Behandlingssteder

I spesialisthelsetjenesten finnes det habiliterings- og rehabiliteringstilbud i helseforetakene (sykehusene), og ved private rehabiliteringsinstitusjoner og private ideelle sykehus som har avtaler med Helse Sør-Øst RHF.

​Habilitering

For informasjon om behandlingssteder som gir habiliteringstilbud til barn og unge følg lenken under 

Habiliteringstilbud

Rehabilitering i helseforetak (sykehus)

Akershus universitetssykehus

Oslo universitetssykehus

Sunnaas Sykehus

Sykehuset i Vestfold

Sykehuset Innlandet

Sykehuset Telemark

Sykehuset Østfold

Sørlandet sykehus

Vestre Viken

Rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner

Helse Sør-Øst RHF har inngått avtaler med private rehabiliteringsinstitusjoner (i listen under) om rehabilitering. Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten er inndelt i diagnosegrupper. 

Oversikt over diagnosegruppene

Ved å klikke på den aktuelle rehabiliteringsinstitusjonen får du oversikt over hvilke diagnosegrupper institusjonen har rehabiliteringstilbud til.

 

Avonova 

Brudd, ortopedi og slitasjeskader i skjelettetHjertesykdommer (leveres av Nimi AS)Sykelig overvekt

Dag- og døgntilbud. Kartleggings- og vurderingsopphold. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

Beitostølen Helsesportsenter

Tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning, diagnoseuavhengig

Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer

Døgntilbud. Gruppebasert behandlingstilbud.

Evjeklinikken

Sykelig overvekt (barn og ungdom, unge voksne og voksne)

Døgntilbud. Gruppebasert behandlingstilbud.

Falck (tidligere Frisk Spesialist)

Langvarig muskel- og bløtdelssmerte

Sykelig overvekt

Dagtilbud. Kartleggings- og vurderingsopphold. Gruppebasert behandlingstilbud.

Godthaab Helse og Rehabilitering

Brudd, ortopedi og slitasjeskader i skjelettet

Hjertesykdommer

Sammensatte og/eller komplekse lidelser

Revmatologiske sykdommer

Dag- og døgntilbud. Kartleggings- og vurderingsopphold. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

HLF Briskeby Rehabilitering og utadrettede tjenester

Sanseforstyrrelser (alvorlig grad)

Dagtilbud. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

Høyenhall Helse og Rehabilitering

Hjerneslag og ervervet hjerneskade

Døgntilbud. Individuelt behandlingstilbud.

Idrettens Helsesenter

Hjertesykdo​mmer​

Langvarig muskel- og bløtdelssmerte

Sykelig overvekt (barn og ungdom, unge voksne og voksne)

Rehabilitering med arbeid som mål

Dagtilbud. Kartleggings- og vurderingsopphold. Gruppebasert behandlingstilbud.

LHL-sykehuset Gardermoen

Hjertesykdommer

Kreftsykdommer

Lungesykdommer

Døgntilbud. Kartleggings- og vurderingsopphold. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

MS-Senteret Hakadal

Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer

Døgntilbud. Gruppebasert behandlingstilbud.

N.K.S. Helsehus Akershus

Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer

Døgntilbud. Individuelt behandlingstilbud.

Norsk Diabetessenter

Diabetes type 1

Dagtilbud. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

PTØ Norge

Tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning, diagnoseuavhengig

Dagtilbud. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

Rehabiliteringssenteret AiR

CFS/ME

Rehabilitering med arbeid som mål

Dag- og døgntilbud. Kartleggings- og vurderingsopphold. Gruppebasert behandlingstilbud.

Ringen Rehabiliteringssenter

Kreftsykdommer

Lungesykdommer

Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer

Dag- og døgntilbud. Kartleggings- og vurderingsopphold. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

Røysumtunet

Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer

Dagtilbud. Individuelt behandlingstilbud.

Signo Conrad Svendsen senter

Sanseforstyrrelser (alvorlig grad)

Dag- og døgntilbud. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS

Brudd, ortopedi og slitasjeskader i skjelettet

Hjerneslag og ervervet hjerneskade

Hjertesykdommer

Langvarig muskel- og bløtdelssmerte

CFS/ME

Sammensatte og/eller komplekse lidelser

Rehabilitering med arbeid som mål

Revmatologiske sykdommer

Dag- og døgntilbud. Kartleggings- og vurderingsopphold. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

Stiftelsen CatoSenteret

Tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning, diagnoseuavhengig

Kreftsykdommer

CFS/ME

Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer

Sammensatte og/eller komplekse lidelser

Rehabilitering med arbeid som mål

Dag- og døgntilbud. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

Stiftelsen Hernes Institutt

Rehabilitering med arbeid som mål

Døgntilbud. Individuelt behandlingstilbud.

Sørlandets rehabiliteringssenter AS

Brudd, ortopedi og slitasjeskader i skjelettet

Kreftsykdommer

Langvarig muskel- og bløtdelssmerte

CFS/ME

Rehabilitering med arbeid som mål

Døgntilbud. Kartleggings- og vurderingsopphold. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

Unicare Bakke AS

Amputasjoner

Brudd, ortopedi og slitasjeskader i skjelettet

Hjerneslag og ervervet hjerneskade

Sammensatte og/eller komplekse lidelser

Rehabilitering med arbeid som mål

Dag- og døgntilbud. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

Unicare Fram AS

Amputasjoner

Hjerneslag og ervervet hjerneskade

Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer

Rehabilitering med arbeid som mål

Dag- og døgntilbud. Kartleggings- og vurderingsopphold. Individuelt behandlingstilbud.

Unicare Friskvern AS

CFS/ME

Langvarig muskel- og bløtdelssmerte

Sykelig overvekt barn og unge (Livsstilsendring)

Sykelig overvekt voksne (Livsstilsendring)

Dagtilbud. Kartleggings- og vurderingsopphold. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

Unicare Hokksund AS

Brudd, ortopedi og slitasjeskader i skjelettet

Hjertesykdommer

Langvarig muskel- og bløtdelssmerte

Lungesykdommer

Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer

Dag- og døgntilbud. Kartleggings- og vurderingsopphold. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

Unicare Jeløy AS

Hjerneslag og ervervet hjerneskade

Kreftsykdommer

Langvarig muskel- og bløtdelssmerte

Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer

Revmatologiske sykdommer

Dag- og døgntilbud. Kartleggings- og vurderingsopphold. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

Unicare Landaasen

Amputasjoner Hjertesykdommer Kreftsykdommer

Langvarig muskel- og bløtdelssmerte

Sanseforstyrrelser

Døgntilbud. Kartleggings- og vurderingsopphold. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

Unicare Steffensrud AS

Brudd, ortopedi og slitasjeskader i skjelettet

Hjerneslag og ervervet hjerneskade

Kreftsykdommer

Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer

Dag- og døgntilbud. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS

Brudd, ortopedi og slitasjeskader i skjelettet

Hjerneslag og ervervet hjerneskade

Langvarig muskel- og bløtdelssmerte

CFS/ME

Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer

Sammensatte og/eller komplekse lidelser

Revmatologiske sykdommer

Rehabilitering med arbeid som mål

Dag- og døgntilbud. Kartleggings- og vurderingsopphold. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

Rehabilitering ved private ideelle sykehus

Helse Sør-Øst RHF har også et forpliktende samarbeid med private ideelle sykehus som tilbyr rehabilitering. 

Betanien Hospital

Diakonhjemmet Sykehus

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Revmatismesykehuset

Fant du det du lette etter?