Behandlingssteder

I spesialisthelsetjenesten finnes det habiliterings- og rehabiliteringstilbud i helseforetakene (sykehusene), og ved private rehabiliteringsinstitusjoner og private ideelle sykehus som har avtaler med Helse Sør-Øst RHF.

​Habilitering

Informasjon om behandlingssteder som gir habiliteringstilbud til barn og unge

​Rehabilitering i helseforetak (sykehus)

Akershus universitetssykehus

Oslo universitetssykehus

Sunnaas s​ykehus

Sykehuset i Vestfold

Sykehuset Innlandet

Sykehuset Telemark

Sykehuset Østfold

Sørlandet sykehus

Vestre Viken

Rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner

Helse Sør-Øst RHF har inngått avtaler med private rehabiliteringsinstitusjoner om rehabilitering. Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten er inndelt i diagnosegrupper. 

Oversikt over diagnosegruppene

Ved å klikke på den aktuelle rehabiliteringsinstitusjonen får du oversikt over hvilke diagnosegrupper institusjonen har rehabiliteringstilbud til.

​Avonova 

Brudd, ortopedi og slitasj​eskader i skjelette (muskel o​g skjelett)Hjertesykdommer (leveres av Nimi AS)Sykelig overvekt

Beitostølen Helsesportsenter

Tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning, diagnoseuavhengig

Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer

Evjeklinikken

Sykelig overvekt (barn og ungdom, unge voksne og voksne)


Falck (tidligere Frisk Spesialist)

Langvarig muskel- og bløtdelssmerte

Sykelig overvekt​

Godthaab Helse og Rehabilitering

Brudd, ortopedi og slitasjeskader i skjelettet

Hjertesykdommer

Sammensatte og/eller komplekse lidelser

Revmatologiske sykdommer

HLF Rehabilitering as

Sanseforstyrrelser (alvorlig grad)

Høyenhall Helse og Rehabilitering

Hjerneslag og ervervet hjerneskade


Idrettens Helsesenter

Hjertesykdo​mmer​

Langvarig muskel- og bløtdelssmerte

Sykelig overvekt (barn og ungdom, unge voksne og voksne)

Rehabilitering med arbeid som mål

Lovisenberg rehabilitering

Hjertesykdommer

Lungesykdommer

MS-Senteret Hakadal

Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer


N.K.S. Helsehus Akershus

Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer


Norsk Diabetessenter

Diabetes type 1


PTØ Norge

Tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning, diagnoseuavhengig


Rehabiliteringssenteret AiR

CFS/ME

Rehabilitering med arbeid som mål


Ringen Rehabiliteringssenter

Kreftsykdommer

Lungesykdommer

Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer

Røysumtunet

Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer


Signo Conrad Svendsen senter

Sanseforstyrrelser (alvorlig grad)


Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS

Brudd, ortopedi og slitasjeskader i skjelettet

Hjerneslag og ervervet hjerneskade

Hjertesykdommer

Langvarig muskel- og bløtdelssmerte

CFS/ME

Sammensatte og/eller komplekse lidelser

Rehabilitering med arbeid som mål

Revmatologiske sykdommer


Stiftelsen CatoSenteret

Tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning, diagnoseuavhengig

Kreftsykdommer

CFS/ME

Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer

Sammensatte og/eller komplekse lidelser

Rehabilitering med arbeid som mål

Stiftelsen Hernes Institutt

Rehabilitering med arbeid som mål

Sørlandets rehabiliteringssenter AS

Brudd, ortopedi og slitasjeskader i skjelettet

Kreftsykdommer

Langvarig muskel- og bløtdelssmerte

CFS/ME

Rehabilitering med arbeid som mål


Unicare Bakke AS

Amputasjoner

Brudd, ortopedi og slitasjeskader i skjelettet

Hjerneslag og ervervet hjerneskade

Sammensatte og/eller komplekse lidelser

Rehabilitering med arbeid som mål


Unicare Fram AS

Amputasjoner

Hjerneslag og ervervet hjerneskade

Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer

Rehabilitering med arbeid som mål


Unicare Friskvern AS

CFS/MELangvarig muskel- og bløtdelssmerte

Sykelig overvekt barn og unge (Livsstilsendring)

Sykelig overvekt voksne (Livsstilsendring)


Unicare Hokksund AS

Brudd, ortopedi og slitasjeskader i skjelettet

Hjertesykdommer

Langvarig muskel- og bløtdelssmerte

Lungesykdommer

Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer


Unicare Jeløy AS

Hjerneslag og ervervet hjerneskade

Kreftsykdommer

Langvarig muskel- og bløtdelssmerte

Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer

Revmatologiske sykdommer


Unicare Landaasen

AmputasjonerKreftsykdommer

Langvarig muskel- og bløtdelssmerte

Sanseforstyrrelser


Unicare Steffensrud AS

Brudd, ortopedi og slitasjeskader i skjelettet

Hjerneslag og ervervet hjerneskade

Kreftsykdommer

Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer


Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS

Brudd, ortopedi og slitasjeskader i skjelettet

Hjerneslag og ervervet hjerneskade

Langvarig muskel- og bløtdelssmerte

CFS/ME

Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer

Sammensatte og/eller komplekse lidelser

Revmatologiske sykdommer

Rehabilitering med arbeid som mål

Rehabilitering ved private ideelle sykehus

Helse Sør-Øst RHF har også et forpliktende samarbeid med private ideelle sykehus som tilbyr rehabilitering. 

Betanien Hospital

Diakonhjemmet Sykehus

Lovisenberg Diakonale Sykehus

RevmatismesykehusetFant du det du lette etter?