HELSENORGE

Brudd, ortopedi og slitasjeskader i skjelettet

Denne diagnosegruppen omfatter rehabiliteringstilbud til pasienter som har behov for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten som følge av brudd, etter ulike ortopediske behandlinger og slitasjeskader i skjelettet.

Målgrupper

Målgruppen er pasienter med behov for rehabilitering som følge av 

  • slitasjeskader i hofte- og kneledd
  • operasjoner i rygg
  • osteoporose (benskjørhet)
  • bekkenløsningsplager
  • multitraume
  • hofte- og kneprotesekirurgi
  • ortogeriatri (eldre pasienter med brudd)
  • ​revmakirurgi

Helseforetak i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Sunnaas sykehus

Multitraume - rehabilitering

Multitraume - kontrollopphold

Poliklinisk treningsbehandling​

Sykehuset i Vestfold

Rehabilitering - omfattende skade (multitraume)

Sykehuset Innlandet

Omfattende skade (multitraume) - rehabilitering

Sørlandet sykehus

Rehabilitering etter omfattende skade (multitraume)
Rehabilitering - tverrfag​lig skulderrehabilitering​

Private institusjoner i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Avonova 

​Rehabilitering ved brudd og slitasjeskader i skjelettet

Godthaab Helse og Rehabilitering

​Brudd- og slitasjeskader​​

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter 

Brudd og slitasjeskader i skjelettet

Sørlandets rehabiliteringssenter

​Brudd- og slitasjeskader i skjelett​

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS

​​Brudd og slitasjeskader i skjelettet

Unicare Bakke

​​Rehabilitering ved brudd og slitasjeskader

Unicare Hokksund

​​Rehabilitering ved brudd og slitasjeskader

Unicare Steffensrud

Rehabilitering ved brudd og slitasjeskader

Lærings- og mestringssenter

Ved helseforetakenes Lærings- og mestringssenter er det kurs, opplæring og veiledning for deg som pasient og dine pårørende. Lærings- og mestringssentrene arbeider for at du og dine pårørende skal få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere helseutfordringer etter sykdom og skade.

Oversikt over Lærings- og mestringssenter ved helseforetakene i Helse Sør-Øst

Bruker- og interesseorganisasjoner

Det finnes flere bruker- og interesseorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte. Her er oversikt over noen organisasjoner som kan være aktuelle

Norges Handikapforbund (NHF) Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Landsforeningen for ryggmargskadde (LARS) Norsk Osteoporoseforbund
Fant du det du lette etter?