Brudd og slitasjeskader i skjelettet

Denne diagnosegruppen omfatter rehabiliteringstilbud til pasienter som har behov for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten som følge av brudd og slitasjeskader i skjelettet.

Diagnosegruppen brudd og slitasjeskader i skjelettet omfatter blant annet:

 • Slitasjeskader i hofte- og kneledd
 • Operasjoner i rygg
 • Osteoporose (benskjørhet)
 • Bekkenløsningsplager
 • Multitraume
 • Rehabilitering etter hofte- og kneprotesekirurgi
 • Ortogeriatri (eldre pasienter med brudd)
 • Postoperativ rehabilitering etter revmakirurgi


Sykehus som har rehabiliteringstilbud


Private institusjoner som har rehabiliteringstilbud

Bakke Senter for Mestring og Rehabilitering

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud og døgntilbud.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging -døgntilbud.

Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med brudd og degenerative lidelser i skjelettet, for eksempel artrose i hofte- eller kneledd, operasjoner i rygg, osteoporose (benskjørhet), bekkenløsning, multitraume, eldre med flere diagnoser og bruddskader etter fall, hofte- og kneprotese og postoperativ rehabilitering etter revmakirurgi.

Bakke Ligger til Iddefjorden syd for Halden.

Mer informasjon om Bakke

Godthaab Helse og Rehabilitering

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud og døgntilbud.

Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år eller voksne over 30 år med brudd og slitasjeskader i skjelettet, som slitasjeskader i hofte- eller kneledd, operasjoner i rygg, osteoporose (benskjørhet), bekkenløsning, multitraume, ortogeriatri (eldre pasienter med brudd), hofte- og kneprotese og postoperativ rehabilitering etter revmakirurgi.

Godthaab Helse og Rehabilitering ligger i Bærum.

Mer informasjon om Godthaab Helse og Rehabilitering

Nimi Ringerike

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud og døgntilbud.
Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år eller voksne over 30 år med behov for postoperativ eller konservativ rehabilitering  etter følgende tilstander:
 • Brudd og/eller artrose, for eksempel i hofte- eller kneledd
 • Operasjoner i rygg
 • Osteoporose (benskjørhet)
 • Bekkenløsning
 • Multitraume
 • Ortogeriatri (eldre pasienter med brudd)
 • Hofte-/kneproteser og skulderproteser

Tilbudet gis på Nimi, avdeling Ringerike som ligger på Helgelandsmoen v/Hønefoss.

Mer informasjon om Nimi Ringerike

Oppfølgingsenheten Frisk AS

Gruppebasert dagtilbud med individuell oppfølging.
Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år eller voksne over 30 år med slitasjeskader eller brudd i skjelettet, som for eksempel slitasjeskader (artrose) i hofte-, skulder- eller kneledd, operasjoner i rygg, osteoporose (benskjørhet), bekkenløsning, multitraume, hofte-/kneprotese og postoperativ rehabilitering.


Oppfølgingsenheten Frisk har mange lokalisasjoner i Norge. Dette Rehabiliteringstilbudet gis i Oslo og Hamar.

Mer om Oppfølgingsenheten Frisk

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud.
Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år eller voksne over 30 år brudd- og slitasjeskader i skjelettet som for eksempel slitasjeskader i hofte- eller kneledd, operasjoner i rygg, osteoporose (benskjørhet), bekkenløsning, multitraume, ortogeriatri (eldre pasienter med brudd), hofte-/kneprotese, samt postoperativ rehabilitering etter revmakirurgi.
Skogli Ligger i sør-enden av Lillehammer.

Mer om Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter

Steffensrud Rehabiliteringssenter

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud og døgntilbud.
Målgruppen for tilbudet er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år eller voksne over 30 år med brudd- og slitasjeskader i skjelettet som for eksempel slitasjeskader i hofte- eller kneledd, ulike frakturer (brudd), operasjoner i rygg, osteoporose (benskjørhet), hofte-/kneprotese og multitraumer.
Steffensrud ligger på Bøverbru 15km syd for Gjøvik.

Mer om Steffensrud Rehabiliteringssenter

Sørlandets Rehabiliteringssenter Eiken

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud.
Målgruppen er pasienter ialdere unge voksne 18 - 30 år eller voksne over 30 år med brudd- og slitasjeskader i hofte, kne og rygg, pasienter som har gjennomgått operasjoner i rygg, pasienter med osteoporose (benskjørhet), multitraume, ortogeriatri (eldre pasienter med brudd), hofte- og kneprotese og postoperativ rehabilitering etter revmakirurgi.
Sørlandets Rehabiliteringssenter Eiken er lokalisert midt i Vest-Agder fylke, ved riksvei 42 som er tilknytningsvei fra Rogaland og Aust-Agder. Det er god adkomst med offentlige kommunikasjonsmidler til Sørlandets Rehabiliteringssenter Eiken.

Unicare Hokksund

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud og døgntilbud.
Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år eller voksne over 30 år med brudd og slitasjeskader i skjelettet som blant annet slitasjeskader i hofte- eller kneledd, operasjoner i rygg, osteoporose (benskjørhet), multitraume, ortogeriatri (eldre pasienter med brudd), pasienter med hofte- og kneprotese og postoperativ rehabilitering etter revmakirurgi.
Unicare Hokksund ligger sentralt i Hokksund.

Vikersund Kurbad

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud og døgntilbud.
Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med brudd- og slitasjeskader i skjelettet, operasjoner i rygg, osteoporose (benskjørhet), bekkenløsning, multitraume, ortogeriatri (eldre pasienter med brudd), hofte- og kneprotese og postoperativ rehabilitering etter reumakirurgi.
Vikersund Kurbad er sentrumsnært plassert ved Tyrifjorden i Buskerud.

Mer om Vikersund Kurbad