Diabetes type 1

​Denne diagnosegruppen omfatter rehabilitering til pasienter med diabetes type 1 med særlig krevende tilstander/livsfaser.

​Det er ulike kurs og lærings- og mestringstilbud til pasienter med diabetes ved de fleste av helseforetakenes (sykehusenes) Lærings- og mestringssenter. Kontaktinformasjon om dette finner du på nettsidene til helseforetakene.
Det er også rehabiliteringstilbud til pasienter med diabetes type 1 ved en privat rehabiliteringsinstitusjon i regionen.
Rehabiliteringstilbudene gis som individuelt tilpassede tilbud og/eller gruppebaserte tilbud med individuell oppfølging.


Sykehus som har rehabiliteringstilbud


Privat institusjon som har rehabiliteringstilbud

Norsk Diabetikersenter

 

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud.

Målgruppen er personer i alderen unge voksne 18 - 30 pr, voksne over 30 år med insulinkrevende diabetes type 1 som trenger poliklinisk behandling, oppfølging og opplæring i spesialisthelsetjenesten. Pasienter med særlig krevende tilstander/livsfaser prioriteres.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - dagtilbud.

Målgruppen er personer i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med insulinkrevende diabetes type 1 som i tillegg til poliklinisk behandling, trenger opplærling og oppfølging i form av kurs/gruppesamlinger. Enkelte kurs/grupper er også tilpasset følge av nære pårørende.

Norsk Diabetikersenter holder til på Lilleaker ca 10 km vest for Oslo sentrum, på grensen til Bærum kommune.

Mer om Norsk Diabetikersenter