HELSENORGE

Brudd, ortopedi og slitasjeskader i skjelettet

Denne diagnosegruppen omfatter rehabiliteringstilbud til pasienter som har behov for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten som følge av brudd, etter ulike ortopediske behandlinger og slitasjeskader i skjelettet.

Diagnosegruppen omfatter blant annet:

 • Slitasjeskader i hofte- og kneledd
 • Operasjoner i rygg
 • Osteoporose (benskjørhet)
 • Bekkenløsningsplager
 • Multitraume
 • Rehabilitering etter hofte- og kneprotesekirurgi
 • Ortogeriatri (eldre pasienter med brudd)
 • Postoperativ rehabilitering etter revmakirurgi

Helseforetak i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Sunnaas sykehus

Multitraume - rehabilitering

Poliklinisk treningsbehandling

Sykehuset i Vestfold

Rehabilitering - omfattende skade (multitraume)

Skuldersmerter - utredning og behandling

Sykehuset Innlandet

Omfattende skade (multitraume) - rehabilitering

Sørlandet sykehus

Rehabilitering etter omfattende skade (multitraume)

Rehabilitering, omfattende skade (multitraume) - kontrollopphold

Rehabilitering - Tverrfaglig rygg-nakke-rehabilitering, Vertebra

Rehabilitering - tverrfaglig skulderrehabilitering

 

Private institusjoner i Helse Sør-Øst med rehabiliteringstilbud

Avonova Ringerike Rehabilitering (tidligere Stamina Ringerike rehabilitering)

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud og døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år eller voksne over 30 år med behov for postoperativ eller konservativ rehabilitering etter følgende tilstander:

 • Brudd og/eller artrose, for eksempel i hofte- eller kneledd
 • Operasjoner i rygg
 • Osteoporose (benskjørhet)
 • Bekkenløsning
 • Multitraume
 • Ortogeriatri (eldre pasienter med brudd)
 • Hofte-/kneproteser og skulderproteser

Avonova Ringerike Rehabilitering er lokalisert i Helgelandsmoen Næringspark i Hole kommune.

Mer om Avonova Ringerike Rehabilitering

Godthaab Helse og Rehabilitering

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud og døgntilbud.

Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år eller voksne over 30 år med brudd og slitasjeskader i skjelettet, som slitasjeskader i hofte- eller kneledd, operasjoner i rygg, osteoporose (benskjørhet), bekkenløsning, multitraume, ortogeriatri (eldre pasienter med brudd), hofte- og kneprotese og postoperativ rehabilitering etter revmakirurgi.

Godthaab Helse og Rehabilitering ligger i Bærum.

Mer informasjon om Godthaab Helse og Rehabilitering

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud.

Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år eller voksne over 30 år brudd- og slitasjeskader i skjelettet som for eksempel slitasjeskader i hofte- eller kneledd, operasjoner i rygg, osteoporose (benskjørhet), bekkenløsning, multitraume, ortogeriatri (eldre pasienter med brudd), hofte-/kneprotese, samt postoperativ rehabilitering etter revmakirurgi.

Skogli Ligger i sør-enden av Lillehammer.

Mer om Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter

Sørlandets rehabiliteringssenter

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud.

Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år eller voksne over 30 år med brudd- og slitasjeskader i hofte, kne og rygg, pasienter som har gjennomgått operasjoner i rygg, pasienter med osteoporose (benskjørhet), multitraume, ortogeriatri (eldre pasienter med brudd), hofte- og kneprotese og postoperativ rehabilitering etter revmakirurgi.

Sørlandets rehabiliteringssenter ligger i Eiken, Agder fylke. Det er god adkomst med offentlige kommunikasjonsmidler til rehabiliteringssenteret. 

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud og døgntilbud.

Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med brudd- og slitasjeskader i skjelettet, operasjoner i rygg, osteoporose (benskjørhet), bekkenløsning, multitraume, ortogeriatri (eldre pasienter med brudd), hofte- og kneprotese og postoperativ rehabilitering etter revmakirurgi. 

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter er sentrumsnært plassert ved Tyrifjorden i Modum kommune.

Mer om Vikersund Bad Rehabiliteringssenter

Unicare Bakke

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud og døgntilbud.
Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud.
Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med brudd og degenerative lidelser i skjelettet, for eksempel artrose i hofte- eller kneledd, operasjoner i rygg, osteoporose (benskjørhet), bekkenløsning, multitraume, eldre med flere diagnoser og bruddskader etter fall, hofte- og kneprotese og postoperativ rehabilitering etter revmakirurgi.

Unicare Bakke Ligger til Iddefjorden syd for Halden.

Mer informasjon om Unicare Bakke

Unicare Hokksund

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud og døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år eller voksne over 30 år med brudd og slitasjeskader i skjelettet som blant annet slitasjeskader i hofte- eller kneledd, operasjoner i rygg, osteoporose (benskjørhet), multitraume, ortogeriatri (eldre pasienter med brudd), pasienter med hofte- og kneprotese og postoperativ rehabilitering etter revmakirurgi.

Unicare Hokksund ligger sentralt i Hokksund.

Unicare Steffensrud

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud og døgntilbud.

Målgruppen for tilbudet er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år eller voksne over 30 år med brudd- og slitasjeskader i skjelettet som for eksempel slitasjeskader i hofte- eller kneledd, ulike frakturer (brudd), operasjoner i rygg, osteoporose (benskjørhet), hofte-/kneprotese og multitraumer.

Steffensrud ligger på Bøverbru 15 km syd for Gjøvik.

Mer om Unicare Steffensrud


Lærings- og mestringssenter

Ved helseforetakenes Lærings- og mestringssenter er det kurs, opplæring og veiledning for deg som pasient og dine pårørende. Lærings- og mestringssentrene arbeider for at du og dine pårørende skal få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere helseutfordringer etter sykdom og skade.

Oversikt over Lærings- og mestringssenter ved helseforetakene i Helse Sør-Øst

Bruker- og interesseorganisasjoner

Det finnes flere bruker- og interesseorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte. Her er oversikt over noen organisasjoner som kan være aktuelle

Norges Handikapforbund (NHF) Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Landsforeningen for ryggmargskadde (LARS) Norsk Osteoporoseforbund
Fant du det du lette etter?