Brukerråd i regional koordinerende enhet

Brukerrådet i regional koordinerende enhet (RKE) skal ivareta pasienter og pårørende sine interesser og bidra til å forbedre tjenestene.

For å løse RKE sine oppgaver  på en god måte er det etablert et brukerråd bestående av representanter fra brukerutvalget til Helse Sør-Øst RHF, representanter fra brukerutvalget ved Sunnas sykehus, representanter fra regional koordinerende enhet og fra Helse Sør-Øst RHF.

Brukerrådet skal ha fokus på hvordan RKE løser sitt mandat, svare på spørsmål om prioriteringer og bidra til forbedringer i enheten.

Brukerrådet møtes tre ganger i året. Faste punkter til dagsorden er:

 • Informasjonstjenestene; nettsider og ReHabiliteringstelefonen
 • Utviklingstrekk ved RKE
 • Nyheter og aktuelt innen rehabilitering
 • Informasjon om RKE henvisninger relatert til blant annet ventetider, målgrupper, saksbehandlingstid, avslagsprosent og klager til fylkesmann
 • Eventuelt

   Medlemmer av brukerrådet

   Kari Melby
   Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF

   Knut Magne Ellingsen
   Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF

   Pernille Villekjær
   Brukerutvalget ved Sunnaas sykehus

   Tover Hæreid Otterstad
   Helse Sør-Øst RHF

   Lars Nysether
   Regional koordinerende enhet

   Else Hoft
   Regional koordinerende enhet

   Jon Ivar Sørland
   Regional koordinerende enhet

   Fant du det du lette etter?
   Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.