Henvisning til rehabilitering

Regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus rettighetsvurderer alle henvisninger fra fastleger og avtalespesialister til rehabiliteringsopphold ved de private rehabiliteringsinstitusjonene som har avtale med det regionale helseforetaket i helseregion sør-øst.

Henvisninger til rehabilitering skal sendes elektronisk.

På disse sidene finner du sjekkliste for utfylling av henvisning til rehabilitering og informasjon om de ulike henvisningsrutinene som gjelder for rehabilitering til behandlingstilbud i helseforetak (sykehus) og ved private institusjoner, samt henvisningsrutiner for behandling av barn/unge og voksne med sykelig overvekt.

Sjekkliste for henvisning til rehabiliteringHenvisningsrutinerOversikt over ventetider ved private rehabiliteringsinstitusjonerReHabiliteringstelefonen