CFS/ME (diagnostisert)

Denne diagnosegruppen omfatter rehabilitering til pasienter som er diagnostisert med CFS/ME (kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati).

Rehabiliteringstilbudene er vesentlig relatert til pasienter med mild eller moderat grad av CFS/ME. Det er tilbud i helseforetak (sykehus) og ved private rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Sør-Øst. Rehabiliteringen gis som individuelt tilpassede tilbud og/eller gruppebaserte tilbud med individuell oppfølging. 

Helseforetak i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Oslo universitetssykehus

Rehabilitering for voksne med CFS/ME

Sykehuset i Vestfold

Utmattelse - vurdering og behandling

Sykehuset Innlandet

Poliklinisk rehabilitering i gruppe for personer med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME)

Private institusjoner i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud 

Rehabiliteringssenteret AiR

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging. Døgntilbud.

Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med mild eller moderat grad av ME/CFS som har gjennomgått bred diagnostisk vurdering i primær- og/eller spesialisthelsetjenesten.

Mer informasjon om Rehabiliteringssenteret AiR

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging, - døgntilbud.

Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med mild til moderat grad av ME/CFS, med et funksjonsnivå som gjør at pasienten kan nyttiggjøre seg av et rehabiliteringstilbud.

Mer informasjon om Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter

Stiftelsen CatoSenteret

Individuelt tilpassede tilbud. Døgn- og dagtilbud.   

Målgruppen er barn og ungdom under 18 år som har gjennomgått bred diagnostisk vurdering i primær- og/eller spesialisthelsetjenesten og har diagnostisert CFS/ME. Vesentlig til pasienter med sykdom av mild og moderat grad.

Mer informasjon om Stiftelsen CatoSenteret

Sørlandets rehabiliteringssenter

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging. Døgntilbud.

Målgruppen er unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år, med mild eller moderat grad av diagnostisert CFS/ME.

Mer informasjon om Sørlandets rehabiliteringssenter

Unicare Friskvern

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud.
Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging -dagtilbud.

Målgruppen er unge voksen over 18 år med diagnostisert ME/CFS, som har gjennomgått bred diagnostisk vurdering i primær og/eller spesialisthelsetjenesten.

Mer informasjon om Unicare Friskvern

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud.

Målgruppen er unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med CFS/ME av mild og moderat grad.

Mer informasjon om Vikersund Bad Rehabiliteringssenter

Henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Rutiner for henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten er forskjellige, avhengig av hvem som henviser og hvor det skal henvises til.

Ventetider for rehabilitering

Det er tjenesten Velg behandlingssted på den offentlige helseportalen helsenorge.no som formidler ventetider for rehabilitering og for andre behandlinger innen habilitering, fysisk og psykisk helse og innen rus og avhengighet.

Lærings- og mestringssenter

Ved helseforetakenes Lærings- og mestringssenter er det kurs, opplæring og veiledning for deg som pasient og dine pårørende. Lærings- og mestringssentrene arbeider for at du og dine pårørende skal få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere helseutfordringer etter sykdom og skade.

Oversikt over Lærings- og mestringssenter ved helseforetakene i Helse Sør-Øst

Bruker- og interesseorganisasjoner

Det finnes flere bruker- og interesseorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte. Her er oversikt over noen organisasjoner som kan være aktuelle

Norges Handikapforbund (NHF) Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) ME-foreningen (Norges myalgisk encefalopati forening)

Fant du det du lette etter?