Covid-19

Følgende sykehus (helseforetak) og private rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Sør-Øst har rehabiliteringstilbud til pasienter som har gjennomgått covid-19 sykdom:

​Sykehus i Helse Sør-Øst med rehabiliteringstilbud

Sunnaas sykehus 

Sunnaas sykehus tar imot pasienter med covid-19 sykdom både til rehabiliteringsopphold og for vurdering av rehabiliteringsbehov. Innleggelse ved Sunnaas sykehus vil spesielt være aktuelt for pasienter med komplekse motoriske, sensoriske og kognitive utfall. Sykehuset har også en veiledningstjeneste for pasienter, pårørende og helsepersonell og bistår med rådgiving og veiledning om passende rehabiliteringstilbud for den individuelle pasienten.

Sykehuset Innlandet

Sykehuset Innlandet har rehabiliteringstilbud til pasienter som har gjennomgått covid-19 infeksjon. Rehabiliteringen gis på Granheim lungesykehus, ved fysikalsk medisin og rehabilitering i Gjøvik og ved fysikalsk medisin og rehabilitering på Ottestad.

Sykehuset i Vestfold

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet ved Sykehuset i Vestfold gir tilbud om helhetlig rehabiliteringsforløp til pasienter med gjennomgått covid-19 infeksjon, som er i behov av tverrfaglig og/eller spesialisert rehabilitering. Rehabilitering tilbys som poliklinisk, døgnopphold eller som ambulerende tjeneste alene eller i kombinasjon med døgnopphold.

Private institusjoner i Helse Sør-Øst med rehabiliteringstilbud

LHL-sykehuset Gardermoen

LHL-sykehuset Gardermoen har rehabiliteringstilbud til pasienter med covid-19. Tilbudet er til pasienter som har hatt respiratorbehandling, har fått annen intensiv behandling eller sliter med andre utfordringer knyttet til covid-19 sykdom. Rehabiliteringstilbudet inngår i diagnosegruppen "Lungesykdommer".

Ringen Rehabiliteringssenter

Ringen rehabiliteringssenter har rehabiliteringstilbud til pasienter med covid-19 som har lungeproblemer. Tilbudet inngår i diagnosegruppen "Lungesykdommer".

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter har rehabiliteringstilbud til pasienter med covid-19 som har et komplekst sykdomsbilde. Tilbudet inngår i diagnosegruppen "Sammensatte og/eller komplekse lidelser".

Stiftelsen CatoSenteret 

Stiftelsen CatoSenteret har rehabiliteringstilbud til pasienter med covid-19 som har et komplekst sykdomsbilde. Tilbudet inngår i diagnosegruppen "Sammensatte og/eller komplekse lidelser".

Unicare Bakke

Unicare Bakke har rehabiliteringstilbud til pasienter med covid-19 som har et komplekst sykdomsbilde. Tilbudet inngår i diagnosegruppen "Sammensatte og/eller komplekse lidelser".

Unicare Hokksund

Unicare Hokksund har rehabiliteringstilbud til pasienter med covid-19 som har lungeproblemer. Tilbudet inngår i diagnosegruppen "Lungesykdommer".

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter har rehabiliteringstilbud til pasienter med covid-19 som har et komplekst sykdomsbilde. Tilbudet inngår i diagnosegruppen "Sammensatte og/eller komplekse lidelser".


Fant du det du lette etter?