Brukerråd i regional koordinerende enhet

Brukerrådet i regional koordinerende enhet (RKE) skal ivareta pasienter og pårørende sine interesser og bidra til å forbedre tjenestene.

For å løse RKE sine oppgaver  på en god måte er det etablert et brukerråd bestående av representanter fra brukerutvalget til Helse Sør-Øst RHF, representanter fra brukerutvalget ved Sunnas sykehus, representanter fra regional koordinerende enhet og fra Helse Sør-Øst RHF.

Brukerrådet skal ha fokus på hvordan RKE løser sitt mandat, svare på spørsmål om prioriteringer og bidra til forbedringer i enheten.

Brukerrådet møtes tre ganger i året. Faste punkter til dagsorden er:

 • Informasjonstjenestene; nettsider og ReHabiliteringstelefonen
 • Utviklingstrekk ved RKE
 • Nyheter og aktuelt innen rehabilitering
 • Informasjon om RKE henvisninger relatert til blant annet ventetider, målgrupper, saksbehandlingstid, avslagsprosent og klager til fylkesmann
 • Eventuelt

   Medlemmer av brukerrådet

   Kari Melby
   Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF

   Knut Magne Ellingsen
   Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF

   Rune Kløvtveit
   Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF

   Øyvind Gerhardsen
   Brukerutvalget Sunnaas sykehus HF

   Rebecca Tvedt Skarberg
   Brukerutvalget ved Sunnaas sykehus

   Tove Hæreid Otterstad
   Helse Sør-Øst RHF

   Lars Nysether
   Regional koordinerende enhet

   Else Hoft
   Regional koordinerende enhet

   Jon Ivar Sørland
   Regional koordinerende enhet

   Fant du det du lette etter?
   Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.