Henvisning til rehabilitering og habilitering

Rutiner for henvisning til rehabilitering og habilitering i spesialisthelsetjenesten er forskjellige avhengig av hvem som henviser og hvor det henvises til.

Rehabilitering

Regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus rettighetsvurderer alle henvisninger fra fastleger, avtalespesialister og andre med henvisningsrett til rehabiliteringsopphold ved de private rehabiliteringsinstitusjonene som har avtale med det regionale helseforetaket i helseregion sør-øst.

Mer om henvisningsrutiner for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Sjekkliste for henvisning til rehabilitering ReHabiliteringstelefonen Til ventetider for rehabilitering på Helsenorge.no

  

Habilitering barn og unge

Henvisning til habilitering for barn og unge skal sendes det enkelte helseforetak (sykehus)/behandlingssted.

Mer om habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten Sjekkliste ved henvisning til habilitering for barn og unge i spesialisthelsetjenesten ReHabiliteringstelefonenTil ventetider for habilitering til barn og unge på Helsenorge.no

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.