CFS/ME (diagnostisert)

Denne diagnosegruppen omfatter rehabilitering til pasienter som er diagnostisert med CFS/ME, som er forkortelser for kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati). 

Rehabiliteringstilbudene er vesentlig relatert til pasienter med mild eller moderat grad av CFS/ME. Det er tilbud ved sykehus og ved private rehabiliteringsinstitusjoner. Rehabiliteringen gis som individuelt tilpassede tilbud og/eller gruppebaserte tilbud med individuell oppfølging. 

Sykehus som har rehabiliteringstilbud

Private institusjoner i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud 

Rehabiliteringssenteret AiR

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging. Døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med mild eller moderat grad av ME/CFS som har gjennomgått bred diagnostisk vurdering i primær- og/eller spesialisthelsetjenesten.

Mer informasjon om Rehabiliteringssenteret AiR

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging, - døgntilbud.

Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med mild til moderat grad av ME/CFS, med et funksjonsnivå som gjør at pasienten kan nyttiggjøre seg av et rehabiliteringstilbud.

Mer informasjon om Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter

Stiftelsen CatoSenteret

Individuelt tilpassede tilbud. Døgntilbud og dagtilbud.
Målgruppen er barn og ungdom under 18 år som har gjennomgått bred diagnostisk vurdering i primær- og/eller spesialisthelsetjenesten og har diagnostisert CFS/ME. Vesentlig til pasienter med sykdom av mild og moderat grad.

Mer informasjon om Stiftelsen CatoSenteret

Sørlandets Rehabiliteringssenter Eiken

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud. Målgruppen er unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år, med mild eller moderat grad av diagnostisert CFS/ME.

Mer informasjon om Sørlandets Rehabiliteringssenter

Unicare Friskvern

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud, gruppebasert tilbud med individuell oppfølging, -dagtilbud.

Målgruppen er barn, unge og voksne med diagnostisert ME/CFS, som har gjennomgått bred diagnostisk vurdering i primær og/eller spesialisthelsetjenesten. Aldersinndelingen er Barn og ungdom under 18 år, unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år.

Mer informasjon om Unicare Friskvern

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud. Målgruppen er unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med CFS/ME av mild og moderat grad.

Mer informasjon om Vikersund Bad Rehabiliteringssenter

Søk på ventetider på helsenorge.no

Les mer om henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Bruker- og interesseorganisasjoner

Det finnes flere bruker- og interesseorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte. Her er oversikt over noen organisasjoner som kan være aktuelle

Norges Handikapforbund (NHF) Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) ME-foreningen (Norges myalgisk encefalopati forening)
Fant du det du lette etter?