HELSENORGE

CFS/ME (diagnostisert)

Denne diagnosegruppen omfatter rehabilitering til pasienter som er diagnostisert med CFS/ME (kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati).

Rehabiliteringstilbudene er vesentlig relatert til pasienter med mild eller moderat grad av CFS/ME. Det er tilbud i helseforetak (sykehus) og ved private rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Sør-Øst. Rehabiliteringen gis som individuelt tilpassede tilbud og/eller gruppebaserte tilbud med individuell oppfølging. 

Helseforetak i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Oslo universitetssykehus

Rehabilitering for voksne med CFS/ME

Sykehuset i Vestfold

Utmattelse - vurdering og behandling

Sykehuset Innlandet

Poliklinisk rehabilitering i gruppe for personer med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME)

Private ideelle sykehus i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Diakonhjemmet

CFS/ME (Kronisk utmattelsessyndrom)

Private institusjoner i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud 

Rehabiliteringssenteret AiR

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging. Døgntilbud.

Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med mild eller moderat grad av ME/CFS som har gjennomgått bred diagnostisk vurdering i primær- og/eller spesialisthelsetjenesten.

Mer informasjon om Rehabiliteringssenteret AiR

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging, - døgntilbud.

Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med mild til moderat grad av ME/CFS, med et funksjonsnivå som gjør at pasienten kan nyttiggjøre seg av et rehabiliteringstilbud.

Mer informasjon om Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter

Stiftelsen CatoSenteret

Individuelt tilpassede tilbud. Døgn- og dagtilbud.   

Målgruppen er barn og ungdom under 18 år som har gjennomgått bred diagnostisk vurdering i primær- og/eller spesialisthelsetjenesten og har diagnostisert CFS/ME. Vesentlig til pasienter med sykdom av mild og moderat grad.

Mer informasjon om Stiftelsen CatoSenteret

Sørlandets rehabiliteringssenter

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging. Døgntilbud.

Målgruppen er unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år, med mild eller moderat grad av diagnostisert CFS/ME.

Mer informasjon om Sørlandets rehabiliteringssenter

Unicare Friskvern

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud.
Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging -dagtilbud.

Målgruppen er unge voksen over 18 år med diagnostisert ME/CFS, som har gjennomgått bred diagnostisk vurdering i primær og/eller spesialisthelsetjenesten.

Mer informasjon om Unicare Friskvern

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud.

Målgruppen er unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med CFS/ME av mild og moderat grad.

Mer informasjon om Vikersund Bad Rehabiliteringssenter

Lærings- og mestringssenter

Ved helseforetakenes Lærings- og mestringssenter er det kurs, opplæring og veiledning for deg som pasient og dine pårørende. Lærings- og mestringssentrene arbeider for at du og dine pårørende skal få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere helseutfordringer etter sykdom og skade.

Oversikt over Lærings- og mestringssenter ved helseforetakene i Helse Sør-Øst

Bruker- og interesseorganisasjoner

Det finnes flere bruker- og interesseorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte. Her er oversikt over noen organisasjoner som kan være aktuelle

Norges Handikapforbund (NHF) Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) ME-foreningen (Norges myalgisk encefalopati forening)

Fant du det du lette etter?