CFS/ME

CFS/ME (kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati) er en sykdom som rammer i ulik grad og er uten kjent årsak. Hovedsymptomet er langvarig utmattelse. Det er rehabiliteringstilbud til barn og unge og til voksne med CFS/ME.

Målgruppe​r

​​Målgruppen for rehabiliteringstilbudene er pasienter som er diagnostisert med en mild eller moderat grad av CFS/ME.

Les mer om CFS/ME på Helsenorge​

Det finnes rehabiliterings​tilbud i helseforetak (sykehus) og ved private rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Sør-Øst. Rehabiliteringen gis som individuelt tilpassede tilbud og/eller gruppebaserte tilbud med individuell oppfølging. 

Helseforetak i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

​Sykehuset i Vestfold

Utmattelse - vurdering og behandling

Sykehuset Innlandet

Poliklinisk rehabilitering i gruppe for personer med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME)

Private ideelle sykehus i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Diakonhjemmet

CFS/ME (Kronisk utmattelsessyndrom)

Private institusjoner i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud 

Rehabiliteringssenteret AiR

​​CFS/ME-rehabilitering​

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter

CFS/ME

Stiftelsen CatoSenteret

​​Rehabilitering av barn og unge med CFS/ME og langvarig utmattelse​

Sørlandets rehabiliteringssenter

CFS/ME - gruppe

Unicare Friskvern

Rehabilitering for kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME)

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS

CFS/ME Mestringskurs​

Lærings- og mestringssenter

Ved helseforetakenes Lærings- og mestringssenter er det kurs, opplæring og veiledning for deg som pasient og dine pårørende. Lærings- og mestringssentrene arbeider for at du og dine pårørende skal få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere helseutfordringer etter sykdom og skade.

Oversikt over Lærings- og mestringssenter ved helseforetakene i Helse Sør-Øst

Bruker- og interesseorganisasjoner

Det finnes flere bruker- og interesseorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte. Her er oversikt over noen organisasjoner som kan være aktuelle

Norges Handikapforbund (NHF) Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) ME-foreningen (Norges myalgisk encefalopati forening)

Fant du det du lette etter?