Covid-19

Noen behandlingssteder har opprettet eget tilbud for covid-19 pasienter, mens andre dekker behov innen tilbud som allerede finnes for andre lignende pasientgrupper.


Målgrupper

De aller fleste som har gjennomgått covid-19 blir friske, men enkelte kan imidlertid få senfølger. Det gjelder både de som har vært innlagt i sykehus og de som har gjennomgått covid-19 uten særlig kontakt med helsevesenet. Symptomer som vedvarer over fire uker, og som gjør det vanskelig å delta i hverdagsaktiviteter som før sykdom - i hjem, arbeid, skole eller fritid, bør vurderes med tanke på rehabiliteringstiltak. Alvorlighetsgraden av funksjonstapet vil være avgjørende for spesialiseringsnivå på eventuelle rehabiliteringstiltak.​

De mest aktuelle rehabiliteringstilbudene vil være innen diagnosegruppene lungesykdommer, sammensatte og/ eller komplekse lidelser, og for noen rehabilitering med arbeid som mål

Ta kontakt med regional koordinerende enhet (RKE) for å få mer utfyllende informasjon om rehabiliteringstilbudene. ReHabiliteringstelefonen 800 300 61.

​​​Rehabiliteringstilbud i Helse Sør-Øst

I Helse Sør-Øst er det rehabiliteringstilbud til pasienter som har gjennomgått covid-19 sykdom i helseforetak/sykehus, og ved private rehabiliteringsinstitusjoner og sykehus som har avtale med Helse Sør–Øst RHF. I tillegg er det regionale senfølgeklinikker ved Sykehuset i Vestfold og ved Sunnaas sykehus. Mer informasjon om disse finner du lengre ned på siden. 

Senfølger og r​ehabilitering etter covid-19 - Helsedirektoratet

​​Les mer om senfølger etter covid-19 på Helsenorge​

Helseforetak i Helse Sør-Øst med covid-19 rehabilitering

Sunnaas sykehus HF

Sunnaas sykehus tar imot pasienter med covid-19 sykdom både til rehabiliteringsopphold og for vurdering av rehabiliteringsbehov. Innleggelse ved Sunnaas sykehus vil spesielt være aktuelt for pasienter med komplekse motoriske, sensoriske og kognitive utfall.

Covid-19-rehabilitering 

Sunnaas sykehus har også et tverrfaglig utredningstilbud til pasienter med senfølger etter covid-19 sykdom

Covid-19-senfølgeutredning

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet har rehabiliteringstilbud til pasienter som har gjennomgått covid-19 infeksjon. Rehabiliteringen gis på Granheim lungesykehus, ved fysikalsk medisin og rehabilitering i Gjøvik og ved fysikalsk medisin og rehabilitering på Ottestad.

Sykehuset Innlandet

Sykehuset i Vestfold

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet ved Sykehuset i Vestfold gir tilbud om helhetlig rehabiliteringsforløp til pasienter med gjennomgått covid-19 infeksjon, som er i behov av tverrfaglig og/eller spesialisert rehabilitering. Rehabilitering tilbys som poliklinisk, døgnopphold eller som ambulerende tjeneste alene eller i kombinasjon med døgnopphold.

Rehabilitering-covid-19

Sykehuset i Vestfold har også et rehabiliteringstilbud til personer som opplever funksjonsnedsettelser i etterkant av å ha gjennomgått et mildt vocid-19-forløp.

Rehabilitering-covid-19, vedvarende plager etter mildt forløp

Sykehuset i Vestfold har i tillegg et tverrfaglig utredningstilbud til pasienter med senfølger etter covid-19 sykdom

Rehabilitering-senfølgeutredning etter covid-19

Sørlandet sykehus

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR) ved Sørlandet sykehus, gir rehabiliteringstilbud til pasienter som har gjennomgått covid-19 infeksjon.

Rehabilitering-covid-19​​

Sykehus i Helse Sør-Øst med covid-19 rehabilitering

LHL-sykehuset Gardermoen

LHL - sykehuset Gardermoen har rehabiliteringstilbud til pasienter med covid-19. Tilbudet er til pasienter som har utfordringer med lungefunksjonen etter covid-19 sykdom.

