbud.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud.

Målgruppen for tilbudet er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år eller voksne over 30 år med hjerneblødning, hjerneinfarkt, subaracnoidalblødning eller hjernetumor. Tilbudet gis etter akuttbehandling i slagenhet ved helseforetak (sykehus), som intensiv trening lengre ute i pasientforløpet eller ved en kronisk fase.

Unicare Steffensrud ligger på Bøverbru 15km syd for Gjøvik.

Mer informasjon om Unicare Steffensrud

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS


Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud.

Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med hjerneslag og traumatiske hjerneskader som er ferdig med akuttbehandling ved helseforetak (sykehus), eller pasienter som har behov for intensiv trening lengre ute i pasientforløpet eller ved en kronisk fase. Gruppetilbudet inneholder intensiv trening av spesifikke funksjoner som gangfunksjonstrening, intensiv arm-/håndfunksjonstrening og intensiv språktrening.

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter er sentrumsnært plassert ved Tyrifjorden i Buskerud.

Mer informasjon om Vikersund Bad Rehabiliteringssenter

Lærings- og mestringssenter

Ved helseforetakenes Lærings- og mestringssenter er det kurs, opplæring og veiledning for deg som pasient og dine pårørende. Lærings- og mestringssentrene arbeider for at du og dine pårørende skal få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere helseutfordringer etter sykdom og skade.

Oversikt over Lærings- og mestringssenter ved helseforetakene i Helse Sør-Øst

Bruker- og interesseorganisasjoner

Det finnes flere bruker- og interesseorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte. Her er oversikt over noen organisasjoner som kan være aktuelle:

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)Landsforeningen for slagrammede (LFS)LHL HjerneslagNorges Handikapforbund (NHF)Personskadeforbundet LTN

Fant du det du lette etter?