Diabetes type 1

Denne diagnosegruppen omfatter rehabilitering til pasienter med diabetes type 1 med særlig krevende tilstander/livsfaser.

Målgrupper

Pasienter med diabetes type 1 med særlig krevende tilstander/livsfaser.​

Det finnes ulike kurs og lærings- og mestringstilbud til pasienter med diabetes ved de fleste av helseforetakenes (sykehusenes) lærings- og mestringssenter.

Det finnes også rehabiliteringstilbud til pasienter med diabetes type 1 ved en privat rehabiliteringsinstitusjon i Helse Sør-Øst. Rehabiliteringstilbudet gis som individuelt tilpassede tilbud og/eller gruppebaserte tilbud med individuell oppfølging.

Privat institusjon i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Norsk Diabetessenter

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud.

Målgruppen er personer i alderen unge voksne 18 - 30 pr, voksne over 30 år med insulinkrevende diabetes type 1 som trenger poliklinisk behandling, oppfølging og opplæring i spesialisthelsetjenesten. Pasienter med særlig krevende tilstander/livsfaser prioriteres.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - dagtilbud.

Målgruppen er personer i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med insulinkrevende diabetes type 1 som i tillegg til poliklinisk behandling, trenger opplærling og oppfølging i form av kurs/gruppesamlinger. Enkelte kurs/grupper er også tilpasset følge av nære pårørende.

Norsk Diabetessenter holder til på Lilleaker ca. 10 km vest for Oslo sentrum, på grensen til Bærum kommune.

Mer om Norsk Diabetessenter

 
 

Lærings- og mestringssenter

Ved helseforetakenes Lærings- og mestringssenter er det kurs, opplæring og veiledning for deg som pasient og dine pårørende. Lærings- og mestringssentrene arbeider for at du og dine pårørende skal få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere helseutfordringer etter sykdom og skade.

Oversikt over Lærings- og mestringssenter ved helseforetakene i Helse Sør-Øst

Bruker- og interesseorganisasjoner

Det finnes flere bruker- og interesseorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte. Her er oversikt over noen organisasjoner som kan være aktuelle:

Diabetesforbundet

Norges Handikapforbund (NHF)    

 

Fant du det du lette etter?