LHL - sykehuset Gardermoen

 

 

Regionale senfølgeklinikker etter covid-19 sykdom

Flere som har gjennomgått covid-19 sykdom opplever plager som utmattelse, muskelsvakhet, kognitive problemer, angst og respirasjonsbesvær. Dette kan man oppleve både etter milde og alvorlige forløp av covid-19 sykdom. For noen påvirker plagene livskvaliteten i betydelig grad. Pasienter som sliter med komplekse og sammensatte plager i mer enn 8 uker etter symptomdebut kan få et tverrfaglig utredningstilbud ved en regional senfølgeklinikk.

I Helse Sør-Øst er det regionale senfølgeklinikker ved Sykehuset i Vestfold og Sunnaas sykehus. Pasienter fra hele Helse Sør-Øst kan henvises hit.

Sykehuset i Vestfold

Sunnaas sykehus

Kommunale rehabiliteringstilbud

Koordinerende enhet og/eller tjenestekontoret i kommunen du bor i kan gi deg informasjon om kommunale rehabiliteringstilbud til pasienter med covid-19 sykdom.​

Egenmestring og statistikk

Egenmestring etter covid-19 sykdom

WHO har utarbeidet en brosjyre med råd til personer som har hatt covid-19 sykdom. Brosjyren inneholder råd om hvordan håndtere pustevansker, stemme, spising, drikking og svelging, samt øvelser for fysisk funksjon og styrke. Brosjyren inneholder også råd for humørsvingninger, hukommelse og konsentrasjon, samt råd om daglige aktiviteter og psykisk helse. Brosjyren er oversatt til norsk av Regional kompetansetjeneste for rehabilitering, med støtte fra Helsedirektoratet.

Pasientbrosjyre med råd til selvhjelp etter covid-19

​​Henvisningspraksis/statistikk

Regional koordinerende enhet i Helse Sør-Øst rettighetsvurderer alle henvisninger til rehabilitering, inkludert covid-19 rehabilitering, fra primærhelsetjenesten til private rehabiliteringsinstitusjoner. Dette gjelder til de institusjonene som ikke har formell vurderingskompetanse, som har avtale med det regionale helseforetaket eller er en godkjent leverandør av HELFO under ordningen fritt behandlingsvalg (FBV-leverandør) innenfor rehabiliteringsfeltet.

Tabellen viser antall nye henvisninger fra fastleger til covid-19 rehabilitering, til de private rehabiliteringsinstitusjonene som har avtale med regionalt helseforetak i angitte periode.

Pr. 30. oktober 2022 har regional koordinerende enhet mottatt 809 henvisninger til covid-19 rehabilitering. 

Statistikk
​Periode i 2022 ​Antall nye henvisninger
​Januar

​87
Februar

​82
​Mars
​87

April
​​95

​​Mai​

​89
​Juni

​96
​Juli

​​32

​August

​​63
​September
​​86

​Oktober
​​90

​November
​​87
Statistikk
​Periode i 2021​Antall nye henvisninger
​Januar​13
​Februar​15
​Mars​22
​April​38
​Mai​60
​Juni​88
​Juli​35
​August​59
​September68​
​Oktober​50
​November​64
​Desember​43

Avslagsprosent per 31.12. 2021

17 %

Geografisk fordeling totalt, 01.01.2021 - 31.12.2021

Oslo 191, Viken 278, Innlandet 52, Vestfold og Telemark 12, Agder 16
*verdier under 5 vises ikke

 

Lærings- og mestringssenter

Ved helseforetakenes Lærings- og mestringssenter er det kurs, opplæring og veiledning for deg som pasient og dine pårørende. Lærings- og mestringssentrene arbeider for at du og dine pårørende skal få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere helseutfordringer etter sykdom og skade.

Oversikt over Lærings- og mestringssenter ved helseforetakene i Helse Sør-ØstFant du det du lette etter?