Hjerneslag og ervervet hjerneskade

Rehabiliteringstilbudene til pasienter med hjerneslag og ervervet hjerneskade omfatter rehabiliteringen som starter etter akuttbehandlingen ved slagenheter i helseforetak (sykehus), intensiv trening lengre ute i pasientforløpet og ved langvarige/kroniske tilstander.

Les mer om hjerneslag på helsenorge.no

Det er rehabiliteringstilbud til pasienter med hjerneslag og ervervet hjerneskade i helseforetak (sykehus) i regionen og ved private rehabiliteringsinstitusjoner som Helse Sør-Øst RHF har avtale med.  ​
Rehabiliteringen gis som individuelt tilpassede tilbud og/eller gruppebaserte tilbud med individuell oppfølging.
Rehabiliteringstilbudene gis som dagtilbud og/eller døgntilbud.

Sykehus i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Søk etter tilbud på sykehusenes nettsider

Private institusjoner i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Høyenhall Helse og Rehabilitering as

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud.

Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med alvorlig traumatisk hjerneskade som er ferdigbehandlet i sykehus.

Høyenhall ligger ved Vik i Hole kommune.

Mer informasjon om Høyenhall Helse og Rehabilitering as

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud.

Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne fra 18 - 30 år og voksne over 30 år med hjerneinfarkt, hjerneslag, subarachoidalblødning (akutt blødning inne i hodeskallen, men utenfor selve hjernevevet), pasienter med traumatiske hjerneskader som har vært til akuttbehandling i slagenhet ved helseforetak (sykehus) og til pasienter som har behov for intensiv trening lengre ute i pasientforløpet eller ved en kronisk fase.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud.

Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne fra 18 - 30 år og voksne over 30 år med hjerneslag eller traumatiske hjerneskader. Tilbudet er også spesielt rettet mot pasienter med cerebralt insult, og pasienter med cerebral insult i en sekundær fase (1-4 år) med hemipareser og svekket funksjon i overekstremitet. Intensiv trening av spesifikke funksjoner inngår i tilbudet.

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter ligger i sør-enden av Lillehammer.

Mer informasjon om Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter

Unicare Bakke

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud og dagtilbud. 

Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med hjerneslag eller traumatiske hjerneskader etter akuttbehandling i helseforetak (sykehus), og pasienter med behov for intensiv trening lengre ute i pasientforløpet eller i en kronisk fase.

Unicare Bakke ligger i Iddefjorden syd for Halden.

Mer informasjon om Unicare Bakke

Unicare Fram

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud og dagtilbud.

Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med hjerneslag og traumatiske hjerneskader etter akuttbehandling i slagenhet i helseforetak (sykehus), som intensiv trening lengre ute i pasientforløpet eller i en kronisk fase.

Unicare Fram AS ligger i Rykkinn i Bærum kommune.

Mer informasjon om Unicare Fram AS

Unicare Jeløy

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud.

Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med hjerneslag (blødning eller infarkt) og pasienter med traumatiske hjerneskader.

Unicare Jeløy ligger syd på Jeløya i Moss.

Mer informasjon om Unicare Jeløy

Unicare Steffensrud

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud eller dagtilbud.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud.

Målgruppen for tilbudet er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år eller voksne over 30 år med hjerneblødning, hjerneinfarkt, subaracnoidalblødning eller hjernetumor. Tilbudet gis etter akuttbehandling i slagenhet ved helseforetak (sykehus), som intensiv trening lengre ute i pasientforløpet eller ved en kronisk fase.

Unicare Steffensrud ligger på Bøverbru 15km syd for Gjøvik.

Mer informasjon om Unicare Steffensrud

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS


Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud.

Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med hjerneslag og traumatiske hjerneskader som er ferdig med akuttbehandling ved helseforetak (sykehus), eller pasienter som har behov for intensiv trening lengre ute i pasientforløpet eller ved en kronisk fase. Gruppetilbudet inneholder intensiv trening av spesifikke funksjoner som gangfunksjonstrening, intensiv arm-/håndfunksjonstrening og intensiv språktrening.

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter er sentrumsnært plassert ved Tyrifjorden i Buskerud.

Mer informasjon om Vikersund Bad Rehabiliteringssenter

Bruker- og interesseorganisasjoner

Det finnes flere bruker- og interesseorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte. Her er oversikt over noen organisasjoner som kan være aktuelle:

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)Landsforeningen for slagrammede (LFS)LHL HjerneslagNorges Handikapforbund (NHF)Personskadeforbundet LTN

Fant du det du lette etter?