Behandlingssteder

I spesialisthelsetjenesten er det habiliterings- og rehabiliteringstilbud i helseforetakene (sykehusene), ved private rehabiliteringsinstitusjoner og ved ideelle private sykehus som har avtale med det regionale helseforetaket.

​Habilitering

For informasjon om behandlingssteder som gir habiliteringstilbud til barn og unge se

habiliteringstilbud

Rehabilitering i helseforetak (sykehus)

Klikk på lenken til det aktuelle sykehuset og du kommer til oversikt over behandlinger der du kan søke på rehabiliteringstilbud.

Akershus universitetssykehus Oslo universitetssykehus Sunnaas sykehus Sykehuset i Vestfold Sykehuset Innlandet Sykehuset Telemark Sykehuset Østfold Sørlandet sykehus Vestre Viken


Rehabilitering i private rehabiliteringsinstitusjoner

Helse Sør-Øst RHF har inngått avtaler med private rehabiliteringsinstitusjoner (i listen under) om rehabilitering innen ulike diagnosegrupper.

Klikk på den aktuelle rehabiliteringsinstitusjonen og du vil få oversikt over hvilke diagnosegrupper institusjonen har rehabiliteringstilbud til.

Bakke Senter for Mestring og Rehabilitering

Amputasjoner av ben Brudd og slitasjeskader i skjelettet Hjerneslag og traumatiske hjerneskader Pasienter med komplekst sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter sykehusbehandling

Dag- og døgntilbud. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

Beitostølen Helsesportsenter

Barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning (diagnoseuavhengig) Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer

Døgntilbud. Gruppebasert behandlingstilbud.

Evjeklinikken

Sykelig overvekt (barn og ungdom, unge voksne og voksne)

Døgntilbud. Gruppebasert behandlingstilbud.

Godthaab Helse og Rehabilitering

Brudd og slitasjeskader i skjelettet Hjertesykdommer Pasienter med komplekst sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter sykehusbehandling Revmatologiske sykdommer

Dag- og døgntilbud. Kartleggings- og vurderingsopphold. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

HLF Briskeby Rehabilitering og utadrettede tjenester

Sanseforstyrrelser (alvorlig grad)

Dagtilbud. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

Høyenhall Helse og Rehabilitering

Hjerneslag og traumatiske hjerneskader

Døgntilbud. Individuelt behandlingstilbud.

Idrettens Helsesenter

Hjertesykdommer Kronisk muskel- og bløtdelssmerte Sykelig overvekt (barn og ungdom, unge voksne og voksne)

Dagtilbud. Kartleggings- og vurderingsopphold. Gruppebasert behandlingstilbud.

Jeløy Kurbad

Hjerneslag og traumatiske hjerneskader Kreft Kronisk muskel- og bløtdelssmerte Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer Revmatologiske sykdommer

Dag- og døgntilbud. Kartleggings- og vurderingsopphold. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

LHL-klinikkene Feiring

Hjertesykdommer

Døgntilbud. Kartleggings- og vurderingsopphold. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe

LHL-klinikken Glittre

Kreft Lungesykdommer

Døgntilbud. Kartleggings- og vurderingsopphold. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

Landaasen Rehabiliteringssenter

Amputasjoner av benHjertesykdommerKreft Kronisk muskel- og bløtdelssmerte Sanseforstyrrelser (alvorlig grad)

Døgntilbud. Kartleggings- og vurderingsopphold. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

MS-Senteret Hakadal

Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer

Døgntilbud. Gruppebasert behandlingstilbud.

N.K.S. Helsehus Akershus

Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer

Døgntilbud. Individuelt behandlingstilbud.

Nimi Ringerike

Brudd og slitasjeskader i skjelettet Hjertesykdommer Sykelig overvekt

Dag- og døgntilbud. Kartleggings- og vurderingsopphold. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

Norsk Diabetikersenter

Diabetes type 1

Dagtilbud. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

Oppfølgingsenheten Frisk

Brudd og slitasjeskader i skjelettet Kronisk muskel- og bløtdelssmerte Sykelig overvekt

Dagtilbud. Kartleggings- og vurderingsopphold. Gruppbasert behandlingstilbud.

PTØ Norge

Barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning (diagnoseuavhengig)

Dagtilbud. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

Rehabiliteringssenteret AiR

CFS/ME (diagnostisert) Rehabilitering med arbeid som mål

Dag- og døgntilbud. Kartleggings- og vurderingsopphold. Gruppebasert behandlingstilbud.

Ringen Rehabiliteringssenter

Kreft Lungesykdommer Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer

Dag- og døgntilbud. Kartleggings- og vurderingsopphold. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

Røysumtunet

Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer

Dagtilbud. Individuelt behandlingstilbud.

Signo Conrad Svendsen senter

Sanseforstyrrelser (alvorlig grad)

Dag- og døgntilbud. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS

Brudd og slitasjeskader i skjelettet Hjerneslag og traumatiske hjerneskader Hjertesykdommer Kronisk muskel- og bløtdelssmerte CFS/ME (diagnostisert) Pasienter med komplekst sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter sykehusbehandling Rehabilitering med arbeid som mål Revmatologiske sykdommer

Dag- og døgntilbud. Kartleggings- og vurderingsopphold. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

Steffensrud Rehabiliteringssenter AS

Brudd og slitasjeskader i skjelettet Hjerneslag og traumatiske hjerneskader Kreft Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer

Dag- og døgntilbud. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

Stiftelsen CatoSenteret

Barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning (diagnoseuavhengig) Kreft CFS/ME (diagnostisert) Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer Pasienter med komplekst sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter sykehusbehandling

Dag- og døgntilbud. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

Stiftelsen Hernes Institutt

Rehabilitering med arbeid som mål

Døgntilbud. Individuelt behandlingstilbud.

Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken AS

Brudd og slitasjeskader i skjelettet Kreft Kronisk muskel- og bløtdelssmerte CFS/ME (diagnostisert)

Døgntilbud. Kartleggings- og vurderingsopphold. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

Unicare Fram AS

Amputasjoner av ben Hjerneslag og traumatiske hjerneskader Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer Rehabilitering med arbeid som mål

Dag- og døgntilbud. Kartleggings- og vurderingsopphold. Individuelt behandlingstilbud.

Unicare Friskvernklinikken AS

CFS/ME (diagnostisert) Kronisk muskel- og bløtdelssmerte Sykelig overvekt (barn og unge) Sykelig overvekt (voksne)

Dagtilbud. Kartleggings- og vurderingsopphold. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

Unicare Hokksund AS

Brudd og slitasjeskader i skjelettet Hjertesykdommer Kronisk muskel- og bløtdelssmerte Lungesykdommer Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer

Dag- og døgntilbud. Kartleggings- og vurderingsopphold. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.

Vikersund Kurbad AS

Brudd og slitasjeskader i skjelettet Hjerneslag og traumatiske hjerneskader Kronisk muskel- og bløtdelssmerte CFS/ME (diagnostisert) Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer Pasienter med komplekst sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter sykehusbehandling Revmatologiske sykdommer

Dag- og døgntilbud. Kartleggings- og vurderingsopphold. Individuelt behandlingstilbud og i gruppe.


Rehabilitering i ideelle private sykehus

Helse Sør-Øst RHF har også et forpliktende samarbeid med ideelle private sykehus.

Betanien Hospital Diakonhjemmet sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset

Mer informasjon om avtaler med private rehabiliteringsinstitusjoner og ideelle private sykehus finner du på nettsiden til Helse Sør-Øst RHF

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.