Diabetes type 1

Denne diagnosegruppen omfatter rehabilitering til pasienter med diabetes type 1 med særlig krevende tilstander/livsfaser.

Det er ulike kurs og lærings- og mestringstilbud til pasienter med diabetes ved de fleste av helseforetakenes (sykehusenes) Lærings- og mestringssenter. Kontaktinformasjon om dette finner du på nettsidene til helseforetakene.
Det er også rehabiliteringstilbud til pasienter med diabetes type 1 ved en privat rehabiliteringsinstitusjon i regionen.
Rehabiliteringstilbudene gis som individuelt tilpassede tilbud og/eller gruppebaserte tilbud med individuell oppfølging.

Sykehus som har rehabiliteringstilbud

Privat institusjon som har rehabiliteringstilbud

Norsk Diabetikersenter

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud.

Målgruppen er personer i alderen unge voksne 18 - 30 pr, voksne over 30 år med insulinkrevende diabetes type 1 som trenger poliklinisk behandling, oppfølging og opplæring i spesialisthelsetjenesten. Pasienter med særlig krevende tilstander/livsfaser prioriteres.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - dagtilbud.

Målgruppen er personer i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med insulinkrevende diabetes type 1 som i tillegg til poliklinisk behandling, trenger opplærling og oppfølging i form av kurs/gruppesamlinger. Enkelte kurs/grupper er også tilpasset følge av nære pårørende.

Norsk Diabetikersenter holder til på Lilleaker ca 10 km vest for Oslo sentrum, på grensen til Bærum kommune.

Mer om Norsk Diabetikersenter

 

Les mer om henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Bruker- og interesseorganisasjoner

Det finnes flere bruker- og interesseorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte. Her er oversikt over noen organisasjoner som kan være aktuelle

Norges Handikapforbund (NHF) Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Diabetesforbundet
Fant du det du lette etter?