Behandlingssteder

I spesialisthelsetjenesten er det habiliterings- og rehabiliteringstilbud i helseforetakene (sykehusene), ved private rehabiliteringsinstitusjoner og ved ideelle private sykehus som har avtale med det regionale helseforetaket.

​Habilitering

For informasjon om behandlingssteder som gir habiliteringstilbud til barn og unge følg lenken under 

Habiliteringstilbud

Rehabilitering i helseforetak (sykehus)

Klikk på lenken til det aktuelle sykehuset og du kommer til oversikt over behandlinger der du kan søke på rehabiliteringstilbud.

Akershus universitetssykehus

Oslo universitetssykehus

Sykehuset i Vestfold

Sykehuset Innlandet

Sykehuset Telemark

Sykehuset Østfold

Sørlandet sykehus

Vestre Viken

Rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner

Helse Sør-Øst RHF har inngått avtaler med private rehabiliteringsinstitusjoner (i listen under) om rehabilitering innen ulike diagnosegrupper.

Klikk på den aktuelle rehabiliteringsinstitusjonen og du vil få oversikt over hvilke diagnosegrupper institusjonen har rehabiliteringstilbud til.

Beitostølen Helsesportsenter

Barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning (diagnoseuavhengig)

Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer

Døgntilbud. Gruppebasert behandlingstilbud.

Evjeklinikken

Sykelig overvekt (barn og ungdom, unge voksne og voksne)

Døgntilbud. Gruppebasert behandlingstilbud.

Godthaab Helse og Rehabilitering

Brudd og slitasjeskader i skjelettet

Hjertesykdommer

Pasienter med komplekst sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter sykehusbehandling

Revmatologiske sykdommer

Dag- og døgntilbud. Kartleggings- og vurderingsopphold. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

HLF Briskeby Rehabilitering og utadrettede tjenester

Sanseforstyrrelser (alvorlig grad)

Dagtilbud. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

Høyenhall Helse og Rehabilitering

Hjerneslag og traumatiske hjerneskader

Døgntilbud. Individuelt behandlingstilbud.

Idrettens Helsesenter

Hjertesykdommer

Kronisk muskel- og bløtdelssmerte

Sykelig overvekt (barn og ungdom, unge voksne og voksne)

Dagtilbud. Kartleggings- og vurderingsopphold. Gruppebasert behandlingstilbud.

LHL - sykehuset Gardermoen

Hjertesykdommer

Kreft

Lungesykdommer

Døgntilbud. Kartleggings- og vurderingsopphold. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

MS-Senteret Hakadal

Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer

Døgntilbud. Gruppebasert behandlingstilbud.

N.K.S. Helsehus Akershus

Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer

Døgntilbud. Individuelt behandlingstilbud.

Norsk Diabetikersenter

Diabetes type 1

Dagtilbud. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

Oppfølgingsenheten Frisk

Kronisk muskel- og bløtdelssmerte

Sykelig overvekt

Dagtilbud. Kartleggings- og vurderingsopphold. Gruppbasert behandlingstilbud.

PTØ Norge

Barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning (diagnoseuavhengig)

Dagtilbud. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

Rehabiliteringssenteret AiR

CFS/ME (diagnostisert)

Rehabilitering med arbeid som mål

Dag- og døgntilbud. Kartleggings- og vurderingsopphold. Gruppebasert behandlingstilbud.

Ringen Rehabiliteringssenter

Kreft

Lungesykdommer

Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer

Dag- og døgntilbud. Kartleggings- og vurderingsopphold. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

Røysumtunet

Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer

Dagtilbud. Individuelt behandlingstilbud.

Signo Conrad Svendsen senter

Sanseforstyrrelser (alvorlig grad)

Dag- og døgntilbud. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS

Brudd og slitasjeskader i skjelettet

Hjerneslag og traumatiske hjerneskader

Hjertesykdommer

Kronisk muskel- og bløtdelssmerte

CFS/ME (diagnostisert)

Pasienter med komplekst sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter sykehusbehandling

Rehabilitering med arbeid som mål

Revmatologiske sykdommer

Dag- og døgntilbud. Kartleggings- og vurderingsopphold. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

Stamina Ringerike Rehabilitering

Brudd og slitasjeskader i skjelettet

Hjertesykdommer

Sykelig overvekt

Dag- og døgntilbud. Kartleggings- og vurderingsopphold. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

Stiftelsen CatoSenteret

Barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning (diagnoseuavhengig)

Kreft

CFS/ME (diagnostisert)

Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer

Pasienter med komplekst sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter sykehusbehandling

Dag- og døgntilbud. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

Stiftelsen Hernes Institutt

Rehabilitering med arbeid som mål

Døgntilbud. Individuelt behandlingstilbud.

Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken AS

Brudd og slitasjeskader i skjelettet

Kreft

Kronisk muskel- og bløtdelssmerte

CFS/ME (diagnostisert)

Døgntilbud. Kartleggings- og vurderingsopphold. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

Unicare Bakke AS

Benamputasjon

Brudd og slitasjeskader i skjelettet

Hjerneslag og traumatiske hjerneskader

Sammensatte og/eller komplekse lidelser

Dag- og døgntilbud. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

Unicare Fram AS

Benamputasjon

Hjerneslag og traumatiske hjerneskader

Nevrologiske og nevromuskulær sykdom

Arbeidsrettet rehabilitering

Dag- og døgntilbud. Kartleggings- og vurderingsopphold. Individuelt behandlingstilbud.

Unicare Friskvern AS

Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME)

Kronisk muskel- og bløtdelssmerte

Livsstilsendring for barn og unge

Livsstilsendring for voksne

Dagtilbud. Kartleggings- og vurderingsopphold. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

Unicare Hokksund AS

Brudd og slitasjeskader

Hjertesykdom

Kronisk muskel- og bløtdelssmerter

Lungesykdom

Nevrologisk og nevromuskulær sykdom

Dag- og døgntilbud. Kartleggings- og vurderingsopphold. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

Unicare Jeløy AS

Hjerneslag og traumatiske hjerneskader

Kreft

Kroniske muskel- og bløtdelssmerter

Nevrologisk og nevromuskulær sykdom

Reumatiske sykdommer

Dag- og døgntilbud. Kartleggings- og vurderingsopphold. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

Unicare Landaasen

Benamputasjon Hjertesykdom Kreft

Kronisk muskel- og bløtdelssmerter

Sanseforstyrrelse tinnitus

Døgntilbud. Kartleggings- og vurderingsopphold. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

Unicare Steffensrud AS

Brudd og slitasjeskader

Hjerneslag og traumatiske hjerneskader

Kreft

Nevrologiske og nevromuskulær sykdom

Dag- og døgntilbud. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS

Brudd og slitasjeskader i skjelettet

Hjerneslag og traumatiske hjerneskader

Kronisk muskel- og bløtdelssmerte

CFS/ME (diagnostisert)

Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer

Komplekst sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter sykehusbehandling

Revmatologiske sykdommer

Arbeidsrettet rehabilitering

Dag- og døgntilbud. Kartleggings- og vurderingsopphold. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

Rehabilitering i ideelle private sykehus

Helse Sør-Øst RHF har også et forpliktende samarbeid med ideelle private sykehus.

Betanien Hospital

Diakonhjemmet sykehus

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Martina Hansens Hospital

Revmatismesykehuset

Mer informasjon om avtaler med private rehabiliteringsinstitusjoner og ideelle private sykehus finner du på nettsiden til Helse Sør-Øst RHF

Fant du det du lette etter?