CFS/ME (diagnostisert)

Denne diagnosegruppen omfatter rehabilitering til pasienter som er diagnostisert med CFS/ME, som er forkortelser for kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati). 

Rehabiliteringstilbudene er vesentlig relatert til pasienter med mild eller moderat grad. Det er tilbud ved sykehus og ved private rehabiliteringsinstitusjoner. Rehabiliteringen gis som individuelt tilpassede tilbud og/eller gruppebaserte tilbud med individuell oppfølging. 

For oversikt over ventetider til rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med Helse Sør-Øst RHF se vår oversikt her.

Sykehus som har rehabiliteringstilbud

Private institusjoner i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud 

Rehabiliteringssenteret AiR

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging. Døgntilbud.

Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med mild eller moderat grad av ME/CFS som har gjennomgått bred diagnostisk vurdering i primær- og/eller spesialisthelsetjenesten.

Mer informasjon om Rehabiliteringssenteret AiR

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging, - døgntilbud.
Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med mild til moderat grad av ME/CFS, med et funksjonsnivå som gjør at pasienten kan nyttiggjøre seg av et rehabiliteringstilbud.

Stiftelsen CatoSenteret

Individuelt tilpassede tilbud. Døgntilbud og dagtilbud.

Målgruppen er barn og ungdom under 18 år som har gjennomgått bred diagnostisk vurdering i primær- og/eller spesialisthelsetjenesten og har diagnostisert CFS/ME. Vesentlig til pasienter med sykdom av mild og moderat grad.

Mer informasjon om Stiftelsen CatoSenteret

Sørlandets Rehabiliteringssenter Eiken

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud.

Målgruppen er unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år, med mild eller moderat grad av diagnostisert CFS/ME.

Mer informasjon om Sørlandets Rehabiliteringssenter

Unicare Friskvern

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud, gruppebasert tilbud med individuell oppfølging, -dagtilbud.
Målgruppen er barn, unge og voksne med diagnostisert ME/CFS, som har gjennomgått bred diagnostisk vurdering i primær og/eller spesialisthelsetjenesten. Aldersinndelingen er Barn og ungdom under 18 år, unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år.

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS


Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud. Målgruppen er unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med CFS/ME av mild og moderat grad.  

Til oversikt over ventetider for rehabilitering

Les mer om henvisningsrutiner for rehabilitering

Bruker- og interesseorganisasjoner

Det finnes flere bruker- og interesseorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte. Her er oversikt over noen organisasjoner som kan være aktuelle

Norges Handikapforbund (NHF) Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)ME-foreningen (Norges myalgisk encefalopati forening)
Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.