Brudd, ortopedi og slitasjeskader i skjelettet

Denne diagnosegruppen omfatter rehabiliteringstilbud til pasienter som har behov for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten som følge av brudd og slitasjeskader i skjelettet.

Diagnosegruppen omfatter blant annet:

 • Slitasjeskader i hofte- og kneledd
 • Operasjoner i rygg
 • Osteoporose (benskjørhet)
 • Bekkenløsningsplager
 • Multitraume
 • Rehabilitering etter hofte- og kneprotesekirurgi
 • Ortogeriatri (eldre pasienter med brudd)
 • Postoperativ rehabilitering etter revmakirurgi

Sykehus som har rehabiliteringstilbud

Private institusjoner i helseregion Sør-Øst med rehabiliteringstilbud

Godthaab Helse og Rehabilitering

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud og døgntilbud.

Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år eller voksne over 30 år med brudd og slitasjeskader i skjelettet, som slitasjeskader i hofte- eller kneledd, operasjoner i rygg, osteoporose (benskjørhet), bekkenløsning, multitraume, ortogeriatri (eldre pasienter med brudd), hofte- og kneprotese og postoperativ rehabilitering etter revmakirurgi.

Godthaab Helse og Rehabilitering ligger i Bærum.

Mer informasjon om Godthaab Helse og Rehabilitering

Oppfølgingsenheten Frisk AS

Gruppebasert dagtilbud med individuell oppfølging.
Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år eller voksne over 30 år med slitasjeskader eller brudd i skjelettet, som for eksempel slitasjeskader (artrose) i hofte-, skulder- eller kneledd, operasjoner i rygg, osteoporose (benskjørhet), bekkenløsning, multitraume, hofte-/kneprotese og postoperativ rehabilitering.

Oppfølgingsenheten Frisk har mange lokalisasjoner i Norge. Dette Rehabiliteringstilbudet gis i Oslo og Hamar.

Mer om Oppfølgingsenheten Frisk

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud.
Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år eller voksne over 30 år brudd- og slitasjeskader i skjelettet som for eksempel slitasjeskader i hofte- eller kneledd, operasjoner i rygg, osteoporose (benskjørhet), bekkenløsning, multitraume, ortogeriatri (eldre pasienter med brudd), hofte-/kneprotese, samt postoperativ rehabilitering etter revmakirurgi.
Skogli Ligger i sør-enden av Lillehammer.

Mer om Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter

Stamina Ringerike Rehabilitering

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud og døgntilbud.
Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år eller voksne over 30 år med behov for postoperativ eller konservativ rehabilitering  etter følgende tilstander:
 • Brudd og/eller artrose, for eksempel i hofte- eller kneledd
 • Operasjoner i rygg
 • Osteoporose (benskjørhet)
 • Bekkenløsning
 • Multitraume
 • Ortogeriatri (eldre pasienter med brudd)
 • Hofte-/kneproteser og skulderproteser

Stamina Ringerike Rehabilitering ligger i Hole Kommune, Helgelandsmoen Næringspark.

Mer om Stamina Ringerike Rehabilitering

Sørlandets Rehabiliteringssenter Eiken

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud.
Målgruppen er pasienter ialdere unge voksne 18 - 30 år eller voksne over 30 år med brudd- og slitasjeskader i hofte, kne og rygg, pasienter som har gjennomgått operasjoner i rygg, pasienter med osteoporose (benskjørhet), multitraume, ortogeriatri (eldre pasienter med brudd), hofte- og kneprotese og postoperativ rehabilitering etter revmakirurgi.
Sørlandets Rehabiliteringssenter Eiken er lokalisert midt i Vest-Agder fylke, ved riksvei 42 som er tilknytningsvei fra Rogaland og Aust-Agder. Det er god adkomst med offentlige kommunikasjonsmidler til Sørlandets Rehabiliteringssenter Eiken.

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud og døgntilbud.
Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med brudd- og slitasjeskader i skjelettet, operasjoner i rygg, osteoporose (benskjørhet), bekkenløsning, multitraume, ortogeriatri (eldre pasienter med brudd), hofte- og kneprotese og postoperativ rehabilitering etter reumakirurgi.
Vikersund Bad Rehabiliteringssenter er sentrumsnært plassert ved Tyrifjorden i Buskerud.

Mer om Vikersund Bad Rehabiliteringssenter

Unicare Bakke

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud og døgntilbud.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging -døgntilbud.

Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med brudd og degenerative lidelser i skjelettet, for eksempel artrose i hofte- eller kneledd, operasjoner i rygg, osteoporose (benskjørhet), bekkenløsning, multitraume, eldre med flere diagnoser og bruddskader etter fall, hofte- og kneprotese og postoperativ rehabilitering etter revmakirurgi.

Bakke Ligger til Iddefjorden syd for Halden.

Mer informasjon om Unicare Bakke

Unicare Hokksund

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud og døgntilbud.
Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år eller voksne over 30 år med brudd og slitasjeskader i skjelettet som blant annet slitasjeskader i hofte- eller kneledd, operasjoner i rygg, osteoporose (benskjørhet), multitraume, ortogeriatri (eldre pasienter med brudd), pasienter med hofte- og kneprotese og postoperativ rehabilitering etter revmakirurgi.
Unicare Hokksund ligger sentralt i Hokksund.

Unicare Steffensrud

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud og døgntilbud.
Målgruppen for tilbudet er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år eller voksne over 30 år med brudd- og slitasjeskader i skjelettet som for eksempel slitasjeskader i hofte- eller kneledd, ulike frakturer (brudd), operasjoner i rygg, osteoporose (benskjørhet), hofte-/kneprotese og multitraumer.
Steffensrud ligger på Bøverbru 15km syd for Gjøvik.

Mer om Unicare Steffensrud


Søk på ventetider på helsenorge.no

Les mer om henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Bruker- og interesseorganisasjoner

Det finnes flere bruker- og interesseorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte. Her er oversikt over noen organisasjoner som kan være aktuelle

Norges Handikapforbund (NHF) Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Landsforeningen for ryggmargskadde (LARS) Norsk Osteoporoseforbund (NOF)
Fant du det du lette etter?